Hjem
Universitetsbiblioteket

Arbeidsplasser og grupperom

Ved alle Universitetsbibliotekets avdelinger fins det fine arbeidsplasser,
både gruppearbeidsplasser og enkeltarbeidsplasser.
Vi tilbyr også Wi-Fi og veggtilkobling for laptop.

Husk smittevernrutinene ved UiB. Hold minst en meters avstand til andre. 
Vær også spesielt nøye med håndhygienen når du bruker våre lokaler.

Alle som er på campus må ha tatt UiB sitt smittevernkurs
Munnbind er påkrevd på offentlige steder dersom en meters-avstanden ikke kan overholdes.

Du må rengjøre plassen du har brukt når du kommer og når du går.
Det står utstyr for rengjøring fremme i biblioteket. 

Vi tillater at studenter spiser sin lunsj på arbeidsplassene i denne perioden.
Vær forsiktig med møblene.