Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Matematikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i matematikk

Biblioteket er midlertidig stengt, men vi har tatt med så mange tenester som mogeleg over på digitale plattformar. Klikk for ei fullstendig oversikt over våre tenester og digitale ressursar

Har du spørsmål eller treng å avtale tid for hjelp, kan du kontakte oss på: ubbrb@uib.no, beate.humberset@uib.noUiBHjelp eller vår chat.

Ta kontakt om du ikkje får tilgang til den litteraturen du treng. Kanskje vi kan skaffe digital tilgang eller alternativ litteratur? Sjå også vår "Bestill-og-hent"-tilbod for studenter og ansatte ved UiB.

Purringar kan du trygt sjå vekk frå fram til ny informasjon kjem på nettsida.

 

Biblioteket tilbyr trykte og elektroniske bøker, tidsskrift, oppslagsverk og databaser innan matematikk. Bruk den blå boksen over til å søke i samlinga (sjå korleis du søker i Oria her), og sjå under for direkte lenker til artikkel databaser og oppslagsverk.

Nye bøker i matematikk

Bibliotektjenester

Vi er tilgjengelige for spørsmål eller veiledning for alle studenter/tilsette, så ikke nøl med å ta kontakt! Veiledningstime kan være spesielt nyttig hvis du skal begynne med en ny oppgave eller nytt forskingsprosjekt. En kan bestille en bibliotekar her, eller sende epost. Aktuelle tema vi kan hjelpe med kan være:

 • Søking: Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling, uttømmende og presise søk, oversikt over aktuelle plattformer og databaser
 • Litteraturbruk: Tips for å holde litteratur organisert, bruk av referansehåndteringsprogram, hvordan sitere ulike kilder korrekt
 • Publisering og impact: Open Access publisering, OA publiseringsfondet, Cristin, BORA, researcher profile og impact
 • Opphavsrett: Publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
 • Bibliometri: Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder, kritisk refleksjon rundt malemetodene

Universitetsbiblioteket tilbyr også:

Utdanningsstøtte: Vi kan skreddersy kurs for studentene dine, eller kan vi holde verksted for spesifikke oppgaver.

Forskningsstøtte: Kurs og workshops spesialtilpasset forskerer og administrativt ansatte, som en del av BOA-teamet - for. eks. "Open data and research data management", "How to increase your visibility and impact", og "Literature searching for systematic reviewing"

Finne bøker på hyllene

Du finn våre trykte og elektroniske bøker ved søk i den blå boksen over (Oria). Får du mange treff, kan feltet til høyre foreslå avgrensinger. Trykte bøker fysisk tilgjengelige fra Bibliotek for realfag er merket UBBRB. Den er tematisk ordnet på hyllene, etter Dewey-systemet (koden som står etter "UBBRB").

For ebøker, sjekk her hvordan bruke e-bøker, eller spør i skranken.

Hvis du ikkie finn boken du ser etter ved søk i Universitetsbiblioteket, kan du utvide søk til alle Norske fagbibliotek (endres i søkefeltet). De fleste bøker kan bestilles, og bli sent til vårt bibliotek for deg - dette er gratis. Om boken ikke finst i Oria, kan du bestille den ved å klikke på "Bestille" i hovedmenyen, eller sende epost til oss.

Trykte bøker innen matematikk kjøpt inn i og etter 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i matematikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 51. Bøker om samme tema står på samme hylle. Klikk på lenkene for å søke på en hel kategori i Oria. Noen av de viktigste underklassene er angitt på hvert nummer. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

510 Generell matematikk

Her finner du generelle verker om matematikk og for eksempel lærebøker for videregående skole. 

511 Generelle prinsipper

512 Algebra

514 Topologi

515 Analyse

 • 515.2 Generelle aspekt ved analyse
 • 515.3 Differensialregning: 515.35 Differensialligninger ( 515.352 Ordinære | 515.353 Partielle)
 • 515.4 Integralregning og integralligninger
 • 515.6 Andre analytiske metoder: 515.62 Endelige differanser; 515.63 Vektor-, tensor- og spinoranalyse; 515.64 Variasjonsregning (f. eks. kontrollteori)
 • 515.7 Funksjonalanalyse
 • 515.9 Kompleks analyse

516 Geometri

 • 516.3 Analytiske geometrier
  • 516.35 Algebraisk geometri
  • 516.36 Differensial- og integralgeometri

518 Numerisk analyse

Noen bøker om numerisk analyse for en spesifikk del av matematikken står oppstilt under det temaet i stedet for her. Hvis en bok i hovedsak handler om differensialligninger, med numerisk løsning som et av flere deltemaer, står den under differensialligninger (515.35) - hvis den i hovedsak handler om numerisk løsning av differensialligninger står den under 518.63 (ordinære) eller 518.64 (partielle).

 • 518.0285 Programmer for numerisk analyse (Matlab, Octave, etc) og programmering (Numerical Recipes, GSL).
 • 518.2 Spesfikke metoder, f eks 518.25 elementmetoden, 518.282 Monte Carlo.
 • 518.43 Numeriske metoder for lineær algebra
 • 518.6 Numeriske metoder for analyse

519 Sannsynlighet, statistikk og anvendt matematikk

 • 519.2 Sannsynlighetsregning
 • 519.3 Spillteori
 • 519.5 Matematisk statistikk
  • 519.52 Utvalgsteori
  • 519.53 Deskriptiv statistikk og multivariat analyse
 • 519.6 Matematisk optimering
 • 519.7 Matematisk programmering

Vitenskapelig artikler og Databaser

Sammen med bøker, rapporter o.l. kan du i Oria finne vitskaplige artikler. Som default viser lista treff du har tilgang til, online eller trykt i biblioteket. Hak av 'Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til', øvst til høyre, for å få med treff utenfor biblioteket sin umiddelbare tilgang. Du kan bestille utskrift av artikler vi ikke har tilgang til fra andre norske bibliotek - dette er gratis.

Gå direkte til fagspesifikke databaser for grundige søk og funksjonalitet som mangler i Oria og Google Scholar. Flere av databasene er tilgjengelige gratis, men våre lenker sikrer 'bonusjtenester' forbeholdt UiB-brukerer.

Følgende lenker går via UiBs proxy, sånn at du blir spurt om å logge på hvis du er utenfor Campus.

Generelt

Statistikk

Matematikkdidaktikk

 • MathEduc (spesifikt matematikkdidaktikk)
 • ERIC (pedagogikk/didaktikk generelt)

Elektronisk Pensum

Vi prøver å ha alt av pensumlitteratur for kurs på biblioteket. Trykte bøker finst i pensumsamlingen (på hyllen merket "pensum") for bruk i biblioteket, og vi holder flere kopier eller eldre utgaver i hovedsamlingen du kan låne.

Flere kurs i matematikk og statistikk har pensum eller anbefalt litteratur som er elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket. De fleste av lenkene under leder til bibliotekkatalogen Oria. Der klikker du på lenken etter "Fulltekst tilgjengelig på:" for å komme til selve boken.

MAT111 Grunnkurs i Matematikk I

MAT211 Reell analyse

MAT214 Kompleks analyse

MAT215 Mål- og integralteori

MAT224 Kommutativ algebra

MAT229 Algebraisk geometri I

MAT230 Ikke-Lineære differensialligninger

MAT232 Funksjonalanalyse

MAT234 Partielle differensialligninger

MAT235 Vektor- og tensoranalyse

MAT242 Topologi

MAT243 Mangfaldigheiter

MAT244 Algebraisk topologi

MAT252 Kontinuumsmekanikk

MAT254 Strøyming i porøse media

MAT260 Reknealgoritmar 2

MAT322 Algebraisk geometri II

MAT325 Algebraiske strukturar

MAT330 Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk

MAT331 Utvalde emne i analyse

MAT344 Kohomologi

MAT360 Endeleg-element-metoden og områdedekomponering

MAT602 Matematikk for lærerer i ungdomsskole - del 2

MAT611 Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

MAT612 Matematikk i nyere tida og utvalde emne med digitale hjelpemiddel

STAT110 Grunnkurs i statistikk

STAT111 Statistiske metodar

STAT200 Anvendt statistikk

STAT201 Generaliserte lineære modellar

STAT202 Biostatistikk

STAT211 Tidsrekkjer

STAT220 Stokastiske prosessar

STAT230 Livsforsikringsmatematikk

STAT231 Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori

STAT240 Finansteori

Referansehåndtering

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr tips, kurs og støtte til bruk av referanseverktøy som EndNote (guide og programvare), Mendeley, og ZoteroSjekk UB sin kalender og husk å melde på kurs!

For nå tilbyr UB ingen undervisningsopplegg for BibTeX eller BibLaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig.