Hjem
Universitetsbiblioteket

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse er flyttet fra Christies gt 12. og er å finne på ny adresse fra 2. desember. Ny adresse er Fosswinckels gt 14 (sammen med SV-biblioteket)

Det nye navnet vårt er Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi og vi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Jul og nyttår 2019/2020

Alle bibliotekene har regulære åpningstider t.o.m. fredag 20. desember.
Uke 52 og uke 1, se de enkelte bibliotek:

Spesialsamlingene har siste åpningsdag torsdag 19. desember - og åpner igjen mandag 6. januar 2020.

Bibliotek for humaniora

Åpningstider uke 52 og uke 1

Stengt 21.-22. desember
Mandag 23. desember: 10.00-15.00
Stengt 24.12-1.1.2020
Torsdag-fredag 2.-3. januar: 08.30–15.30

Åpningstider fra mandag 6. januar

Mandag-fredag: 08.00–19.00 (Ubemanna skranke fram til 08.30)
Lørdag: 10.00-16.00
Søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 25 18 
ubbhf@ub.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Åpningstider uke 52 og uke 1

Stengt 21.12-1.1.2020
Torsdag-fredag 2.-3. januar: 08.30–15.30

Åpningstider fra mandag 6. januar

Mandag–fredag: 08.30 – 19.00
Lørdag-søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 95 95 
ubbjur@ub.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for kunst og design

Åpningstider uke 52 og uke 1

Stengt 21.12-1.1.2020
Torsdag-fredag 2.-3. januar: 10.00-15.00

Åpningstider fra mandag 6. januar

Mandag-onsdag: 09.00-16.00
Torsdag: 09.00-18.00 
Fredag: 09.00-16.00  
Lørdag-søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 73 34
biblioteket@kmd.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Åpningstider uke 52 og uke 1

Biblioteket er meråpent (ubemannet) 21.12.2019-1.1.2020 
Hverdager: 08.00-22.00
Helg: 08.00-20.00

Torsdag-fredag 2.-3. januar er biblioteket bemannet: 08.30–15.30
 

Åpningstider fra mandag 6. januar

For de uten tilknytning til bygget: Inngangen til Realfagbygget er stengt etter kl. 16.00 i ukedagene (og i helgene)

Mandag-fredag: 08.00–22.00 (Ubemannet fra kl 15:45)
Lørdag: 08.00-20.00 (Ubemannet)
Søndag: 08.00-20.00 (Ubemannet)

Kontakt

+47 55 58 48 10 
ubbrb@ub.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

OSKE eksamen påvirker biblioteklokalets tilgjengelighet 11.12 og 12.12

Eksamensrigging 11.12 fra kl. 15.00, meråpent bibliotek blir lukket, biblioteket ellers holder åpent til kl. 19.00
Eksamensdagen 12.12 åpner biblioteket som vanlig kl. 8.30, meråpen del er ikke tilgjengelig før ca. kl. 18.00

Fredag 13.12 er biblioteket åpent fra kl. 12.00 – 19.00, meråpent er tilgjengelig med adgangskort fra kl. 06.00 til kl. 23.00

Åpningstider uke 52 og uke 1

Stengt 21.12-1.1.2020
Torsdag-fredag 2.-3. januar: 08.30–15.30

Studenter med adgangskort v/ medisinsk fakultet:
tilgang gjennom ferdighetssenteret 06.00 – 23.00 alle dager hele jul og nyttår

Åpningstider fra mandag 6. januar

Mandag-fredag: 08.30–19.00
Lørdag-søndag: Stengt

Studenter med adgangskort v/ medisinsk fakultet:
tilgang gjennom ferdighetssenteret 06.00 – 23.00 alle dager

Kontakt

+47 55 58 66 77
ubbmed@ub.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Åpningstider uke 52 og uke 1

Stengt 21.12-1.1.2020
Torsdag-fredag 2.-3. januar: 08.30–15.30

Åpningstider fra mandag 6. januar

Mandag-fredag: 08.30–19.00
Lørdag-søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 32 61 
ubbsmp@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fag ved Samfunnsvitenskap |
Bibliotekets sider for Musikkvitenskap, Musikkterapi og Musikk utøvende | 
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Billedsamlingen

Åpningstider jul og nyttår

Siste åpningsdag torsdag 19. desember - åpner igjen mandag 6. januar 2020

Åpningstider

Mandag-onsdag: 09.00-15.45
Torsdag: 10.00-15.45
Fredag-søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 25 39
billed@ub.uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Rokkanhuset, Nygårdsgt. 5 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

Åpningstider jul og nyttår

Siste åpningsdag torsdag 19. desember - åpner igjen mandag 6. januar 2020

Åpningstider

Mandag-onsdag: 09.00-15.45
Torsdag: 10.00-15.45
Fredag-søndag: Stengt

Kontakt

+47 55 58 25 17
mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

Åpningstider jul og nyttår

Siste åpningsdag torsdag 19. desember - åpner igjen mandag 6. januar 2020

Åpningstider

Mandag-onsdag: 09.00-15.45
Torsdag: 10.00-15.45
Fredag-søndag: Stengt

Kontakt

+4755584813
skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no