Hjem

Universitetsbiblioteket

Fagressurser

Matematikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i matematikk

Realfagsbiblioteket tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen matematikk. Kontakt gjerne biblioteket for veiledning eller bokønsker.

Nye bøker i matematikk

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker innen matematikk kjøpt inn i og etter 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i matematikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 51. Bøker om samme tema står på samme hylle. Klikk på lenkene for å søke på en hel kategori i Oria. Noen av de viktigste underklassene er angitt på hvert nummer. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

510 Generell matematikk

Her finner du generelle verker om matematikk og for eksempel lærebøker for videregående skole. 

511 Generelle prinsipper

512 Algebra

514 Topologi

515 Analyse

 • 515.2 Generelle aspekt ved analyse
 • 515.3 Differensialregning: 515.35 Differensialligninger ( 515.352 Ordinære | 515.353 Partielle)
 • 515.4 Integralregning og integralligninger
 • 515.6 Andre analytiske metoder: 515.62 Endelige differanser; 515.63 Vektor-, tensor- og spinoranalyse; 515.64 Variasjonsregning (f. eks. kontrollteori)
 • 515.7 Funksjonalanalyse
 • 515.9 Kompleks analyse

516 Geometri

 • 516.3 Analytiske geometrier
  • 516.35 Algebraisk geometri
  • 516.36 Differensial- og integralgeometri

518 Numerisk analyse

Noen bøker om numerisk analyse for en spesifikk del av matematikken står oppstilt under det temaet i stedet for her. Hvis en bok i hovedsak handler om differensialligninger, med numerisk løsning som et av flere deltemaer, står den under differensialligninger (515.35) - hvis den i hovedsak handler om numerisk løsning av differensialligninger står den under 518.63 (ordinære) eller 518.64 (partielle).

 • 518.0285 Programmer for numerisk analyse (Matlab, Octave, etc) og programmering (Numerical Recipes, GSL).
 • 518.2 Spesfikke metoder, f eks 518.25 elementmetoden, 518.282 Monte Carlo.
 • 518.43 Numeriske metoder for lineær algebra
 • 518.6 Numeriske metoder for analyse

519 Sannsynlighet, statistikk og anvendt matematikk

 • 519.2 Sannsynlighetsregning
 • 519.3 Spillteori
 • 519.5 Matematisk statistikk
  • 519.52 Utvalgsteori
  • 519.53 Deskriptiv statistikk og multivariat analyse
 • 519.6 Matematisk optimering
 • 519.7 Matematisk programmering

Elektronisk Pensum

Flere kurs i matematikk og statistikk har pensum eller anbefalt litteratur som er elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket. De fleste av lenkene under leder til bibliotekkatalogen Oria. Der klikker du på lenken etter "Fulltekst tilgjengelig på:" for å komme til selve boken.

MAT214 Kompleks analyse

MAT215 Mål- og integralteori

MAT224 Kommutativ algebra

MAT235 Vektor- og tensoranalyse

MAT243 Mangfaldigheiter

MAT244 Algebraisk topologi

MAT252 Kontinuumsmekanikk

MAT254 Strøyming i porøse media

MAT260 Reknealgoritmar 2

MAT322 Algebraisk geometri II

MAT330 Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk

MAT344 Kohomologi

MAT360 Endeleg-element-metoden og områdedekomponering

STAT110 Grunnkurs i statistikk

STAT111 Statistiske metodar

STAT200 Anvendt statistikk

STAT201 Generaliserte lineære modellar

STAT202 Biostatistikk

STAT211 Tidsrekkjer

STAT220 Stokastiske prosessar

STAT230 Livsforsikringsmatematikk

STAT231 Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori

STAT240 Finansteori

Databaser

Følgende lenker går via UiBs proxy, sånn at du blir spurt om å logge på hvis du er utenfor Campus.

Generelt

Statistikk

Matematikkdidaktikk

 • MathEduc (spesifikt matematikkdidaktikk)
 • ERIC (pedagogikk/didaktikk generelt)

Referansehåndtering i LaTeX

Universitestbiblioteket tilbyr for nå inget undervisningsopplegg for BibTeX eller BibLaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig.