Hjem
Universitetsbiblioteket

Utskrifter, kopiering og skanning

Alle ansatte og studenter kan skrive ut på UiBs nettverksskrivere

Hovedinnhold

Alle ansatte og studenter kan logge inn med student/ansattkort på UiBs nettverksskrivere og skrive ut eller kopiere. Eksterne brukere har ikke denne muligheten.

Se veiledninger for utskrift/kopiering i UiBHjelp (innlogging). 

Studenter må betale for utskrifter. For ansatte blir kostnaden belastet instituttet/avdelingen. 
Priser for utskrifter, kopier mm. fra UBs egne maskiner (innlogging)