Hjem
Universitetsbiblioteket
Musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Musikk - musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Hovedinnhold

Det tidligere Griegakademiets bibliotek er en del av Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi og du finner os på Fosswinckelsgate 14. Biblioteket tilbyr litteratur innenfor de fleste emner innen musikk (komposisjon, musikkhistorie, musikkvitenskap, musikksosiologi, pedagogikk, teori, musikkterapi, dirigering, etnomusikk, instrumentasjon, teknikk). I notesamlingen finner du studiepartiturer, dirigentpartiturer, fremføringsnoter og teknikk. Ta kontakt med meg om du ønsker litteratur og noter kjøpt inn til biblioteket eller om du trenger hjelp til å finne musikklitteratur og noter. Du kan også ta kontakt for veiledning innenfor informasjonssøk til oppgaveskriving.

I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, lydfiler og noter. For mer fagspesifikke ressurser, se det enkelte fagfelt. 

Nkoda musikkdatabase er tilgjengelig for studenter og ansatte på Griegakademiet. Nkoda inneholder kjernerepertoar av mange komponister, genrer, epoker og instrumenter fra de store internasjonale forlag såsom Edition Peters, Bärenreiter, Breitkopf & Härtel, Ricordi med fler. Last ned programvaren Nkoda på din iPad, tablett eller bærbare maskine. Når programvaren er installert må du bruke «create an account -> sign up by email», bruk din UiB-email og be Kirstine Folmann om en unik lenke. Notene kan lastes ned på egen tablett eller bærbar maskin etter programvaren er installert. 

 

For hjelp til oppgaveskriving og referense, se Søk & skriv

Slik jobber du hjemmefra: https://www.uib.no/ub/76465/bruke-egen-datamaskin
Slik bruker du Oria: https://www.uib.no/ub/119990/hvordan-s%C3%B8ke-i-oria
Slik bruker du e-bøker: https://www.uib.no/ub/77037/hvordan-bruke-e-b%C3%B8ker

 

Nyheter

  • Nye titler fra Oxford Handbooks of... 
    Sound and Imagination, Virtuality, Singing, Popular Music in the Musical Repatriation, Music Censorship, Music and Virtuality, Music and the Body, Mobile Music Studies, Country Music, Critical Improvisation, Critical Improvisation, Critical Concepts in Music & Made in Germany: Studies in Popular Music
  • Barbara L. Wheeler & Kathleen Murphy's bok Music Therapy Research er nå tilgjengelig som e-bok

  • Notearkivet til Bit20 Ensemblet er overlevert Universitetsbiblioteket. De enkelte noter registreres og gjøres tilgjengelig i løpet av 2019/2020

Musikkvitenskap

En viktig ressurs for faget musikkvitenskap er oppslagsverket Oxford Music Online. Her får du kjapt et overblikk innenfor musikkhistorie, komponister, musikere, verker og mye mer.

I Ebrary får du tilgang til elektroniske bøker omhandlende musikk og i RILM- Abstracts of Music Literature finner du referanser til artikler, bøker, avhandlinger og mye mer.

Web of Science er en flerfaglig artikkeldatabase sentral for musikkvitere.

Som ansatt eller student på UiB har du også tilgang til Naxos Music Library. Tilsammen mer enn 2,3 mio. spor innenfor klassisk, jazz, blues, populær musikk og folkemusikk.

Oxford Reference Online - performing arts er en database, der inneholder ordbøker og oppslagsverk for scenekunst, musikk, dans og teater.

 

 

Musikkterapi

Som musikkterapistudent er PsycINFO en viktig bibliografisk database med sammendrag og sitering av vitenskapelig litteratur om atferdsvitenskapene og mental helse.

Pubmed er også en sentral database for emnet musikkterapi. Databasen har referanser til forskningsartikler innen medisin og helsefag.

ERIC er en fagdatabase for pedagogikk og beslektede fag med månedleg oppdatering. Basen inneholder bibliografiske referanser til tidsskriftartikler og rapporter. ERIC gir noen dokumenter i fulltekst.

I Ebrary får du tilgang til elektroniske bøker omhandlende musikk og i RILM - Abstracts of Music Literature finner du referanser til artikler, bøker, avhandlinger og mye mer.

 

Musikk utøvende

En viktig ressurs for deg som utøvende student er opslagsverket Oxford Music Online. Her får du kjapt et overblikk innenfor musikkhistorie, komponister, musikere, verker og mye mer.

Som ansatt eller student på UiB har du også tilgang til Naxos Music Library. Tilsammen mer enn 2,3 mio. spor innenfor klassisk, jazz, blues, populær musikk og folkemusikk.

Oxford Reference Online - performing arts er en database, der inneholder ordbøker og oppslagsverk for scenekunst, musikk, dans og teater.

IMSLP - Petrucci Music Library  er et digital bibliotek og en wiki hovedsakelig inneholdende noter, der falder utenfor opphavsrett eller hvor komponisten selv ønsker å dele sin musikk.

RILM - Abstracts of Music Literature er en database med referanser over musikklitteratur.

 

Nkoda

For å få tilgang til Nkoda må du gjøre følgende:

Initially, you will have to create an individual nkoda account via your Institution by authenticating your email address.

Each user will be given a unique, one-time link that has been set up for each member. Using your personal account-creation link, set up your institutional access to nkoda via the following steps:

1. Enter your Institutional email and click “Get Started.”

2. Fill out your details to create your account. It's very important that you select the "Sign Up via Email" option, not the Facebook or Google option; you MUST use your Institutional email address. Ask for a unique link mailing kirstine.folmann@uib.no

3. Click “Next”; at this point, your account has been created.

4. Download the nkoda app on your own personal device(s); use the relevant App Store links below to download the app: ● For Windows 10 ● For iOS ● For Mac OS ● For Android

5. Once your download is complete, log in to the app (click “Log In/Restore”, then “Or log in via email”), using your institutional nkoda account (i.e., the credentials you created).

6. Upon logging in to the app, a window asking “Continue as a member of the University of Bergen?” will appear. Click “Yes.”