Hjem
Eiendomsavdelingen

Kortsenteret

Kortsenteret er lokalisert ved vrimlearealet i 2. etasje på Studentsenteret, Parkveien 1 og er ansvarlig for produksjon, programmering og utlevering av adgangskort til studenter og ansatte ved UiB. Kortsenteret programmerer også åpne- og lukketider på dørene i universitetets bygg.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Korttilgang til universitetets bygg

Student- og ansattkort er programmert med tilgang kort tid etter utstedelse.

Tilgang er basert på studieprogram for studenter og stedskode for ansatte.

Det er institutt/fakultet/seksjon i samarbeid med Eiendomsavdelingen som avgjør hvor deres studenter og ansatte skal ha tilgang.

Ved manglende korttilgang for studenter, eksempelvis ved tilleggsemner, skal Kortsenteret kontaktes ved fremmøte eller e-post til kortsenteret@uib.no

Hvert institutt/seksjon skal ha utnevnt en kortansvarlig som er bindeledd mellom kortsenter og ansatte. All henvendelse til kortsenteret vedr. manglende ansattilgang skal gå via kortansvarlig ved det enkelte institutt/avdeling.

Alle UiB-ansatte har tilgang til undervisningsrom som ligger i fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-22:00. Tilgang til UV-rom utover dette må bestilles i hvert enkelt tilfelle.

OBS!

Ikke lag hull i kortet ! Da blir det ødelagt