Hjem

Digital utvikling

Hovedinnhold

Designbilde digital management for infosiden, fra europeanpharmaceuticalreview.com

Gruppe 'Digital Utvikling' ved Universitetsbiblioteket støtter, drifter og utvikler digitale tjenester knyttet til forskning, bibliotekets samlinger og bibliotekstjenester.

Vi støtter forskere ved UiB i utvikling av digital prosjektinfrastruktur og drifter digitale tjenester særlig knyttet til forskning og publiseringstjenester ved UiB.

I tillegg tilbyr vi opplæring i en rekke digitale verktøy og metoder i Digital Laben

Denne siden gir informasjon om de forskjellige prosjektene DU-gruppen er involvert i og skisserer arbeids- og ansvarsområder.

Ved spørsmål eller ønske om framtidig samarbeid, kontakt faglig leder for Digital Utvikling.

 

Digital Utvikling ved Universitetsbiblioteket har kompetanse i ulike programmeringsspråk, systemer, og frontend- og backend utvikling. 

Hvis du ønsker å utvikle forskningsinfrastruktur eller forske ut publiseringsmuligheter for datasettet ditt, er det viktig å tenke tidlig på formen forskningsdata skal ta etter et prosjekt avsluttes. En tidlig diskusjon om hvordan data skal opparbeides er derfor tilrådelig. Prosjekter med DU som samarbeidspartner må holde seg innenfor de språkene og systemene som vi ellers drifter og utvikler. Ei liste over de vanligste språkene/systemene som vi arbeider med finner her: Oversikt språk og system

Oversikt
3D-glasses digitalisation

Infrastruktur- og forskningsprosjekter

Teknisk kompetanse i flere forskningsprosjekter ved UiB: prosjekter og oppgaveområder.

Oversikt
Wikimedia Commons Mobile apps

Forskningsstøtte og -utdanning

Tekniske støtteapparat: drift og videreutvikling av tekstarkiver, digitale tjenester og forskningsprosjekter.

Oversikt
Digital Lab Uib - logo

Opplæring og digital kompetanse

Veiledning og opplæring i digitale verktøy og ressurser

Oversikt
Special collections - collage

Samlinger og utstillinger

Tilgjengeliggjøring og profilering av Universitetsbibliotekets samlinger, samt digital presentasjon av fysiske utstillinger.

Oversikt
Google sprint - example picture

Tjenesteutvikling

Støtte til prosjekt-, arbeids- og organisasjonsgrupper i å utforske arbeidsmetoder, praksis og behov, samt utvikle fremtidens tjenester.

Kontakt oss for å diskutere mulig samarbeid!