Hjem

Digital Lab

Hovedinnhold

Illustrasjon av to hoder

Digital lab (D-lab) ved Universitetsbiblioteket er et tverrfaglig fysisk og digitalt møtested for forskere, undervisere og studenter, som legger til rette for bruk og utvikling av digitale verktøy og metoder.

Laben holder faste seminarrekker og arrangementer med kunnskapsutveksling, opplæring og veiledning i temaer som bruk av digitalt kildemateriale, åpen forskning, programmering, analyse- og visualiseringsmuligheter osv.

Kontakt laben for innspill, forespørsler og annet

Ta gjerne kontakt med labens arbeidsgruppe ved Universitetsbiblioteket hvis du ønsker å ta initiativ til nye arrangement i samarbeid med oss. Digital lab har som formål å være tverrfaglig og en møteplass for studenter og ansatte fra alle fakultet.

Send en e-post til koordinator for Digital lab for å melde deg på labens e-postliste.