Hjem
Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Velkommen til Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag! På denne siden finner du kontaktinformasjon, informasjon om leseplasser, og en oversikt over tjenestene vil tilbyr.

Chairs and working spaces at the science library
Foto/ill.:
Ingunn Rødland / Caroline Armitage

Hovedinnhold

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag dekker alle fag knyttet til MatNat-fakultetet. Dersom du leter etter informasjonsressurser innen et bestemt fag, anbefaler vi at du besøker våre fagsider i kjemi, fysikk og teknologi, biologi, molekylærbiologi, geofag, matematikk eller informatikk.

Finn litteratur

For å finne ut hva som er tilgjengelig ved biblioteket kan du bruke søkeverktøyet Oria ved å søke i den blå boksen øverst på siden. I Oria finner du bøker ved Universitetsbiblioteket i Bergen og andre norske fagbibliotek. I Oria kan du også reservere bøker og fornye lån.Veiledninig for hvordan bruke Oria. 

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket.

Om du ikke finner boken du ser etter, er det mulig å bestille den fra et annet bibliotek via Oria, eller kontakte biblioteket. For ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen er dette gratis.

Det beste verktøyet for å finne realfagsbøker med norske søkeord er UiOs realfagstermer.

Vitenskapelige artikler

Universitetsbiblioteket gir tilgang til over 16 000 akademiske tidsskrifter. Hvis du ikke får tilgang til en ønsket artikkel, er det mulig å bestille en kopi som kan hentes fra biblioteket innen noen dager.

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til Web of Science, en av de største vitenskapelige databasene. Gå til fagsidene for å finne informasjon om relevante databaser innen ditt fag.

Referansehåndtering

Biblioteket kan vere behjelpelege med råd om EndNote og andre referanseverktøy. Kontakt oss for hjelp, eller bli med på et kurs! Vi tilbyr regelmessig kurs i EndNote og Mendeley, og kan gi veildening i Zotero. For å finne informasjon om neste kurs er det bare å sjekke kalenderen på bunnen av bibliotekets hjemmesiden.

UiB har en site license-avtale for EndNote slik at det er mulig å laste ned og installere EndNote på private datamaskiner, eller spørre IT-avdelingen om å installere den på arbeidsmaskinen.  

Hjelp, veiledning og kurs

For spørsmål om lån eller tilgang, sjekke våre hjelpesider eller ta kontakt med oss. For vitenskapelige eller faglige spørsmål, har biblioteket fagreferenter som har mastergrad eller PhD innen sitt fagfelt. Kontaktinformasjon til fagreferenten innen ditt fag finner du nederst på fagsidene.

Du kan finne mye informasjon om skriving og sitering øverst på siden under fanen ‘Skrive og forske’. Studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen kan også bestille en bibliotekar, som setter av tid til å gi veiledning.

Publisering og Åpen vitenskap

Det er per i dag inngått avtaler med de fleste av de store tidsskrifts-forhandlere. Noen av disse tilater for åpen publisering uten kostnad til forfattere - du kan finne mer om UiBs open-access publiseringsavtaler her. Universitetet i Bergen har også et fond til støtte for åpen publisering, som administreres av biblioteket. Du kan finne mer informasjon om Open Access og hva som kreves for publisering øverst på siden under fanen 'Åpen forskning'.

Vi tilbyr støtte og informasjon om blant annet:

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Kunnskapseplet

Kunnskapseplet er serie populærvitenskapelige foredrag i biblioteket og foregår på torsdager ca. én gang i måneden, og varer omtrent en halvtime. Se siden Kunnskapseplet for mer informasjon og for å sjekke programmet!