Hjem

Universitetsbiblioteket

Fagside for rettsvitenskap

Velkommen til Universitetsbibliotekets fagsider for rettsvitenskap. Bibliotek for juridiske fag står ansvarlig for innholdet.

Åpningstider for jul og nyttår 2018

Mandag 17. desember - Fredag 21. desember8.30 – 15.30
Mandag 24. desember – Tirsdag 1. januarStengt
Onsdag 2. januar - Fredag 4. januar8.30 – 15.30

 

Kom gjerne med innkjøpsforslag til biblioteket!

Biblioteket kjøper hele tiden inn nye bøker. Har du forslag til bøker biblioteket burde kjøpe inn, kan du sende oss en e-post med bokønske til: ubbjur@uib.no.

Når de er registrert og klar for utlån setter vi de frem på hyller midt i biblioteket ved siden av siste årgang av tidsskriftene. Vær oppmerksom på tidvis lang leveringstid på utenlandske bøker.

Finne frem i biblioteket

Pensum

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket. Vi har minst et eksemplar bare til bruk i biblioteket (merket med grå og blå ryggtape) og nesten alltid også et eksemplar til utlån (merket med grå tape på bokryggen). 

Bøkenes oppstilling

Bøkene er oppstilt etter et eget system: L-katalogen, inndelt i de klassiske gruppene innen privatrett, offentlig rett og folkerett. 

Når du har funnet boken du søker etter i Oria, er oppstillingen angitt med tall og bokstaver. Tallet angir nummeret for emnet. Bokstavene angir hvor boken er plassert innenfor dette nummeret.     

Du kan søke på L-nummer i Oria avansert søk. Her må du velge: L klassifikasjon. og skrive L xxx i søkefeltet. Du får frem all litteraturen som har fått dette spesielle L-nummeret.

Vanlig utlånssamling

Den vanlige utlånssamlingen har ingen tape på ryggen, bare en merkelapp som angir oppstillingen. Bøkene står systematisk oppstilt, inndelt etter L-skjemaet. Disse bøkene lånes ut etter vanlige utlånsregler: 4 ukers ordinær lånetid. Dersom ingen står på venteliste blir lånet automatisk fornyet. Bøkene kan du selv reservere i Oria dersom de er utlånt.

Kilde- og referansesamlingen

Kilde- og referansesamlingen er merket med blå tape. Blå tape betyr at materialet bare skal brukes i biblioteket, du kan lese scanne og kopiere etter Kopinors regler, men ikke ta boken ut av biblioteket.

Kildesamlingen vår består av rettskildemateriale fra ulike land.

Referansesamlingen inneholder oppslagsverk, håndbøker og ordbøker. Disse bøkene har REF som en del av oppstillingssignaturen og står på bibliotekets kursrom.

TidsskrifterTidsskriftene våre står oppstilt alfabetisk etter tittel på reolene merket Tidsskrift. Siste årgang står ved Nye bøker. Husk at mye også er elektronisk tilgjengelig.
Magasin

Magasin betyr som oftest at dette er en eldre utgave av boken og den står derfor ikke lengre i vanlig utlånssamling. Bøker som står på magasin har vanlig utlånstid (4 uker) men må hentes frem av personalet.

Ta kontakt med skranken, så henter vi frem mens du venter.

E-bøker

Elektroniske bøker søkes opp som vanlige bøker i Oria, eller du kan velge e-bøker i Oria avansert søk. Noen få bøker er ikke fanget opp, så du kan ha nytte av å søke direkte på Springer link og Ebrary

Norske E-bøker ligger stort sett i basene Rettsdata, Kommentarutgaver, og Nasjonalbiblioteket. Grunnet etterslep i registreringen i Oria, kan det være nyttig å søke direkte i basene dersom en E-bok synes ikke å være tilgjengelig i flg Oria.

UBs nettside om hvordan bruke e-bøker inneholder tips og triks

Artikler

Artikler kan finnes i: tidsskrifter, aviser, og bøker  f. eks. festskrift.

Ikke alle artikler er registrert i Oria, noen ganger må man først finne boken eller tidsskriftet hvor artikkelen ble trykket.

Tidsskriftsartikler

Tidsskriftsartikler finnes i de enkelte tidsskriftene som søkes frem i Oria. Det kan være elektroniske tidsskrifter eller papirutgivelser eller begge deler (eldre utgivelser i papirformat, nyere utgaver av samme tidsskrift i E-format). Mange elektroniske artikler kan søkes frem direkte i Oria.

Når man får oppgitt en artikkel, er det viktig å notere seg tidsskriftets navn og årstall/nummer.

Store norske juridiske tidsskriftdatabaser er Idunn og Rettsdata. I Lovdatas litteraturbase ligger det mange enkeltstående juridiske artikler.

Avisartikler

Avisartikler kan søkes frem i Atekst

Som student eller ansatt ved UiB gir Universitetsbiblioteket deg alltid tilgang til Atekst.

A-tekst på ca 3 sekunder: Gå direkte til lenken (via Oria) her

A-tekst på ca 1/2 minutt: Se film her 

A-tekst på ca 1 minutt: Les Kommunikasjonsavdelingens tekst her

Bokartikler

Oria inneholder mange artikler, men artikler i festskrifter og andre bøker er man oftest avhengig av å kjenne bokens navn for å finne frem til.

Lovdata inneholder også mange bokartikler i fulltekst, noen finne du via Oria, mens andre må du logge på LovdataPro for å finne.

Et hjelpemiddel for å finne artikleri festskrift er boken Norsk juridisk festskriftbibliografi av Kongshavn og Strømø.

Kurs og veiledning

Videoveiledninger

Vi har laget korte videofilomer som svarer på noen av de spørsmålene vi oftest får i biblioteket. Alle filmene er produsert av Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. Klikk på lenkene for å se (åpner seg i nytt vindu).

Kort om biblioteket

Hvordan finne lover i Lovdata 

Hvordan finne lovforarbeider i Lovdata

Hvordan finne dommer i Lovdata

Hvordan finner jeg en bestemt bok i biblioteket 

Hvordan finne en artikkel

Skriveveiledninger

Krav til referanseteknikk på jusstudiet (pdf)

Krav til skriftlige arbeider på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB (pdf)

Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved UiB 

Universitetsforlagets forfatterveiledning (pdf)

Faste kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi holder kurs i bruk av biblioteket. Dette gjelder særlig i starten av studiet og ved starten av masteroppgaveskrivingen. Kursene annonseres på MittUiB. På kursene får du kjennskap til basesøk du vil få bruk for både i studietløpet og i arbeidslivet. Vi jobber kontinuerlig med produksjon av videoveiledninger for søk i ulike kilder.

Førstårsstudenter tilbys ved høstens semesterstart en auditorieforelesning hvor man lærer å finne juridisk litteratur, litt om hvordan bruke biblioteket og tips om oppgaveskriving.

NIRI - tilbys vanligvis søkekurs i januar.

Masterstudenter får en rask presentasjon av biblioteket ved semesterstart som del av fakultetets introdusjonsforelesninger.

Ph.D. - forskerskolen. Ved avtale med fakultetet.

EndNote. Bibliotek for juridiske fag starter høsten 2018 opp en prøveordning med kurs i EndNote for stipendiater i samarbeid med fakultetet.

Andre interesserte er velkomne på åpne kurs ved øvrige bibliotek, fortrinnsvis på de som holdes på HF-biblioteket. Kursene annonseres i UBs kalender.

Nettkurset Ph.D. onTrack

Fra kartlegging av litteratur til publisering.

Gå inn på PhD on Track dersom du ønsker å vite mer om det å få oversikt over litteraturen i ditt fagfelt, effektiv kartlegging og  systematisering av forskningslitteratur, publiseringsprosessen, opphavsrett og publiseringskanaler.

Nettkurset Søk&Skriv

Søk & Skriv er et nettsted som gir råd om hele skriveprosessen – fra informasjonssøk og lesing til etisk kildebruk og skriving.

Bestill en bibliotekar

For deg med et mer omfattende behov for hjelp. Når du skal starte på en masteroppgave anbefaler vi sterkt at du først deltar på bibliotekets søkekurs før du evt bestiller en bibliotekar. Bruk dette skjemaet og fortell hva du ønsker hjelp til, hvilket emne du skal vite noe om og ikke minst hva du selv har gjort og funnet ut om emnet.

Uformell veiledning

Bibliotekets ansatte hjelper deg gjerne med å finne frem i biblioteket. Vi bidrar med veiledning og gir søkehjelp med mål å gjøre deg selvhjulpen i bruken av biblioteket. Du kan også kontakte oss på UBs chat mellom klokken 10:00 og 15:00 på hverdager.

End NoteUniversitetsbiblioteket tilbyr gratis bruk av referanseverktøyet EndNote til studenter og ansatte. Bibliotek for juridiske fag har ikke egne kurs i bruk av EndNote men interesserte kan gå på åpne kurs ved UBs andre bibliotek. Tips, kurs og støtte på nett, guide og programvare finner du her. 

Fra arkivet:

Lenker til nyttige hjelpetekster og utstillingstekster

(Sist oppdatert i 2009)

Norske lovforarbeider

Svenske lovforarbeider 

Danske lovforarbeider

Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov

Juridisk fakultetsbibliografi: 1969–1994

Lov og rett på nett

Om spedalske og norsk lov

Om endring av Grunnloven

Om det norske flagget

Om unionens utenrikstjeneste og bergenseren som ble svensk i 1905 

Om Riksgrensen

Poteter i norsk (mat)-rett

 Utvalgte elektroniske ressurser

Alle basene kan søkes fra Orias søkefelt: Finn databaser

Lovdata Pro

Denne lovdatabasen inneholder norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Inneholder også en del juridiske artikler og annet juridisk materiale. MAN MÅ OPPRETTE KONTO FOR Å KUNNE SØKE I DENNE BASEN.

På Universitetet i Bergen kan man bruke en «lettere» versjon av denne basen der man slipper å logge seg inn som egen bruker.

Lovdata gratisversjon

Basen inneholder foruten lover, Utenriksdepartementets traktatregister: register over traktater som Norge har inngått med fremmede stater

Rettsdata

 

Inneholder lover med kommentarer, rettspraksis o. a. Inneholder også mange juridiske emner med mange ulike rettskilder, elektroniske standardkontrakter, tidsskifter og bøker fra Gyldendal forlag

Juridika

Kommentarer til lover, forskrifter og avtaler, basert på Universitetsforlaget sine kommentarutgaver.

Eksamen, Mønsterbesvarelser

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger ligger etter 2009 på "Mitt UiB" under Det juridiske fakultet -> Filer -> Eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Oversikt over tidligere oppgaver og sensorveiledninger ligger her.
Mønsterbesvarelser: er gjengivelser av tidligere skrevne eksamensbesvarelser. Disse er gjengitt i studenttidsskriftene Injuria (Bergen) og StudJur (Oslo). (Noen ganske få står i Jus’t fra Tromsø)

Danske rettskilder

Karnov: Danmark Inneholder det meste av danske rettskilder. Her er en veiledning i danske forarbeider.

Svenske rettskilder

Karnov : Sverige Inneholder det meste av svenske rettskilder. Her er en veiledning i svenske rettskilder

Juridisk nettviser

En stor samling av lenker til gratisdatabaser som inneholder juss fra store deler av verden. Det aller meste er engelskspråklige baser.

Her ligger henvisning til Oversatte lover. Dette er en fullstendig oversikt over norske lover som er oversatt til engelsk.

Databaser som UiB abonnerer påSamling av databaser som Universitetet i Bergen abonnerer på. Kan inndeles i fagomåder. Søkes fra Oria.

Norwegian law in foreign languages

Database som inneholder norsk juss skrevet på utenlandske språk. Den gir bibliografiske opplysninger om kilder og litteratur: Bøker og artikler

Litteratur som omhandler Kina, kinesiske forhold og kinesisk rett

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.

Biblioteket har endel bøker, artikler og avhandlinger om Kina og kinesisk rett og skaffer stadig mer.

Disse bøkene står - i likhet med resten av bøkene våre - oppstilt på sine respektive emner og søkes frem i Oria på vanlig måte her.

Her kan du se noen av bøkene: