Hjem
Digital Lab
Aktiviteter

Faste seminarrekker

Faste seminarrekker i D-lab som er åpne for alle - bli med!

Hovedinnhold

Vi har noen faste seminarrekker tilknyttet Digital humaniora nettverk som er åpne for alle med stort ønske om tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag og fakultet.

Fra kilde til data

Denne seminarrekken vil åpne opp for diskusjoner og presentasjoner rundt hvordan tradisjonelle kilder blir til nye data, og hvilke nye forskningsspørsmål vi kan stille materialet i møtet med nye verktøy og metoder.

Lightning talks

Korte presentasjoner i pecha kucha format med bred tematisk vinkling. Vi oppfordrer særlig stipendiater og yngre forskere å bidra.

Works and Projects in Progress

Under denne rekken kan studenter, stipendiater, enkeltforskere og forsker-/prosjektgrupper presentere og diskutere sine pågående eller planlagte prosjekt.

Undervise i og med digitale verktøy og metoder

Hvordan anvender vi digitale verktøy og metoder i undervisningen? Hvilke nye måter å presentere fag(et/ene) gis når ulike verktøy blir introdusert, og hvilke pedagogiske utfordringer og muligheter møter vi på når tverrfaglig tilnærming til DH blir en del av undervisnings- og vurderingsformene?