Hjem
Universitetsbiblioteket
Musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Musikk - musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Det tidligere Griegakademiets bibliotek er en del av Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk og du finner os på Fosswinckelsgate 14. Biblioteket tilbyr litteratur innenfor de fleste emner innen musikk (komposisjon, musikkhistorie, musikkvitenskap, musikksosiologi, pedagogikk, teori, musikkterapi, dirigering, etnomusikk, instrumentasjon, teknikk). I notesamlingen finner du studiepartiturer, dirigentpartiturer, fremføringsnoter og teknikk. Ta kontakt med meg om du ønsker litteratur og noter kjøpt inn til biblioteket eller om du trenger hjelp til å finne musikklitteratur og noter. Du kan også ta kontakt for veiledning innenfor informasjonssøk til oppgaveskriving.

I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, lydfiler og noter. For mer fagspesifikke ressurser, se det enkelte fagfelt.

For hjelp til oppgaveskriving og referense, se Søk & skriv

 

Last ned artikler nå!

Forlagsforhandlingene med Elsevier, Springer, Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid, og vi kan komme til å miste tilgang til vitenskapelige artikler om kort tid.

Dersom du vet at du kommer til å trenge artikler utgitt av disse forlagene i forskningen eller undervisningen din, kan det være lurt å laste ned en kopi nå.

 

Nyheter

  •  Barbara L. Wheeler & Kathleen Murphy's bok Music Therapy Research er nå tilgjengelig som e-bok
  • Notearkivet til Bit20 Ensemblet er overlevert Universitetsbiblioteket. De enkelte noter registreres og gjøres tilgjengelig i løpet av 2017/2018

Musikkvitenskap

En viktig ressurs for faget musikkvitenskap er oppslagsverket Oxford Music Online. Her får du kjapt et overblikk innenfor musikkhistorie, komponister, musikere, verker og mye mer.

I Ebrary får du tilgang til elektroniske bøker omhandlende musikk og i RILM- Abstracts of Music Literature finner du referanser til artikler, bøker, avhandlinger og mye mer.

Web of Science er en flerfaglig artikkeldatabase sentral for musikkvitere.

Som ansatt eller student på UiB har du også tilgang til Naxos Music Library. Tilsammen mer enn 2,3 mio. spor innenfor klassisk, jazz, blues, populær musikk og folkemusikk.

Oxford Reference Online - performing arts er en database, der inneholder ordbøker og oppslagsverk for scenekunst, musikk, dans og teater.

 

 

Musikkterapi

Som musikkterapistudent er PsycINFO en viktig bibliografisk database med sammendrag og sitering av vitenskapelig litteratur om atferdsvitenskapene og mental helse.

Pubmed er også en sentral database for emnet musikkterapi. Databasen har referanser til forskningsartikler innen medisin og helsefag.

ERIC er en fagdatabase for pedagogikk og beslektede fag med månedleg oppdatering. Basen inneholder bibliografiske referanser til tidsskriftartikler og rapporter. ERIC gir noen dokumenter i fulltekst.

I Ebrary får du tilgang til elektroniske bøker omhandlende musikk og i RILM - Abstracts of Music Literature finner du referanser til artikler, bøker, avhandlinger og mye mer.

 

Musikk utøvende

En viktig ressurs for deg som utøvende student er opslagsverket Oxford Music Online. Her får du kjapt et overblikk innenfor musikkhistorie, komponister, musikere, verker og mye mer.

Som ansatt eller student på UiB har du også tilgang til Naxos Music Library. Tilsammen mer enn 2,3 mio. spor innenfor klassisk, jazz, blues, populær musikk og folkemusikk.

Oxford Reference Online - performing arts er en database, der inneholder ordbøker og oppslagsverk for scenekunst, musikk, dans og teater.

IMSLP - Petrucci Music Library  er et digital bibliotek og en wiki hovedsakelig inneholdende noter, der falder utenfor opphavsrett eller hvor komponisten selv ønsker å dele sin musikk.

RILM - Abstracts of Music Literature er en database med referanser over musikklitteratur.