Hjem
Universitetsbiblioteket
Åpningstider Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpningstider og kontaktinformasjon

Se de enkelte bibliotekene for deres åpningstider.

HF Biblioteket
Foto/ill.:
Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv

Hovedinnhold

Bibliotek for humaniora 

Ordinære åpningstider 

Mandag - fredag: 08.00 - 19.00 
Lørdag: 10.00 - 16.00 

Kontakt

ubbhf@uib.no | 55 58 25 18 

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på de enkelte fagsider

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bøkenes plassering i biblioteket

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Ordinære åpningstider 

Betjent bibliotek:
Mandag - torsdag: 08.30 - 18.00
Fredag: 08.30 - 15.00

Selvbetjent bibliotek:
Mandag - torsdag: 18.00 - 24.00, 06.00 – 08.30
Fredag: 15.00 - 24.00
Lørdag og søndag: 06.00 - 24.00

Sikkerhetskamera er aktivt. Opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter

Kontakt

ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61 

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på den enkelte fagside

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Bibliotek for juridiske fag

Ordinære åpningstider 

Betjent åpningstid og åpent for alle: 
Mandag, onsdag - fredag: 08.30 - 15.30
Tirsdag: 08.30 - 19.00 

Selvbetjent bibliotek

Mandag - fredag: 07.00 - 22.30
Lørdag - søndag: 07.30 - 22.00

Sikkerhetskamera er aktivt 24/7, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter. Adgang til selvbetjent bibliotek krever kortadgang til bygget.

Kontakt

ubbjur@uib.no | 55 58 95 95 

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Ordinære åpningstider  

Betjent åpningstid og åpent for alle: 
Mandag - fredag: 08.30 - 15.30

Selvbetjent bibliotek: 
Mandag - søndag: 06.00 - 23.00

Sikkerhetskamera er aktivt 24/7, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter. Adgang til selvbetjent bibliotek krever kortadgang til bygget (benytt hovedinngangen i sør).

Realfagbyggets åpningstider finner du her: Åpningstider ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

ubbrb@uib.no | 55 58 48 10

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

Ordinære åpningstider 

Betjent åpningstid og åpent for alle: 
Mandag - onsdag: 08.30 – 19.00
Torsdag - fredag: 08.30 - 15.45

F.o.m. tirsdag 02.04.2024 har Bibliotek for medisin bemannet åpningstid mandag til fredag 08.30 – 15.30 vintertid, og mandag til fredag 08.30 – 15.00 sommertid.

Selvbetjent bibliotek: 
Mandag - søndag: 06.00 - 23.00

Sikkerhetskamera er aktivt 24/7, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter. Adgang til selvbetjent bibliotek krever kortadgang til bygget.

Kontakt

ubbmed@uib.no | 55 58 66 77 

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for kunst og design

Ordinære åpningstider 

Mandag - onsdag og fredag: 09.00 - 16.00  
Torsdag: 09.00 - 18:00
Lørdag: Stengt 

Kontakt

ubbkd@uib.no | 55 58 73 34

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Billedsamlingen

Åpningstider

Mandag-torsdag: 10.00-14.00, etter avtale

Kontakt

billed@uib.no | 55582539 

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

Åpningstider

Obs! Nye åpningstider!

Mandag:09:00 - 15:45
Tirsdag:etter avtale
Onsdag:09:00 - 15:45
Torsdag:10:00 til 15:45
Fredag:etter avtale

Kontakt

mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

1. etasje, HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

Åpningstider

Obs! Nye åpningstider!

Mandag:09:00 - 15:45
Tirsdag:etter avtale
Onsdag:09:00 - 15:45
Torsdag:10:00 til 15:45
Fredag:etter avtale

Kontakt

skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no

Språksamlingane

Kontakt

spraksamlingane@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Språksamlingane
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7

Web

Språksamlingane