Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Matematikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i matematikk

Hovedinnhold

Biblioteket tilbyr trykte og elektroniske bøker, tidsskrift, oppslagsverk og databaser innen matematikk. Bruk den blå boksen over til å søke i samlingen (se hvordan du søker i Oria her), og se under for direkte lenker til artikkeldatabaser og oppslagsverk.

Bibliotekstjenester

Vi er tilgjengelig for spørsmål eller veiledning for alle studenter/ansatte, så ikke nøl med å ta kontakt! Veiledningstime kan være spesielt nyttig hvis du skal begynne med en ny oppgave eller nytt forskingsprosjekt. Send gjerne epost eller bestill time med en bibliotekar!

Aktuelle tema vi kan hjelpe med kan være:

 • Søking: Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling, hjelp til å holde seg oppdatert i fagfeltet, uttømmende og presise søk, oversikt over aktuelle plattformer og databaser.
 • Litteraturbruk: Tips for å holde litteratur organisert, bruk av referansehåndteringsprogram, hvordan sitere ulike kilder korrekt.
 • Opphavsrett: Publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid.
 • Bibliometri: Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder.

Forskningsstøtte: Vi tilbyr kurs og veiledning over hele forskingsprosessen, fra planlegging til publisering.

Utdanningsstøtte: Vi kan skreddersy kurs for studentene dine, eller kan vi holde verksted for spesifikke oppgaver.

Finne bøker på hyllene

Du finner våre trykte og elektroniske bøker ved søk i den blå boksen over (Oria). Får du mange treff, kan feltet til høyre foreslå avgrensinger. Trykte bøker fysisk tilgjengelig fra Bibliotek for realfag er merket UBBRB. Den er tematisk ordnet på hyllene, etter Dewey-systemet (koden som står etter "UBBRB").

For ebøker, sjekk her hvordan bruke e-bøker, eller spør i skranken.

Hvis du ikke finner boken du ser etter ved søk i Universitetsbiblioteket, kan du utvide søk til alle Norske fagbibliotek (endres i søkefeltet). De fleste bøker kan bestilles, og bli sent til vårt bibliotek for deg - dette er gratis. Om boken ikke finst i Oria, kan du bestille den ved å klikke på "Bestille" i hovedmenyen, eller sende epost til oss.

Trykte bøker innen matematikk, kjøpt inn fra og med 2014, er klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i matematikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 51. Bøker om samme tema står på samme hylle. Klikk på lenkene for å søke på en hel kategori i Oria. Noen av de viktigste underklassene er angitt på hvert nummer. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

510 Generell matematikk

Her finner du generelle verker om matematikk og for eksempel lærebøker for videregående skole. 

511 Generelle prinsipper

512 Algebra

514 Topologi

515 Analyse

 • 515.2 Generelle aspekt ved analyse
 • 515.3 Differensialregning: 515.35 Differensialligninger ( 515.352 Ordinære | 515.353 Partielle)
 • 515.4 Integralregning og integralligninger
 • 515.6 Andre analytiske metoder: 515.62 Endelige differanser; 515.63 Vektor-, tensor- og spinoranalyse; 515.64 Variasjonsregning (f. eks. kontrollteori)
 • 515.7 Funksjonalanalyse
 • 515.9 Kompleks analyse

516 Geometri

 • 516.3 Analytiske geometrier
  • 516.35 Algebraisk geometri
  • 516.36 Differensial- og integralgeometri

518 Numerisk analyse

Noen bøker om numerisk analyse for en spesifikk del av matematikken står oppstilt under det temaet i stedet for her. Hvis en bok i hovedsak handler om differensialligninger, med numerisk løsning som et av flere deltemaer, står den under differensialligninger (515.35) - hvis den i hovedsak handler om numerisk løsning av differensialligninger står den under 518.63 (ordinære) eller 518.64 (partielle).

 • 518.0285 Programmer for numerisk analyse (Matlab, Octave, etc) og programmering (Numerical Recipes, GSL).
 • 518.2 Spesfikke metoder, f eks 518.25 elementmetoden, 518.282 Monte Carlo.
 • 518.43 Numeriske metoder for lineær algebra
 • 518.6 Numeriske metoder for analyse

519 Sannsynlighet, statistikk og anvendt matematikk

 • 519.2 Sannsynlighetsregning
 • 519.3 Spillteori
 • 519.5 Matematisk statistikk
  • 519.52 Utvalgsteori
  • 519.53 Deskriptiv statistikk og multivariat analyse
 • 519.6 Matematisk optimering
 • 519.7 Matematisk programmering

Pensum

Pensumbøker finner du lettest fra MittUiB ved å klikke på Digitale Pensumlister for dine kurs. Der det er mulig, gjør vi pensum tilgjengelig elektronisk, som e-bøker, tidsskriftsartikler eller kapittel. Disse skal være klikkbare fra den digitale pensumlista, så lenge du er koblet til universitetets nettverk. Ikke alt er tilgjengelig elektronisk, og trykte bøker finner du i en egen pensumsamling, hyllen lengst sør i lokalet (mot springvatnet). Disse kan du ikke låne, men ofte har vi flere eksemplar, som vil ha samme oppstillingskode i hovedsamlingen vår. Ta kontakt om vi mangler pensumbøker i fag du tar!

Vi minner om at studenter med syns- eller lesevansker kan låne tilrettelagt studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Tilbudet er gratis og for studenter på universitet, høgskole og fagskole.

Vitenskapelig artikler og Databaser

Sammen med bøker, rapporter o.l. kan du i Oria finne vitenskaplige artikler. Ved første søk vil listen vise treff du har tilgang til, online eller trykte bøker, som finnes ved universitetets bibliotek. Hak av 'Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til', øverst til høyre, for å få med treff utenfor bibliotekets umiddelbare tilgang. Du kan bestille utskrift av artikler vi ikke har tilgang til fra andre norske bibliotek - dette er gratis.

I tillegg kan du søke artikler i generelle eller fagspesifikke databaser. En kan bestille time med en bibliotekar for veiledning.

Flere av databasene er tilgjengelige gratis, men noen ressurs er forbeholdt UiB-brukere. Velg Matematikk ressurser i Databaser tab i Oria eller bruk lenkene under. Hvis du ikke oppholder deg på campus, følg instruksjonene for tilgang utenfor campus.

Generelt

Statistikk

Matematikkdidaktikk

 • ERIC (pedagogikk/didaktikk generelt)

Referansehåndtering

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr tips, kurs og støtte til bruk av referanseverktøy som EndNote (guide og programvare), Mendeley, og Zotero (gratisprogramvare & åpen kildekode) for bruk med MS Word/OpenOffice, LaTeX, eller platformer som egner seg for samskriving som Google Docs eller Overleaf. Sjekk UB sin kalender og husk å melde deg på kurs!

Som LaTeX-bruker kan du lage en bibliografi med BibTeX. En kan finne mer informasjon om BibTeX og referansehåndtering i LaTeX her.

Nyttige ressurser

Studenter 

Søk og Skriv- en studentguide til informasjonssøk og akademisk skriving

Forskere/Stipendiater

- Usikker på et tidsskrifts pålitelighet? Sjekk databaser av kvalitetssikrede tidsskrift, og finn tips på think-check-submit

PhD on Trackinformasjonssøk, publisering og åpen vitenskap

Sjekk staving og bøying i Nynorsk- og Bokmålsordboka

Nye bøker i matematikk