Hjem

Universitetsbiblioteket

Medisin og odontologi

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

På fagsiden for medisin og odontologi finner du faglige ressurser og tilbudet ved Bibliotek for medisin. Les mer om søk i medisinske fagdatabaser som PubMed, hjelpemidler i skriveprosessen av studentoppgaver eller vitenskapelige artikler og hvordan du finner det du leter etter på biblioteket og online.

Et utvalg av nye bøker i samlingen vår:

Søkefeltet i blå ramme på toppen av siden leder til søkedatabasen Oria, der du kan søke etter forskjelligste type dokumenter. Se avsnittet Søketips for mer om søk i Oria.

Databaser og andre e-ressurser

Start søket i fagdatabaser på Universitetsbibliotekets side for å få tilgang til alt materiale innenfor bibliotekets abonnementer. Klikk på "Finn databaser" under Oria-søkefeltet for å finne lenkene til relevante databaser. 
Noen viktige databaser og oppslagsverk innenfor medisin og odontologi:

PubMed: Den viktigste databasen for å finne artikler innen medisin og helsefag er PubMed, som er gratis tilgjengelig.

Embase: Referanser til forskningsartikler innen medisinske fag, men har spesielt god dekning innen farmasi.

Web of Science: Tverrfaglig artikkeldatabase, som er nyttig for søk utover rent kliniske problemstillinger. Web of Science viser fullstendig referanseliste til alle artikler. Du kan også søke på hvem som har sitert ein gitt artikkel.

NEL: Norsk elektronisk legehåndbok er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

UptoDate: Kunnskapsbasert oppslagsverk for praktiske kliniske spørsmål, vesentlig om diagnose og behandling. For leger i primær- og spesialisthelsetjeneste. Oppdateres kontinuerlig og inneholder pasientinformasjon. 

BMJ Best Practice: Gir kunnskapsbasert beslutningsstøtte til diagnose, prognose, behandlingog forebygging. Kombinerer ”evidence” med vurderte retningslinjer og ekspertuttalelser.

Sjekk også oversikten av databaser og oppslagsverk innen medisin, tannmedisin og helsefag.

Når du er tilknyttet til UiB-nettverket vil du se en "UBB-knapp" ved siden av artikkelen i de fleste databaser, som kan brukes for å finne fullteksten i Oria. Har vi ingen fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen. Befinner du deg utenfor UiB-nettverket blir du spurt om å logge på når du følger lenker fra Oria til databaser eller fulltekstartikler.

Du kan også søke etter tidsskrifter i Oria for å se om Universitetsbiblioteket abonnerer på dem, enten trykt eller online.

E-bøker er et viktig supplement til Universitetsbibliotekets trykte boktilbud. Du har tilgang til over 400 000 e-bøker via Universitetsbiblioteket, hvor som helst og når som helst. Les mer på vår e-bok hjelpeside.

  Søketips

  Søk i fagdatabaser: 

  Det er vanlig å søke i fagdatabaser ved å skrive relevante søkeord direkte inn i ett søkefelt for å så få en treffliste over artikler som inneholder søkeordene. Den måten å søke på kalles for fritekstsøk, som kan levere gode resultater om den brukes på en strukturert måte. 

  Bruk flere synonymer i fritekstsøket for å få treff på flest mulig relevante artikler. Det er ofte ryddigst å søke på hvert begrep for seg og så kombinere søkene i søkehistorikken med operatorene AND og OR (bruk OR for å kombinere synonymer).

  Mange databaser benytter seg av et emneordsystem i tillegg til fritekstsøk, som f.eks. PubMed/MEDLINE, SveMed+, EMBASE og CINAHL. Det betyr at alle artikler i databasen er tagget med emneord som beskriver artikkelens tematikk.

  PubMed/MEDLINE bruker Medical Subject Headings (MeSH) som emneord, som kan søkes opp i MeSH katalogen til National Center for Biotechnology Information (NCBI). Databasen har to forskjellige grensesnitt. Søket i PubMed er et fritekstsøk som automatisk inkluderer emneord i søket, noe som gir søkeresultater veldig raskt. I MEDLINE er det mulig å velge bestemte emneord i forkant av søket, eller å søke bare på fritekst. Dette gir en veldig ryddig søkehistorikk for å bygge opp et strukturert søk.

  Det anbefales å søke på emneord og supplere med fritekst for å dekke tematikken en er interessert i best mulig.

  Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/ søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

  Mer om søketeknikker kan du lese på nettsidene Søk og Skriv og Phd on Track.

  Søk i Oria:

  I søkedatabasen Oria kan du søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m.

  Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek". Det betyr at du finner materiale som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

  Huk av "Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" når et søk er gjennomført for å se materialet Universitetetsbiblioteket ikke har tilgang til, men som kan bestilles.

  For å kunne bestille og reservere bøker og artikler må en logge seg på Oria. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB, ansatte ved Helse Bergen velger "Bibsys" som tilhørighet.

  Flere søketips og informasjon om hvordan du kan bestille og reservere bøker og artikler finner du i veiledningen til Oria. Se også hjelpesiden hvor skal jeg søke.

  Skrive og referere

  Referanseverktøy

  EndNoteAlle studenter og ansatte ved UiB og Helse Bergen har tilgang til referansehåndteringsverktøyet EndNote, både på campus og hjemmefra (for Windows & Mac).

  EndNote online er en nettbasert versjon av EndNote som inneholder de viktigste EndNote funksjoner. Det er en alternative til EndNote desktop for alle som vil ha referansebiblioteket sitt tilgjengelig uansett hvor de er.

  Biblioteket tilbyr tips, kurs og støtte til bruk av EndNote. Ved spørsmål og problemer tilknyttet EndNote kan du henvende deg til biblioteket via chat, epost eller i skranken.

  Universitetsbiblioteket tilbyr for tiden ingen undervisningsopplegg i andre referanseverktøy enn EndNote, men det finnes en rekke andre referanseverktøy som er gratis til bruk, som Mendeley, Zotero eller LaTex. Microsoft Word har også et enkelt integrert referanseverktøy med et lite utvalg av vanlige referansestiler.

  Hjelp i skriveprosessen - litteratursøk, sitering, skriving og publisering

  Søk og Skriv:   En guide for bachelor- og masterstudenter til informasjonssøk og akademisk skriving. Her kan du finne ulike moduler for søking, lesing, skriving og kildebruk.

  PhD on Track En guide for stipendiater, med mye informasjon om effektiv litteratursøk, vitenskapelig publisering og gode råd og tips for forskere i starten av sin karriere.

  Hjelp, veiledning, kurs, avdelingsbesøk

  Biblioteket tilbyr ulike former for hjelp innen flere områder:

  • Uformell veiledning, bare spør i biblioteket, på chat eller epost
  • Søkehjelp og veiledning i litteratursøk eller Endnote - bestill en bibliotekar
  • Kurs i litteratursøk og EndNote - se kurstilbud
  • Skreddersydde kurs for mindre grupper - kontakt Kristin Børresen
  • Orientering på avdelinger og institutter (f.eks. lunsjseminar) om bibliotekets tjenester - kontakt Regina Küfner Lein

  Biblioteket kan hjelpe deg med

  • Oversikt og tips om databaser og søking
  • Søk til ulike formål (f. eks. systematiske oversiktsartikler, fagprosedyrer)
  • EndNote og referanser
  • Forskerprofiler og bibliometriske metoder
  • Publiseringsfond for open access og opphavsrettslige problemstillinger

  Finn bøker på hyllene

  Trykte bøker innenfor medisin og odontologi er oppstilt etter National Library of Medicine (NLM) systemet. En kombinasjon av bokstaver og tall beskriver emnet boken handler om. Klassene QS-QZ er brukt for preklinisk vitenskap og W-WZ for medisin og tilknyttete emner. Ikke-medisinske bøker er oppstilt etter et lignende system (Library of Congress (LC)), med emneklasser fra A til Z. 

  På bokryggen står NLM-/LC-klassifikasjonskoden og tre bokstaver etter koden, som tilsvarer de første tre bokstaver av forfatternavn eller boktittel. På sideveggen av hver hylle finner du en oversikt over NLM-klasser. Bøkene er oppstilt i alfabetisk rekkefølge fra A til Q (LC) og fra QS til WZ (NLM), og etter tallkoden i oppstigende rekkefølge. Det betyr at du finner bøker om samme emne ved siden av hverandre.

  Ta en titt på hylleoversikten for å se hvor bøker og tidsskrifter er oppstilt i biblioteket.

  Savner du bøker i samlingene våre, kan du sende inn et innkjøpsønske.

  Oversikt over klasser i NLM systemet:

  QS Human Anatomy

  WJ Urogenital System
  QT PhysiologyWK Endocrine System
  QU Biochemistry. Cell Biology and GeneticsWL Nervous System
  QV PharmacologyWM Psychiatry
  QW Microbiology and ImmunologyWN Radiology. Diagnostic Imaging
  QX ParasitologyWO Surgery
  QY Clinical Laboratory PathologyWP Gynecology
  QZ PathologyWQ Obstetrics
  W General Medicine. Health ProfessionsWR Dermatology
  WA Public HealthWS Pediatrics
  WB Practice of MedicineWT Geriatrics. Chronic Disease
  WC Communicable DiseasesWU Dentistry. Oral Surgery
  WD Disorders of Systemic,Metabolic or Environmental Origin, etc.WV Otolaryngology
  WE Musculoskeletal SystemWW Ophthalmology
  WF Respiratory SystemWX Hospitals and Other Health Facilities
  WG Cardiovascular SystemWY Nursing
  WH Hemic and Lymphatic SystemsWZ History of Medicine. Medical Miscellany
  WI Digestive System 

  Om Bibliotek for medisin

  Bibliotek for medisin finner du i bygget for biologiske basalfag (BBB). Her står våre trykte samlinger av bøker og tidsskrifter, men også en rekke lese- og arbeidsplasser (både med og uten PC). Biblioteket har 6 grupperom og et kursrom med PCer. Kursrommet kan brukes som stille arbeidsplass når det ikke blir holdt kurs.

  Skranken og arbeidsplassene i skrankeområdet er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 8.30 til kl. 19, resten av biblioteket hver dag mellom kl. 6 og kl. 23. Utenom de ordinære åpningstider er biblioteket tilgjengelig via Medisinsk Ferdighetssenter med UiB student- eller ansattkort. 

  Du kan låne og levere bøker i skranken eller ved vår utlånsautomat, som du også kan bruke når skranken er stengt.

  Vi hjelper deg gjerne med å finne frem i biblioteket, med å søke etter relevant litteratur, med å sitere og refere, eller ved spørsmål om lån eller bestilling av bøker og artikler.

  I introduksjonsvideoen til Bibliotek for medisin i høyremargen finner du mer nyttig informasjon om biblioteket.

  IT-hjelp

  Ved problemer med programvare, utskrift o.l. kan du spørre IT-assistenten om hjelp. Kontoret finner du på Bibliotek for medisin i BB-bygget, kontortid er mandag til fredag kl. 10.00 til kl. 14.00. IT chatten er åpen mandag til fredag kl. 9.00 til kl. 15.00 på itchat.uib.no.
  Sjekk også IT-avdelingens hjelpesider for studenter og for ansatte.

  Åpne kurs ved Bibliotek for medisin

  Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved UiB og Helse Bergen. Kurstilbudet omfatter et søkekurs i artikkeldatabasene PubMed og Embase, og et introduksjonskurs i referanseverktøyet EndNote.

  For å delta på kurs kreves det påmelding innen påmeldingsfristen er gått ut. Ved siden av hvert kurs i listen under finner du en lenke til kurssiden, som inneholder mer informasjon om kurset og påmeldingsskjemaet.

  Kursene holdes i biblioteket, 3. etasje, BBB. Kursspråket er norsk. Dersom det er færre enn 5 påmeldte vil kurset bli avlyst.

  Oversikt over åpne kurs høsten 2019

  Kurs

  Dato og tid

  Påmeldingsfrist

  PubMed & Embase

  28. august
  kl. 9.15-11.30

  23. august
  Påmelding og info

  EndNote

  4. september
  kl. 9.15-12.00

  30. august
  Påmelding og info

  EndNote

  11. september
  kl. 9.15-12.00

  6. september
  Påmelding og info

  PubMed & Embase

  18. september
  kl. 9.15-11.30

  13. september
  Påmelding og info

  Systematiske oversikter

  25. september
  kl. 9.15-12.00

  20. september
  Påmelding og info

  EndNote

  2. oktober
  kl. 9.15-12.00

  27. september
  Påmelding og info

  PubMed & Embase

  16. oktober
  kl. 9.15-11.30

  11. oktober
  Påmelding og info

  PubMed & Embase
  (engelsk)

  23. oktober
  kl. 9.15-11.30

  18. oktober
  Påmelding og info

  Systematic reviews
  (engelsk)

  30. oktober
  kl. 9.15-12.00 

  25. oktober
  Påmelding og info

  EndNote
  (engelsk)

  6. november
  kl. 9.15-12.00

  1. november
  Påmelding og info