Hjem
Eiendomsavdelingen
Adgangskort og tilgang

Kortsenteret

Kortsenteret er lokalisert ved vrimlearealet i 2. etasje på Studentsenteret, Parkveien 1.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

Kortsenteret er ansvarlig for produksjon, programmering og utlevering av adgangskort til studenter og ansatte ved UiB. Senteret programmerer også åpne- og lukketider på dørene i universitetets bygg. 

Korttilgang til universitetets bygg

Student- og ansattkort er programmert med tilgang kort tid etter utstedelse.

Tilgang er basert på studieprogram for studenter og stedskode for ansatte.

Det er institutt/fakultet/seksjon i samarbeid med Eiendomsavdelingen som avgjør hvor deres studenter og ansatte skal ha tilgang.

Ved manglende korttilgang for studenter, eksempelvis ved tilleggsemner, skal Kortsenteret kontaktes ved fremmøte eller via UiBhjelp. Hvis du er student og har spørsmål om adgangskort kan du også se på siden om studentkort.

Hvert institutt/seksjon skal ha utnevnt en kortansvarlig som er bindeledd mellom kortsenter og ansatte. All henvendelse til kortsenteret vedr. manglende ansattilgang skal gå via kortansvarlig ved det enkelte institutt/avdeling.

Alle UiB-ansatte har tilgang til undervisningsrom som ligger i fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-22:00. Tilgang til UV-rom utover dette må bestilles i hvert enkelt tilfelle.

OBS!

Ikke lag hull i kortet! Da blir det ødelagt.

De fleste av UiBs byggninger er kameraovervåket. Der dette er tilfelle er bygget tydelig merket.