Hjem
Det juridiske fakultet
EKSAMEN

Lovdata ved Det juridiske fakultet

Lovdata Pro gir deg forutsigbarhet når det gjelder tillatte innarbeidelser og hjelpemidler, du får arbeide aktivt med rettskildene semesteret igjennom, og du får tilgang til et større kildemateriale på eksamen. Det gir erfaring med et arbeidsverktøy du i arbeidslivet vil bruke på daglig basis, og en mer virkelighetsnær opplevelse av praktisk juristvirksomhet.

Hovedinnhold

Lovdatatilgang er standard på alle skoleeksamener i obligatoriske emner og norske spesialemner. Her finner du en del vanlige spørsmål og svar knyttet til Lovdata på eksamen.

Tilgang til Lovdata og Feidetest

Hvordan får jeg tilgang til Lovdata? Hvor logger jeg inn?

Alle studenter ved Det juridiske fakultet har automatisk tilgang til Lovdata PRO, og du logger deg inn via denne siden. Merk at Lovdata benytter FEIDE-pålogging, altså brukernavn@uib.no + ditt UiB-passord. Det er svært viktig at du bruker UiB-kontoen din når du logger på via FEIDE, ettersom bare denne kontoen er tilgjengelig for deg på selve eksamen.

Hva er egentlig Feidetesten?

Feidetesten settes opp 10-14 dager før eksamen i hvert emne, og er ikke en test av Lovdata-funksjonalitet, men en test av at Feidebrukeren din fungerer med eksamensversjonen av Lovdata. Av sikkerhetsmessige årsaker er Lovdata rigget slik at du ikke kan logge inn i Lovdata Pro når du allerede er innlogget i eksamensversjonen. Du bør derfor ta testen på et tidspunkt du kan være uten Lovdata i to timer. Når du har avsluttet testen og Safe Exam Browser kan du logge deg inn i Lovdata på vanlig måte etter to timer.

Merk at du må huske ditt Feide-passord på eksamensdagen – hvis ikke kan det hende at du får problemer med å logge inn på Lovdata.

Må jeg ta Feidetesten for å få ta eksamen?

Nei, du det må du ikke, men fakultetet anbefaler at du gjør det for å unngå at du opplever påloggingsproblemer e.l. under eksamen. Ved å ta testen kan slike problemer avdekkes og fikses før eksamensdagen.

Når er Lovdata tillatt hjelpemiddel?

Kan jeg bruke Lovdata på alle eksamener?

Digital lovsamling er tillatt på skoleeksamen i alle obligatoriske emner og norske spesialemner, men ikke i engelske spesialemner. Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a.

Andre tillatte kilder i Lovdata kan variere fra emne til emne, bestemmes av emneansvarlig og publiseres i emnebeskrivelsen senest fire uker før undervisningen i emnet starter. Dette gjelder også utvalg. Dersom emneansvarlig har valgt å inkludere utvalg, vil både emneansvarliges og studentenes egne utvalg være tilgjengelige i eksamensmodus. Hva som gjelder for det enkelte emne finner du ved å gå til emnesidene på www.UiB.no/jur.

Detaljert informasjon om hva som gjelder for hver eksamen finner du ved å gå til det enkelte emnets nettside, under «Hjelpemidler til eksamen» – husk å sjekke dette i god tid før hver eksamen du skal ta.

Kan jeg ta med bøker (særtrykk, ordbok, lovsamling) på eksamen?

Obligatoriske emner og norske spesialemner
Nei, det kan du ikke - analoge hjelpemidler er ikke lenger er tillatt på disse emnene. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil imidlertid være tilgjengelige i Inspera på alle eksamener.

Engelske spesialemner
Ja - sjekk § 3-5 Analoge hjelpemidler til eksamen for detaljert informasjon om hva du kan ha med. Unntak fra dette vil være spesifisert i emnebeskrivelsen.

Studenter som har vært i landet mindre enn fire år som har behov for ordbøker på andre språk enn nynorsk/bokmål, eller tilsvarende behov, kan søke om å få bruke fysisk ordbok under eksamen. Hvis dette gjelder deg, er prosessen som følger:

  1. Du søker via skjemaet du finner på Studieavdelingens nettside Tilrettelegging ved eksamen. Skjemaet ligger til høyre på siden. Du kan søke nå, selv om det står at fristen er 1. september.
  2. Hvis du får innvilget søknaden skal du
    1. Skrive ut svaret på søknaden og legge den inn i ordboken
    2. Levere ordboken/-bøkene til fakultetets infosenter senest syv kalenderdager før eksamen.
  3. På eksamensdagen vil du få utlevert ordboken ved å henvende deg til hovedvakten i eksamenslokalet.

Innarbeidelser og rettskilder

Hva er en rettskilde? 

Rettskilder kan for eksempel være lovtekster, dommer, forskrifter og internasjonale traktater, og du bruker dem for å løse juridiske problemer både i undervisning og på eksamen. Når du bruker rettskilder under eksamen, kalles de hjelpemidler. En fullstendig liste med (mulige) rettskilder i Lovdata Pro finner du her.

Hva er en innarbeidelse? 

En innarbeidelse er dine egne notater i en rettskilde: Uthevinger, understrekninger og henvisninger til andre rettskilder. Når du gjennom semesteret leser pensum og jobber med rettskildene vil du merke deg viktige ord, setninger, avsnitt og kilder du ønsker å se i sammenheng. For å sørge for god oversikt, både i studiesituasjonen og på eksamen, bør du gjøre innarbeidelser også av de digitale hjelpemidlene.

Hvilke innarbeidelser i Lovdata er tillatt på eksamen? 

Hovedreglene er beskrevet i fakultetets utfyllende regler § 3-5 a, punkt 4.

Henvisningsmerknader mellom rettskilder kan lages fra avsnitt, paragraf, setning eller enkeltord. For at du skal kunne få tilgang til dem på eksamen må de starte med bestemte innledningsord, som du finner en komplett liste over på Lovdata sine nettsider.

Hvordan innarbeider jeg Lovdata?

Du kan innarbeide materialet på flere måter, blant annet ved å markere i dokumenter, skrive merknader, lage dokumentsamlinger i utvalg og mapper, samt dele disse med grupper. Hvordan du gjør dette rent praktisk finner du informasjon om i denne PDF’en.

Lovdatakurs og Lovdata i eksamensmodus

Kan man ta kurs i bruk av Lovdata?

I løpet av høstsemesterets første uker avholdes et introduksjonskurs (Zoom-webinar) i Lovdata. Kurset er primært myntet på helt ferske jusstudenter, men andre interesserte – også de som ikke tar EXFAC – kan gjerne delta. Litt senere i semesteret arrangeres et kurs med hovedfokus på bruk av Lovdata på eksamen, også dette i Zoom, med åpen deltagelse.

Opptak av begge kursene blir publisert i Mitt UiB i en begrenset periode, slik at flest mulig kunne gjøre seg kjent med Lovdata. Mer informasjon om dette blir publisert i Mitt UiB.

Kan jeg få overført tidligere merknader og utvalg fra Lovdata-konto ved f.eks. UiA til min UiB-konto?

Ja – send e-post til Lovdata på marked@lovdata.no.

Får man tilgang til utvalg i eksamensmodus?

Det varierer. Sjekk reglementet for det enkelte mene på emnesidene – det skal være på plass senest fire uker før kursstart.

Jeg har skrevet fritekstmerknader i Lovdata. Må jeg slette disse før eksamen hvis det ikke er tillatt?

Nei, det må du ikke. De «vaskes bort» når du logger på i eksamensmodus.

Hva skjer med en merknad som inneholder både tillatte og ikke-tillatte henvisninger?

Da blir hele merknaden utilgjengelig på eksamen.

Jeg finner ikke mitt emne i listen for eksamensmodus. Betyr det at jeg skal bruke generisk reglement, eller kan det komme en eksamensmodus for mitt emne senere?

Reglement for den enkelte eksamen skal være på plass senest fire uker før kursstart.

Kan jeg teste Lovdata i eksamensmodus?

Du kan når som helst teste Lovdata i eksamensmodus via Lovdata Pro (jf. første setning i 7. Eksamensmodus av kursdokumentasjonen). Ved slik testing er det mulig å velge akkurat det eksamensreglementet som gjelder for den enkelte eksamen. Det er en forutsetning for slik testing at emneansvarlig har lagt inn i gjeldende reglement for emnet – dette skal være på plass fire uker før kursstart.

Andre spørsmål

Jeg har spørsmål om Lovdata jeg ikke har funnet svar på her. Hvem kan jeg spørre?

Begynn med å se om du kan finne svar på Lovdata sine hjelpesider eller bibliotek for juridiske fag sine nettsider.

Finner du ikke svar der, se kontaktinfo i boksen «Kontakt og brukerstøtte» til høyre på denne siden.