Hjem
Universitetsbiblioteket

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bibliotekdørene er nå midlertidig stengt.

HF Biblioteket
Foto/ill.:
Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv

Se hovedsiden vår for mer informasjon.

Bibliotek for humaniora

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt 

ubbhf@ub.uib.no | 55 58 25 18 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på de enkelte fagsider

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt

ubbjur@ub.uib.no | 55 58 95 95 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for kunst og design

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt

biblioteket@kmd.uib.no | 55 58 73 34 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt

ubbrb@ub.uib.no | 55 58 48 10 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt

ubbmed@ub.uib.no | 55 58 66 77 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Biblioteket er midlertidig stengt

Kontakt

ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på den enkelte fagside

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fag ved Samfunnsvitenskap |
Bibliotekets sider for Musikkvitenskap, Musikkterapi og Musikk utøvende | 
Bibliotekets sider for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Billedsamlingen

Billedsamlingen er midlertidig stengt

Kontakt

billed@ub.uib.no | 55582539 (telefon besvares kun unntaksvis)

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Rokkanhuset, Nygårdsgt. 5 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

VIKTIG MELDING: 

På grunn av ombyggingsarbeid og koronasituasjonen vil Manuskript- og librarsamlingen og Skeivt arkiv holde helt stengt for publikum fra 4. desember til 4. januar.  

Det vil fortsatt være mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost mslib@uib.no og skeivtarkiv@uib.no, eller tlf. 97 89 05 85.  

Vi åpner opp igjen 4. januar med mulighet for besøk mandag - torsdag kl. 10 -14 etter avtale, forutsatt at det ikke kommer nye retningslinjer vedr. koronasituasjonen som forhindrer det.  

Kontakt

mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

VIKTIG MELDING: 

På grunn av ombyggingsarbeid og koronasituasjonen vil Manuskript- og librarsamlingen og Skeivt arkiv holde helt stengt for publikum fra 4. desember til 4. januar.  

Det vil fortsatt være mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost mslib@uib.no og skeivtarkiv@uib.no, eller tlf. 97 89 05 85.  

Vi åpner opp igjen 4. januar med mulighet for besøk mandag - torsdag kl. 10 -14 etter avtale, forutsatt at det ikke kommer nye retningslinjer vedr. koronasituasjonen som forhindrer det.  

Kontakt

skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no