Hjem
Universitetsbiblioteket
Universitetsbibliotekets fagside for rettsvitenskap

Rettsvitenskap

Bibliotek for juridiske fag ligger i 5. etg i samme bygg som Juridisk fakultet på Magnus Lagabøtes plass

Interiøret på Bibliotek for juridiske fag
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Velkommen til Bibliotek for juridiske fag!

Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek og en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen. Innimellom er vi også vertskap for faglige arrangementer. På denne nettsiden finner du oversikt over våre tjenester og fagressurser.   

Mange av arbeidsplassene i biblioteket legger til rette for samarbeid og her er vanlig innestemme greit. Hvis man ønsker rom for mer støy anbefaler vi å sette seg i kantinen, og hvis man ønsker stille arbeidsplasser er lesesalene og støykansellerende hodetelefoner gode alternativer. Generelt ønsker vi at dere bruker biblioteket slik dere synes det er ok at andre bruker det. Noen retningslinjer har vi likevel.

Bibliotek for juridiske fag er et selvbetjent bibliotek, det vil si at studenter og ansatte har adgang med kort+kode også utenfor betjent åpningstid. Sikkerhetskamera er aktivt 24/7, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spør, så finner du ut!  

Finne frem i biblioteket

Søk etter materiale

Den blå boksen på toppen av denne nettsiden er søkekatalogen vår Oria. I Oria kan du søke etter både fysiske og elektroniske ressurser ved Universitetsbiblioteket i Bergen, samt også ved andre høgskole- og universitetsbibliotek i Norge.

Biblioteket har veiledninger for å søke, bestille og finne frem i Oria

Bøkenes oppstilling
Bøkene er oppstilt etter et eget system vi kaller L-katalogen eller L-skjema, inndelt i de klassiske gruppene innen privatrett, offentlig rett og folkerett. 

Når du har funnet boken du søker etter i Oria, er oppstillingen angitt med tall og bokstaver (eksempelvis L 123 Abc). Tallet angir nummeret for emnet. Bokstavene angir hvor boken er plassert innenfor dette nummeret.

Du kan søke på L-nummer i Oria avansert søk. Her må du velge: Lokal klassifikasjon og skrive L xxx i søkefeltet. Du får frem all trykt litteratur som har fått dette spesielle L-nummeret.

Vanlig utlånssamling
Bøker i den vanlige utlånssamlingen har en merkelapp som angir oppstillingen. Bøkene står systematisk oppstilt, inndelt etter L-skjemaet. Disse bøkene lånes ut etter vanlige utlånsregler: 4 ukers ordinær lånetid. Dersom ingen står på venteliste blir lånet automatisk fornyet. Bøkene kan du selv reservere i Oria dersom de er utlånt. Du finner mer informasjon her.

Pensum
All pensumlitteratur finnes tilgjengelig på egen pensumhylle: reol 50 og 51. Vi har minst et eksemplar bare til bruk i biblioteket (merket med grå og blå ryggtape) og nesten alltid også et eksemplar til utlån (merket med grå tape på bokryggen). Mye pensumlitteratur er også elektronisk tilgjengelig.

Kilde- og referansesamlingen
Kilde- og referansesamlingen er merket med blå tape. Blå tape betyr at materialet bare skal brukes i biblioteket: du kan lese, scanne og kopiere etter Kopinors regler, men ikke ta boken ut av biblioteket.

Kildesamlingen vår består av rettskildemateriale fra ulike land.

Referansesamlingen inneholder oppslagsverk, håndbøker og ordbøker. Disse bøkene har REF som en del av oppstillingssignaturen.

Tidsskrifter
Tidsskriftene våre står oppstilt alfabetisk etter tittel på reolene merket Tidsskrift (reol 27-37). Husk at mye også er elektronisk tilgjengelig via Oria.

Magasin
Magasin betyr som oftest at dette er en eldre utgave av boken og den står derfor ikke lengre i vanlig utlånssamling. Bøker som står i magasin har vanlig utlånstid (4 uker) men må hentes frem av personalet.

Ta kontakt med skranken, så henter vi frem mens du venter.

E-bøker
Elektroniske bøker søkes opp som vanlige bøker i Oria, eller du kan velge e-bøker i Oria avansert søk. Noen få bøker er ikke fanget opp, så du kan ha nytte av å søke direkte i større databaser.

Norske e-bøker ligger stort sett i basene Rettsdata, Juridika, og Nasjonalbiblioteket. Grunnet etterslep i registreringen i Oria, kan det være nyttig å søke direkte i basene dersom en e-bok synes ikke å være tilgjengelig.

UBs nettside om hvordan bruke e-bøker inneholder tips og triks.

Artikler
Juridiske artikler kan finnes i tidsskrifter, aviser, og bøker f.eks. festskrift.
Ikke alle artikler er registrert i Oria, noen ganger må man først finne boken eller tidsskriftet hvor artikkelen ble trykket.
Lovdata inneholder også mange bokartikler i fulltekst; noen finner du via Oria; mens andre må du logge på LovdataPro for å finne.
Et hjelpemiddel for å finne artikler i festskrift er boken Norsk juridisk festskriftbibliografi av Kongshavn og Strømø.

Tidsskriftsartikler
Tidsskriftsartikler finnes i de enkelte tidsskriftene som søkes frem i Oria. Det kan være elektroniske tidsskrifter eller papirutgivelser eller begge deler (eldre utgivelser i papirformat, nyere utgaver av samme tidsskrift i E-format). Mange elektroniske artikler kan søkes frem direkte i Oria.

Når man får oppgitt en artikkel, er det viktig å notere seg tidsskriftets navn og årstall/nummer.

Store norske juridiske tidsskriftdatabaser er Idunn og Rettsdata. I Lovdatas litteraturbase ligger det mange enkeltstående juridiske artikler.

Avisartikler

Norske og internasjonale aviser og magasiner av nyere dato finnes via PressReader.

Som student eller ansatt ved UiB kan du også søke etter avisartikler i Nasjonalbiblioteket eller Atekst.
 

Hjelp og veiledninger

Hvordan bruke Oria
Biblioteket har veiledninger for å søke, bestille og finne frem i Oria

Faste kurs
Vi holder kurs i bruk av biblioteket. Dette gjelder særlig i starten av studiet og ved starten av masteroppgaveskrivingen. Kursene annonseres på MittUiB. På kursene får du kjennskap til basesøk du vil få bruk for både i studietløpet og i arbeidslivet. 

Uformell veiledning
Bibliotekets ansatte hjelper deg gjerne med å finne frem i biblioteket. Vi bidrar med veiledning og gir søkehjelp med mål å gjøre deg selvhjulpen i bruken av biblioteket. Du kan også kontakte oss på UBs chat mellom klokken 09:00 og 15:00 på hverdager.

Siterings- og henvisningsteknikk

Det er viktig å henvise fra kildene du bruker i teksten til referanselisten. Mange fag har faste "stiler" for henvisninger, men slik er det ikke på jussen. Du står relativt fritt i henvisningsarbeidet ditt, så lenge henvisningspraksisen er konsekvent og tilpasningene oppfyller de sentrale formålene ved kildehenvisninger: kreditering og gjenfinning/etterprøvbarhet. Å henvise på en hensiktsmessig måte er en del av «håndtverket» i masteroppgaven. Når det kommer tydelig frem hvilke kilder du har brukt blir det også tydeligere hva som er ditt eget bidrag. 

Eksempler på siterings- og henvisningsstiler brukt i jussen kan være Veiledning for henvisning i juridiske tekster (pdf), UiOs anbefalinger for Rettsvitenskap eller Forfatterveiledning for Lov og Rett. Hvis du ikke finner eksempler på kildene du leter etter, så kan du gå til generelle retningslinjer for Chicago fotnote-stil. Disse finner du på norsk hos Søk & Skriv.

Dersom du trenger noen å diskutere ulike løsninger med, ta gjerne kontakt med oss i biblioteket.

Bestill en bibliotekar 
For deg med et mer omfattende behov for hjelp eller veiledning. Når du skal starte på en masteroppgave anbefaler vi sterkt at du først deltar på bibliotekets søkekurs før du evt bestiller en bibliotekar. Bruk dette skjemaet og fortell hva du ønsker hjelp til, hvilket emne du skal vite noe om og ikke minst hva du selv har gjort og funnet ut om emnet.

Elektroniske bøker, tidsskrifter og andre ressurser

Stadig flere av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, og det finnes ulike måter å finne disse e-bøker på.

Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

Juno, "Svensk lovdata", inneholder ebøker som ikke vises i Oria. For å se disse må du gå via databasen. Det samme er tilfelle med flere av de utenlandske databasene.

Nasjonalbiblioteket gir elektronisk tilgang til pliktavlevert materiale.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary) Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

Springer Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. 

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Tilgang til elektroniske tidsskriftartikler
Elektroniske artikler søkes opp i Oria og kan leses ved å følge lenkestien.

Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til feks etter forlagsforhandlinger, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så du slipper å betale. Alternativt kan du laste ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler. Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren.

Andre elektroniske ressurser
Databaser UiB abonnerer på: Samling av databaser som Universitetet i Bergen abonnerer på. Kan inndeles i fagomåder. Søkes fra Oria.

LovdataPro: Denne lovdatabasen inneholder norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Inneholder også en del juridiske artikler og annet juridisk materiale. Krever egen konto, gratis for UiB-studenter.

Lovdata gratisversjon: Basen inneholder foruten lover, Utenriksdepartementets traktatregister: register over traktater som Norge har inngått med fremmede stater.

Rettsdata: Inneholder lover med kommentarer, rettspraksis o.a. Inneholder også mange juridiske emner med mange ulike rettskilder, elektroniske standardkontrakter, tidsskifter og bøker fra Gyldendal forlag.

Juridika: Kommentarer til lover, forskrifter og avtaler, basert på Universitetsforlaget sine kommentarutgaver.

Juridisk nettviser: En stor samling av lenker til gratisdatabaser som inneholder juss fra store deler av verden. Det aller meste er engelskspråklige baser.

UiOs oversikt over lover oversatt til engelsk.

Norwegian law in foreign languages: Database som inneholder norsk juss skrevet på utenlandske språk. Den gir bibliografiske opplysninger om kilder og litteratur, bøker og artikler.

Tilbud særlig rettet mot stipendiater

Hold Kjeft Og Skriv: Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Biblioteket arrangerer felles, strukturert skrivetid for stipendiater og postdoktorer etter modellen "Shut up & write" hver onsdag fra klokken 12 til 15.

DatakurateringDataverseNO er et nasjonalt, generisk arkiv for åpne forskingsdata. Arkivets tekniske infrastruktur er basert på den åpne arkivapplikasjonen Dataverse, utviklet av eit internasjonalt utvikler- og brukerfellesskap ledet av Harvard University. DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert. Ta kontakt med Universitetsbibliotekets Forskningsdatateam

PhD on Track: Nettstedet PhD on Track gir deg informasjon om det å få oversikt over litteraturen i ditt fagfelt, effektiv kartlegging og  systematisering av forskningslitteratur, publiseringsprosessen, opphavsrett og publiseringskanaler.

Ustabile lenker: Perma.cc er en tjeneste som gir deg varige lenker til litteraturlisten, og derfor til stor nytte for forskere, studenter og andre faglige forfattere. Hvordan Perma.cc virker: Du skriver inn en nettadresse på Perma.cc og får en permanentlenke tilbake, og det er denne du bruker i litteraturlisten. Denne lenken fører tilbake til Perma.cc  sin nettside, hvor man kan se både dagens versjon av nettsiden og den arkiverte versjonen lagret av Perma.cc med dato for når den ble arkivert. Se ellers Perma.cc user guide.
Hvordan du får du tilgang til Perma.cc: For å bruke Perma.cc må du opprette en brukerkonto. Som enkeltperson kan du ikke lagre mer enn 10 lenker i måneden. Hvis brukeren din registreres som tilknyttet Law Library, University of Bergen Library kan du lagre ubegrenset antall lenker. Organisasjonen vil på denne måten kunne bygge opp et felles bibliotek med lenker. Når du lagrer en lenker på vår organisasjonskonto deles denne med alle som er en del av samme organisasjon. For å få en organisasjonstilknyttet bruker, send en e-post til ubbjur@uib.no. Vi gjør oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du personvernerklæringen til Perma cc.

EndNote: Universitetsbiblioteket tilbyr gratis bruk av referanseverktøyet EndNote til studenter og ansatte.
Vi anbefaler ikke EndNote (eller andre referansehåndteringsverktøy) for jusstudenter ettersom verktøyet er for omfattende i forhold til behovet. EndNote-kurs tilbys stipendiater og andre ansatte ved behov. Spesielt interesserte er velkommen på åpne kurs ved øvrige bibliotek, fortrinnsvis på de som holdes på HF-biblioteket. Disse kursene annonseres i UBs kalender. Tips, kurs og støtte på nett, guide og programvare finner du her. UiT har også laget en Eksempelsamling for jus-fotnote stil i EndNote.

Kom gjerne med innkjøpsforslag!

Forslag til bøker biblioteket burde kjøpe inn kan du sende på e-post ubbjur@uib.no. Nye bøker er utstilt ved inngangspartiet til biblioteket.

Lovdata, LovdataPro og LovdataEksamen

Generell informasjon om Lovdata på eksamen fra fakultetet.  
Lovdatas hjelpesider
Kontaktinfo til Lovdata

FAQ
-Er det mulig å overføre tidligere merknader og utvalg fra lovdata-konto ved f. eks. UiA til den ved UiB?
Svar: Ja, send epost til Lovdata på marked@lovdata.no

-Får man tilgang til utvalg i eksamensmodus?
Svar: Det varierer. Etterhvert vil reglement til den enkelte eksamen vise når dere aktiverer eksamensmodus

- Hvis en har skrevet fritekstmerknader i Lovdata, må en slette disse igjen før eksamen hvis det ikke er tillatt, eller vil de bare ikke være synlige i i eksamensmodus?
Svar: De "vaskes" bort under eksamensmodus

-Hva skjer med merknader som inneholder både tillatte og ikke-tillatte henvisninger?
Svar: Hele merknaden blir utilgjengelig på eksamen

-Jeg finner ikke mitt spesialemne i listen for eksamensmodus. Betyr det at jeg skal bruke generisk reglement, eller kan det komme en eksamensmodus for mitt emne senere?
Svar: Eksamensmodus for de enkelte fagene kan komme i løpet av semesteret

Innføring i LovdataPro (pdf) Om søking og rettskilder, innarbeidelser og markeringer, utvalg og deling i grupper.

Hvordan finne lover i Lovdata (video)
Hvordan finne lovforarbeider i Lovdata (video)
Hvordan finne dommer i Lovdata (video)

IT, utskrifter og tilgang utenfor campus

IT-avdelingen gir brukerstøtte på nettilgang og utskrifter, se deres hjelpesider og UiBhelp.

Biblioteket har utskriftsmuligheter tilknyttet UiBs MyPrint-system.

Studenter og ansatte har samme tilganger til e-ressurser uavhengig av fysisk plassering, så lenge man er tilkoblet UiBs nett via VPN. Se info fra UB og på UiBhjelp.