Hjem
Universitetsbiblioteket

Bibliotek for samfunnsvitskap, musikk og psykologi

Illustrasjonsfoto Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Foto/ill.:
UBBSMP

Hovedinnhold

Betent opningstid 

Biblioteket er ope for alle: 

       Måndag - torsdag kl 08.30 - 18.00 
     Fredag                kl 08.30 - 15.00

I dette tidsrommet er skranken betent og personale tilgjengeleg. 

Opningstida varierer ved høgtider og heilagdagar og kunngjerast på universitetbibliotekets nettstad

Sjølvbetent opningstid 

Studentar og tilsette med UiB-kort1:  

       Måndag - søndag: kl 06.00 – 24.00 

Sjølvbetent opningstid utvidast til døgnopent i slutten av haust- og vårsemesteret.  

Tryggleikskamera er aktivt i begge etasjar. Opptak vert oppbevarte etter gjeldande lover og forskrifter.  

1) Hvis kortet ditt ikkje gir tilgang, må Kortsenteret kontaktast 

Arbeidsplassar

Du finner ulike typar arbeidsplassar i både 1. og 2. etasje av biblioteket.  
1. etasje er best eigna for gruppearbeid. 
Det er og mogleg å reservere grupperommet 204 i 2. etasje.  

Bibliotekets samlingar

1. etasje:  2. etasje:  

   Filosofi
   Journalistikk
   Metode
   Medievitskap
   Antropologi
   Sosiologi
   Statsvitskap
   Musikkteori
   Notesamling

 

   Psykologi
   Samfunnsøkonomi
   Offentleg forvaltning
   EU
   Folkehelse
   Pedagogikk
   Barnevern
   Organisasjonsteori
   Geografi
   Historie
   Filmsamling 
   

   
    

 

Sjølvbetent bibliotek 

Søk og finn 
Alt materiale er søkbart i Oria og gir deg informasjon om kor i biblioteket det er oppstilt1.   

Lån med heim
To utlånsautomatar er plasser ved trappen i 1. etasje.  
bruk ditt UiB-kort eller strekkode i studentbevis-appen.  

Reglar for utlån og bruk av Universitetsbiblioteket sine tenester

Lån frå andre bibliotek 
Biblioteket kan låna inn studie- og forskingsrelevant litteratur frå andre bibliotek for tilsette og studentar ved UiB. Eigarbiblioteket bestemmer lånetid og høvet for fornying av lån. 

Reservert materiale 
Viss du har fått hentemelding frå biblioteket, finner du reservert materiale på hentehylle i 1. etasje. Se hentekode i melding for å finne ditt materiale på hyllen (f.eks. 112-123456). Registrer materialet på utlånsautomat før du tek det med deg ut av biblioteket.  

Returnér 
Ved inngangsdøra er det sjølvbetent returautomat. Her kan du returnere materiale som høyrer til alle bibliotek ved UiB.  

Kontakt oss gjerne viss du ønsker informasjon om korleis du nyttar bibliotekets tilbod.  

1)Musikksamlinga er berre tilgjengeleg i betjent opningstid.  

Kurs og rettleiing 

Tilsette ved biblioteket arrangerer kurs i mellom anna litteratursøking, kjeldebruk og Endnote for bachelor-, master- og ph.d-studentar ved UiB. Bibliotekets kursrom ligg i 2. etasje.  

For rettleiing kan du kontakte fagreferent for ditt fag eller nytte dette kontaktskjema

Finn ditt fag

Bibliotekets fagsider gir deg ei oversikt over relevante ressursar og informasjon for ditt fag

Samfunnsvitenskap   

Musikk    

Psykologi, pedagogikk, barnevern og folkehelse
 

IT-hjelp

Her finn du ei oversikt over kor og når du som student kan få hjelp frå IT-assistentane.

Kontakt oss