Hjem
Universitetsbiblioteket
TEKNISK HJELP

Tilgang utenfor campus

Studenter og ansatte ved UiB kan bruke alle bibliotekets elektroniske ressurser også utenfor campus ved å koble seg til UiB sitt nettverk.

Hovedinnhold

Tilkobling til UiB sitt nettverk utenfor campus


VPN gir sikker tilkobling til UiB sitt nettverk og nettressurser utenfra.

Med VPN (Virtual Private Network/virtuelt privat datanett) kan du koble deg på UiB-nettet og få tilgang til de samme tjenestene som om du fysisk var på universitetsområdet. Ved hjelp av VPN kan du f.eks få tilgang til din hjemmekatalog på UiB, Universitetsbibliotekets digitale litteratur og utskrift via Pullprint. Les mer om VPN.

Veiledning for hvordan man kobler opp med VPN 

Se også IT-avdelingens veiledninger for å jobbe hjemmefra og bruk av privat datamaskin.

Viktig melding!
EZProxy vil ikke være tilgjengelig lenger ved UiB fra 30.11.2021. Etter denne datoen vil du ikke få opp et påloggingsvindu når du klikker på lenker i Oria/Leganto, og tilkobling via VPN vil være eneste mulighet for tilgang til Universitetsbibliotekets abonnementsressurser utenfor UiBs nett. 

Hvis du opplever problemer med lenker etter dette, kan det skyldes at ikke alt er oppdatert enda i våre systemer. Her er noen tips som kan hjelpe.