Hjem
Universitetsbiblioteket
Universitetsbibliotekets fagside for rettsvitenskap

Rettsvitenskap

Her finner du informasjon om tjenestetilbud og fagressurser ved Bibliotek for juridiske fag. Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å finne frem.

Biblioteket er åpent for studenter og ansatte med korttilgang til bygget:

Mandag 3. august - fredag 7. august: 1000-1500
Se også åpningstider og kontaktinfo for UBs øvrige avdelinger

Alle lån er forlenget til 17. august, vi sender ingen purringer eller erstatningskrav i sommerferien.

Takk for at du fortsetter å følge smittevernreglene!
 

Lovdata, LovdataPro og LovdataEksamen

Informasjon om Lovdata på eksamen fra fakultetet publiseres på MittUiB.no

Innføring i LovdataPro (pdf) Om søking og rettskilder, innarbeidelser og markeringer, utvalg og deling i grupper.
Hvordan finne lover i Lovdata (video)
Hvordan finne lovforarbeider i Lovdata (video)
Hvordan finne dommer i Lovdata (video)

Lovdatas egne hjelpesider: https://lovdata.helpscoutdocs.com/

Elektroniske bøker, tidsskrifter og andre ressurser

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, og det finnes ulike måter å finne disse e-bøker på.

Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

Springer Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. 

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Andre elektroniske ressurser

Alle basene kan søkes fra Orias søkefelt: Finn databaser

Lovdata Pro: Denne lovdatabasen inneholder norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Inneholder også en del juridiske artikler og annet juridisk materiale. Krever egen konto, gratis for UiB-studenter.

På Universitetet i Bergen kan man bruke en «lettere» versjon av denne basen der man slipper å logge seg inn som egen bruker.

Lovdata gratisversjon:Basen inneholder foruten lover, Utenriksdepartementets traktatregister: register over traktater som Norge har inngått med fremmede stater

Rettsdata: Inneholder lover med kommentarer, rettspraksis o. a. Inneholder også mange juridiske emner med mange ulike rettskilder, elektroniske standardkontrakter, tidsskifter og bøker fra Gyldendal forlag

Juridika:Kommentarer til lover, forskrifter og avtaler, basert på Universitetsforlaget sine kommentarutgaver.

Tilgang til elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske artikler søkes opp i Oria og kan leses ved å følge lenkestien.

Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til etter vinterens forlagsforhandlinger, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så du slipper å betale.

Alternativt kan du laste ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler. Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren. Les mer om slike tjenester.

UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar tabell som gir oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, f.eks. på Google og Oria, og artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før.

En siste mulighet kan være å kontakte forfatteren eller spørre internasjonale kollegaer. Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale nettverk for forskere at man deler artikkelkopier med hverandre.

Eksamen, Mønsterbesvarelser:

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger ligger etter 2009 på "Mitt UiB" under Det juridiske fakultet -> Filer -> Eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Oversikt over tidligere oppgaver og sensorveiledninger ligger her.Mønsterbesvarelser: er gjengivelser av tidligere skrevne eksamensbesvarelser. Disse er gjengitt i studenttidsskriftene Injuria (Bergen) og StudJur (Oslo). (Noen ganske få står i Jus’t fra Tromsø)

Karnov: Danmark Inneholder det meste av danske rettskilder. Her er en veiledning i danske forarbeider.

Karnov : Sverige Inneholder det meste av svenske rettskilder. Her er en veiledning i svenske rettskilder

Juridisk nettviser: En stor samling av lenker til gratisdatabaser som inneholder juss fra store deler av verden. Det aller meste er engelskspråklige baser.

Her ligger henvisning til Oversatte lover. Dette er en fullstendig oversikt over norske lover som er oversatt til engelsk.

Databaser som UiB abonnerer påSamling av databaser som Universitetet i Bergen abonnerer på. Kan inndeles i fagomåder. Søkes fra Oria.

Norwegian law in foreign languages: Database som inneholder norsk juss skrevet på utenlandske språk. Den gir bibliografiske opplysninger om kilder og litteratur: Bøker og artikler

Finne frem i biblioteket

Pensum

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig på egen pensumhylle rett frem og til venstre når du kommer inn i biblioteket. Vi har minst et eksemplar bare til bruk i biblioteket (merket med grå og blå ryggtape) og nesten alltid også et eksemplar til utlån (merket med grå tape på bokryggen). 

Bøkenes oppstilling

Bøkene er oppstilt etter et eget system vi kaller L-katalogen eller L-skjema, inndelt i de klassiske gruppene innen privatrett, offentlig rett og folkerett. 

Når du har funnet boken du søker etter i Oria, er oppstillingen angitt med tall og bokstaver. Tallet angir nummeret for emnet. Bokstavene angir hvor boken er plassert innenfor dette nummeret.

Du kan søke på L-nummer i Oria avansert søk. Her må du velge: Lokal klassifikasjon og skrive L xxx i søkefeltet. Du får frem all litteraturen som har fått dette spesielle L-nummeret.

Vanlig utlånssamling

Den vanlige utlånssamlingen har ingen tape på ryggen, bare en merkelapp som angir oppstillingen. Bøkene står systematisk oppstilt, inndelt etter L-skjemaet. Disse bøkene lånes ut etter vanlige utlånsregler: 4 ukers ordinær lånetid. Dersom ingen står på venteliste blir lånet automatisk fornyet. Bøkene kan du selv reservere i Oria dersom de er utlånt.

Kilde- og referansesamlingen

Kilde- og referansesamlingen er merket med blå tape. Blå tape betyr at materialet bare skal brukes i biblioteket, du kan lese scanne og kopiere etter Kopinors regler, men ikke ta boken ut av biblioteket.

Kildesamlingen vår består av rettskildemateriale fra ulike land.

Referansesamlingen inneholder oppslagsverk, håndbøker og ordbøker. Disse bøkene har REF som en del av oppstillingssignaturen og står på bibliotekets kursrom.

Tidsskrifter

Tidsskriftene våre står oppstilt alfabetisk etter tittel på reolene merket Tidsskrift. Siste årgang står ved sitteplassene midt i biblioteket. Husk at mye også er elektronisk tilgjengelig via Oria.

Magasin

Magasin betyr som oftest at dette er en eldre utgave av boken og den står derfor ikke lengre i vanlig utlånssamling. Bøker som står på magasin har vanlig utlånstid (4 uker) men må hentes frem av personalet.

Ta kontakt med skranken, så henter vi frem mens du venter.

E-bøker

Elektroniske bøker søkes opp som vanlige bøker i Oria, eller du kan velge e-bøker i Oria avansert søk. Noen få bøker er ikke fanget opp, så du kan ha nytte av å søke direkte på Springer link og Ebrary

Norske E-bøker ligger stort sett i basene Rettsdata, Juridika, og Nasjonalbiblioteket. Grunnet etterslep i registreringen i Oria, kan det være nyttig å søke direkte i basene dersom en E-bok synes ikke å være tilgjengelig.

UBs nettside om hvordan bruke e-bøker inneholder tips og triks

Artikler

Artikler kan finnes i: tidsskrifter, aviser, og bøker  f. eks. festskrift.

Ikke alle artikler er registrert i Oria, noen ganger må man først finne boken eller tidsskriftet hvor artikkelen ble trykket.

Tidsskriftsartikler

Tidsskriftsartikler finnes i de enkelte tidsskriftene som søkes frem i Oria. Det kan være elektroniske tidsskrifter eller papirutgivelser eller begge deler (eldre utgivelser i papirformat, nyere utgaver av samme tidsskrift i E-format). Mange elektroniske artikler kan søkes frem direkte i Oria.

Når man får oppgitt en artikkel, er det viktig å notere seg tidsskriftets navn og årstall/nummer.

Store norske juridiske tidsskriftdatabaser er Idunn og Rettsdata. I Lovdatas litteraturbase ligger det mange enkeltstående juridiske artikler.

Avisartikler

Avisartikler kan søkes frem i Atekst

Som student eller ansatt ved UiB gir Universitetsbiblioteket deg alltid tilgang til Atekst.

A-tekst på ca 3 sekunder: Gå direkte til lenken (via Oria) her

A-tekst på ca 1/2 minutt: Se film her 

A-tekst på ca 1 minutt: Les Kommunikasjonsavdelingens tekst her

Bokartikler

Oria inneholder mange artikler, men artikler i festskrifter og andre bøker er man oftest avhengig av å kjenne bokens navn for å finne frem til.

Lovdata inneholder også mange bokartikler i fulltekst, noen finne du via Oria, mens andre må du logge på LovdataPro for å finne.

Et hjelpemiddel for å finne artikleri festskrift er boken Norsk juridisk festskriftbibliografi av Kongshavn og Strømø.

 

Hjelp og veiledninger

Videoveiledninger


Vi har laget korte videofilomer som svarer på noen av de spørsmålene vi oftest får i biblioteket, produsert av Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Kort om biblioteket

Hvordan finner jeg en bestemt bok i biblioteket 

Hvordan finne en artikkel

Skriveveiledninger

Veiledning for henvisning i juridiske tekster (pdf)

Krav til skriftlige arbeider på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB (pdf)

Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved UiB 

Universitetsforlagets forfatterveiledning (pdf)

Faste kurs

Vi holder kurs i bruk av biblioteket. Dette gjelder særlig i starten av studiet og ved starten av masteroppgaveskrivingen. Kursene annonseres på MittUiB. På kursene får du kjennskap til basesøk du vil få bruk for både i studietløpet og i arbeidslivet. Vi jobber kontinuerlig med produksjon av videoveiledninger for søk i ulike kilder.

Nettkurset Ph.D. OnTrack : Gå inn på PhD on Track dersom du ønsker å vite mer om det å få oversikt over litteraturen i ditt fagfelt, effektiv kartlegging og  systematisering av forskningslitteratur, publiseringsprosessen, opphavsrett og publiseringskanaler.

Nettkurset Søk&Skriv : Søk & Skriv er et nettsted som gir råd om hele skriveprosessen – fra informasjonssøk og lesing til etisk kildebruk og skriving.

Bestill en bibliotekar: For deg med et mer omfattende behov for hjelp. Når du skal starte på en masteroppgave anbefaler vi sterkt at du først deltar på bibliotekets søkekurs før du evt bestiller en bibliotekar. Bruk dette skjemaet og fortell hva du ønsker hjelp til, hvilket emne du skal vite noe om og ikke minst hva du selv har gjort og funnet ut om emnet.

Uformell veiledning: Bibliotekets ansatte hjelper deg gjerne med å finne frem i biblioteket. Vi bidrar med veiledning og gir søkehjelp med mål å gjøre deg selvhjulpen i bruken av biblioteket. Du kan også kontakte oss på UBs chat mellom klokken 10:00 og 15:00 på hverdager.

Problemer med ustabile lenker? 

Perma.cc er en tjeneste som gir deg varige lenker til litteraturlisten, og derfor til stor nytte for forskere, studenter og andre faglige forfattere.Hvordan Perma.cc virker:Du skriver inn en nettadresse på Perma.cc og får en permanentlenke tilbake, og det er denne du bruker i litteraturlisten.Denne lenken fører tilbake til Perma.cc  sin nettside, hvor man kan se både dagens versjon av nettsiden og den arkiverte versjonen lagret av Perma.cc med dato for når den ble arkivert.Se ellers Perma.cc user guide

Hvordan du får du tilgang til Perma.ccFor å bruke Perma.cc må du opprette en brukerkonto. Som enkeltperson kan du ikke lagre mer enn 10 lenker i måneden.Hvis brukeren din registreres som tilknyttet Law Library, University of Bergen Library kan du lagre ubegrenset antall lenker. Organisasjonen vil på denne måten kunne bygge opp et felles bibliotek med lenker. Når du lagrer en lenker på vår organisasjonskonto deles denne med alle som er en del av samme organisasjon.For å få en organisasjonstilknyttet bruker, send en e-post til Elen Elvebakk.

Vi gjør oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du personvernerklæringen til Perma cc.

EndNote

Universitetsbiblioteket tilbyr gratis bruk av referanseverktøyet EndNote til studenter og ansatte.

Vi anbefaler ikke EndNote (eller andre referansehåndteringsverktøy) for studenter ettersom verktøyet er for omfattende i forhold til behovet.

EndNote-kurs tilbys stipendiater og andre ansatte ved behov.

Spesielt interesserte er velkommen på åpne kurs ved øvrige bibliotek, fortrinnsvis på de som holdes på HF-biblioteket. Disse kursene annonseres i UBs kalender.

Tips, kurs og støtte på nett, guide og programvare finner du her.

Fra arkivet

Lenker til nyttige hjelpetekster og utstillingstekster

(Sist oppdatert i 2009)

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser -Teoribesvarelser 1980-2005

Publiserte juridiske eksamensbevarelser -      Cand.jur-studiet fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-2005

Norske lovforarbeider frem til 1. oktober 2009

Svenske lovforarbeider 

Danske lovforarbeider

Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov

Ibsen i retten – retten i Ibsen

Juridisk fakultetsbibliografi: 1969–1994

Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851

Om spedalske og norsk lov

Om endring av Grunnloven

Om det norske flagget

Om unionens utenrikstjeneste og bergenseren som ble svensk i 1905 

Om Riksgrensen

Politiets rolle i det norske Shoah 

IT, utskrifter og tilgang utenfor campus

IT-avdelingen gir brukerstøtte på nettilgang og utskrifter, du finner deres hjelpesider her: https://it.uib.no/IKT_for_studenter og UiBhelp her: hjelp.uib.no. Biblioteket har to skrivere, begge tilknyttet UiBs pullrintsystem. Studenter og ansatte har samme tilganger til e-ressurser utenfor UiBs nett også, info finnes her.

Litteratur som omhandler Kina, kinesiske forhold og kinesisk rett

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.

Biblioteket har endel bøker, artikler og avhandlinger om Kina og kinesisk rett og skaffer stadig mer.

Disse bøkene står - i likhet med resten av bøkene våre - oppstilt på sine respektive emner og søkes frem i Oria på vanlig måte.

Kom gjerne med innkjøpsforslag!

Har du forslag til bøker biblioteket burde kjøpe inn, kan du sende oss en e-post med bokønske til e-post ubbjur@uib.no.

Nye bøker står utstilt ved bibliotekets inngangsparti.