Hjem
Universitetsbiblioteket

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bibliotekene sine arbeidsplasser er tilgjengelige i åpningstiden for studenter og ansatte med kortadgang. Skrankene er fortsatt ubetjente, men vi hjelper deg gjerne digitalt. Se nye åpningstider for arbeidsplasser samt kontaktinformasjon for ditt bibliotek under. Chat er åpen mandag-fredag mellom kl. 9.00 og 15.45.

HF Biblioteket
Foto/ill.:
Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv

Åpningstidene gjelder inntil annet blir kunngjort.
Se også Bestill- og hent (og returner) ved døren.

Bibliotek for humaniora

Mandag-fredag: 10.00-19.00
Lørdag: stengt
 

Kontakt 

ubbhf@ub.uib.no | 55 58 25 18 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på de enkelte fagsider

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Mandag-fredag: 10.00-22.30
Lørdag-søndag: 07.30-22.00

Kontakt

ubbjur@ub.uib.no | 55 58 95 95 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for kunst og design

Mandag-fredag: 10.00-14.00
Lørdag: stengt

Kontakt

biblioteket@kmd.uib.no | 55 58 73 34 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på fagsiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Mandag-fredag: 10.00-22.00
Lørdag-søndag: 08.00-20.00

Kontakt

ubbrb@ub.uib.no | 55 58 48 10 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

Mandag-fredag: 10.00-19.00
Lørdag: stengt
 

Kontakt

ubbmed@ub.uib.no | 55 58 66 77 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for ansatte nederst på biblioteksiden

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Mandag-fredag: 10.00-19.00
Lørdag: stengt

Kontakt

ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61 (telefon besvares kun unntaksvis)

Se kontaktinformasjon for fagansvarlige nederst på den enkelte fagside

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fag ved Samfunnsvitenskap |
Bibliotekets sider for Musikkvitenskap, Musikkterapi og Musikk utøvende | 
Bibliotekets sider for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Billedsamlingen

Billedsamlingen er midlertidig stengt

Kontakt

billed@ub.uib.no | 55582539 (telefon besvares kun unntaksvis)

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

Mandag-torsdag: 10..00-14.00, etter avtale

Det er mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost mslib@uib.no 

Kontakt

mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

Mandag-torsdag: 10..00-14.00, etter avtale

Det er mulig å ta kontakt for svar på faglige spørsmål og bestilling av digitalt materiale. Vi kan nås på epost skeivtarkiv@uib.no

Kontakt

skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no