Hjem

Digital Lab

Hovedinnhold

Illustrasjon av to hoder

Digital lab (D-lab) er et tverrfaglig fysisk og digitalt møtested for forskere, undervisere og studenter, som legger til rette for bruk og utvikling av digitale verktøy og metoder.

Laben holder arrangementer med kunnskapsutveksling, opplæring og veiledning i temaer som bruk av digitalt kildemateriale, åpen forskning, programmering, analyse- og visualiseringsmuligheter osv.

Nettverk- og ressursgruppe

D-lab tilknytter seg personelle ressurser både fra Universitetsbiblioteket og fagmiljøene som kan bidra med teksnisk og faglig kompetanse. Innen humaniora koordinerer laben nettverket for digital humaniora. 

Ta gjerne kontakt med labens arbeidsgruppe ved Universitetsbiblioteket hvis du vil komme med idéer eller ta initiativ til nye arrangementer i samarbeid med oss.

Sommerskole
stor fancy spisesal

Å delta på Digital Humanities Summer School på Oxford

Hver sommer kan man bo en uke på college i Oxford og lære om digital humaniora. Magnus Knustad forteller om sin opplevelse på Digital Humanities Summer School på Oxford.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.