Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Allment om Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Kontaktinformasjon, ressurser og fasiliteter på Biblioteket for matematisk-naturvitenskapelige fag

Chairs and working spaces at the science library

Vi dekker alle fag knyttet til MatNat-fakultetet. Du finner en oversikt over trykte og elektroniske ressurser innen ditt fagfelt på våre fagsider for kjemi, fysikk og teknologi, biologi, molekylærbiologi, geofag, matematikk og informatikk. All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket.

Forlagsforhandlingene med mellom lærestedene og de store tidsskriftsforlagene (29.03.2019): Se her for informasjon om status og tilgang.

Finn litteratur

For å finne ut hva som er tilgjengelig ved biblioteket kan du bruke søkemotoren Oria, ved å søke i den blå boksen øverst på siden. I Oria finner du bøker ved Universitetsbiblioteket i Bergen og andre norske fagbibliotek.

Om du ikke finner boken du ser etter, er det mulig å bestille den fra et annet bibliotek via Oria, eller kontakt din fagreferent for å foreslå et innkjøp (du finner fagreferentenes kontakt informasjon nederste på den aktuelle fagsiden). Du får beskjed via e-post eller sms når boken kan hentes på biblioteket. For ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen er dette gratis.

I Oria kan du også reservere bøker og fornye lån. Gå til fanen 'Bruk biblioteket' øverst på siden for å finne ut hvordan søke, logge inn eller fornye lån. Der finnes også mer informasjon om bruk av e-bøker.

Det beste verktøyet for å finne realfagsbøker med norske søkeord er UiOs realfagstermer.

 

Vitenskapelige artikler

Universitetsbiblioteket gir tilgang til over 16 000 akademiske tidsskrifter. Hvis du ikke får tilgang til en ønsket artikkel, er det mulig å bestille en kopi som kan hentes fra biblioteket innen noen dager.

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til Web of Science, en av de største vitenskapelige databasene. Gå til fagsidene for å finne informasjon om relevante databaser innen ditt fag.

Når du bruker Google Scholar er det mulig å aktivere lenker i bibliotek ved å gå til innstillinger og velge ‘University of Bergen’. 'More at Uib'-knappen sjekker tilgangen til dokumentet slik at du kan laste det ned eller bestille det.

 

Referansehåndtering

Biblioteket kan vere behjelpelege med råd om EndNote og andre referanseverktøy. Kontakt oss for hjelp, eller bli med på et kurs! Vi tilbyr regelmessig kurs i EndNote, men også holder verksted i Mendeley og kan gi veildening i Zotero. For å finne informasjon om neste kurs er det bare å sjekke kalenderen på bunnen av bibliotekets hjemmesiden.

UiB har en site license-avtale for EndNote slik at det er mulig å laste ned og installere EndNote på private datamaskiner, eller spørre IT-avdelingen om å installere den på arbeidsmaskinen.  

 

Hjelp, veiledning og kurs

For spørsmål om lån eller tilgang, er det mulig å bruke bibliotekets chattetjeneste som du finner i den røde boksen i høyre hjørne på siden. For vitenskapelige eller faglige spørsmål, har biblioteket fagreferenter som har mastergrad eller PhD innen sitt fagfelt. Kontaktinformasjon til fagreferenten innen ditt fag finner du nederst på fagsidene.

Du kan finne mye informasjon om skriving og sitering øverst på siden under fanen ‘Skrive og forske’. Studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen kan også bestille en bibliotekar, som setter av tid til å gi veiledning.

 

Støtte til publisering

Universitetet i Bergen har opprettet et fond til støtte for åpen publisering gjennom Open Access. Det er Universitetsbiblioteket som administrerer fondet, og du kan finne mer informasjon om Open Access og hva som kreves for publisering øverst på siden under fanen 'Åpen vitenskap'.