Hjem
Digital Lab
Aktiviteter

Faste seminarrekker

Faste seminarrekker i D-lab som er åpen for alle - bli med!

Hovedinnhold

Vi har noen faste seminarrekker tilknyttet Digital Humaniora Nettverk som er åpne for alle med stort ønske om tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag og fakultet.

Fra kilde til data

Denne seminarrekken vil åpne opp for diskusjoner og presentasjoner av hva som skjer og hvordan tradisjonelle kilder blir til ny data, og hvilke nye forskningsspørsmål vi kan stille materialet i møtet med nye verktøy og metoder.

Lightning talks

Her vil vi åpne for å ha korte og raske presentasjoner i pecha kucha format med bred tematisk vinkling. Vi oppfordrer særlig stipendiater og yngre forskere å bidra.

Works and Projects in Progress

Under denne rekken vil vi åpne opp for studenter, stipendiater, enkeltforskere og forsker/prosjektgrupper å presentere og diskutere sine pågående eller planlagte prosjekt.

Undervise i og med Digitale Verktøy og metoder

Hvordan anvender vi digitale verktøy og metoder i undervisningen, hva åpnes opp for nye måter å presentere fag(et/ene) når ulike verktøy blir introdusert, hvilke pedagogiske utfordringer og muligheter møter vi på når tverrfaglig tilnærming til DH blir en del av undervisnings- og vurderingsformene?