Hjem
Spesialsamlingene
Spesialsamlingene

Skeivt arkiv

Skeivt arkiv er nasjonalt kunnskapssenter for norsk skeiv historie. Vi tar vare på, dokumenterer og formidler den skeive historien.

Mennesker som går i tog, Homodagene 1983, Bergen
Foto/ill.:
Homodagene i Bergen i 1983. Fra fotoarkivet til Homofil bevegelse i Bergen. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordaland, Skeivt arkiv.

Hovedinnhold

Opp gjennom historien finner vi mange ulike eksempler på brudd med samtidens normer for seksualitet og identitet. Norsk skeiv historie er historien om disse overskridelsene, om personene som «begikk» dem, og ikke minst om de ulike samfunnsmessige forståelsene og reaksjonene på dette.

Arkivet ble opprettet av et enstemmig Storting i 2015 og ble plassert ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkivs samlinger består av en rekke arkiver fra personer og organisasjoner samt bøker og tidsskrift. I tillegg bygger Skeivt arkiv opp en Livsminnesamling. Nesten 200 personer har til nå deltatt i videointervjuer der de forteller om sine liv som skeive personer i Norge. Livsminnesamlingens opptak er tilgjengelige i våre lokaler. Vi samler også inn Skeive historier, skriftlige beretninger som folk kan skrive anonymt og få publisert på våre sider.

For mer informasjon om arkivet, vennligst besøk vårt nettsted: skeivtarkiv.no. Der finner du blant annet nettleksikonet Skeivopedia som kontinuerlig blir oppdatert med nye artikler. Vi er også på Facebook, Instagram, YouTube, Twitter og TikTok.

Skeivt arkiv forplikter seg til å oppbevare arkiver trygt mot skader, fuktighet, brann og innsyn uten tillatelse (i henhold til arkivloven). Adgang til innsyn blir gitt i samsvar med offentlig regelverk, og/eller i henhold til avtale inngått med arkivskaper/arkiveier. Vi følger de yrkesetiske retningslinjene for arkivarer slik de er formulert av International Council on Archives (ICA) og gjengitt på Arkivverkets hjemmesider.