Hjem
Universitetsbiblioteket
Åpningstider Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bibliotekene er åpne for studenter og ansatte med korttilgang til byggene. Se åpningstider for ditt bibliotek under. Skrankene betjenes fra kl. 10.00-14.00 man-fre. Chat betjenes fra 9-15.45 man-fre.

HF Biblioteket
Foto/ill.:
Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv

Hovedinnhold

Bibliotek for humaniora

Mandag-fredag: 8.30-19.00
Lørdag: stengt

Kontakt 

ubbhf@ub.uib.no | 55 58 25 18 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på de enkelte fagsider

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Mandag-fredag: 8.30-22.30 (meråpent/ubetjent kl. 15.00-22.30)
Lørdag-søndag: 7.30-22.00 (meråpent)

Sikkerhetskamera er aktivt i meråpent tidsrom, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

Kontakt

ubbjur@ub.uib.no | 55 58 95 95 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for kunst og design

Mandag-fredag: 10.00-14.00
Lørdag: stengt

Kontakt

ubbkd@uib.no | 55 58 73 34 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Mandag-fredag: 8.30-22.00 (meråpent/ubetjent kl. 15.00-22.00)
Lørdag-søndag: 8.00-20.00 (meråpent)

Sikkerhetskamera er aktivt i meråpent tidsrom, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

Kontakt

ubbrb@ub.uib.no | 55 58 48 10 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

Mandag-fredag: 8.30-19.00
Lørdag: stengt

Fredag 16.april åpner biblioteket kl. 10.00

Kontakt

ubbmed@uib.no | 55 58 66 77 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Mandag-fredag: 8.30-19.00
Lørdag: stengt

Kontakt

ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61 (man-fre 10.00-14.00)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på den enkelte fagside

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fag ved Samfunnsvitenskap |
Bibliotekets sider for Musikkvitenskap, Musikkterapi og Musikk utøvende | 
Bibliotekets sider for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Billedsamlingen

Billedsamlingen er midlertidig stengt

Kontakt

billed@ub.uib.no | 55582539 (telefon besvares kun unntaksvis)

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

Mandag-torsdag: 10.00-14.00, etter avtale

Det er mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost mslib@uib.no 

Kontakt

mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

Mandag-torsdag: 10..00-14.00, etter avtale

Det er mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost skeivtarkiv@uib.no

Kontakt

skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no