Hjem
Universitetsbiblioteket
BIBLIOMETRI

Publiseringsstrategi for forskere

En god publiseringsstrategi kan øke gjennomslaget og synligheten av egen forskning. Her finner du enkle tips du kan bruke som en del av din publiseringsstrategi.

Hovedinnhold

Selv om forskningen din er av høy kvalitet, blir den ikke lest dersom andre ikke finner og får tilgang til den. Det kan derfor være nyttig å ha en publiseringsstrategi for å øke gjennomslaget og synligheten av egen forskning. 

Publiseringsstrategien omfatter smarte valg gjennom publiseringsprosessen og etter publiseringen. Gjennom publiseringsprosessen kunne den inkludere valg av passende tidsskrift og bevisst bruk av riktig terminologi får å nå leseren. Etter publiseringen kan det være ting som å lenke publikasjoner til online profiler, arkivere publikasjonen i et åpent arkiv eller bruk av sosiale medier.

I fanene under har vi samlet enkle tips til publiseringsstrategien, delt opp i gjenfinnbarhet, tilgjengelighet og synlighet.

Gjenfinnbarhet

Det er viktig å tenke på leserne når man skriver og publiserer forskningen sin: hvem er de? Hva er de interessert i å lære? Og hvordan søker de etter forskningslitteratur?

Valg av tittel og terminologi

Tittel, sammendrag og emnetermer brukes for å fange oppmerksomheten av søkere og potensielle lesere. De påvirker også om publikasjonen blir fanget opp gjennom litteratursøk i vitenskapelige databaser eller bibliotekkataloger. Spør deg selv:

 • Hvilken leser vil du nå med publikasjonen din?
 • Hvordan søker ønskende lesere etter litteratur? Hvilke databaser brukes?
 • Hvilken terminologi brukes av disse lesergrupper ved litteratursøk?

Husk å inkludere relevant terminologi i sammendraget ditt og som emnetermer. Husk synonymer og skriv ut forkortelser. Det kan være en fordel å ta med de mest relevante termene i tittelen og noe som kan kan gi publikasjonen en høyere rangering i trefflister. Bruk av metaforer eller særtegn i tittelen kan derimot påvirke gjenfinnbarheten negativt.

Valg av tidsskrift/publiseringskanal

Det er flere faktorer en bør ta hensyn til. Viktige faktorer er om tidsskrifter har en peer-review prosess, er inkludert i register over vitenskapelige publiseringskanaler, eller om utgiveren tillater åpen publisering eller arkivering i åpne arkiver. Andre viktig faktorer er:

 • Hva er fagfeltet for tidsskriftet/utgiveren?
 • Når tidsskrifter/utgiverne leserne du er interessert i? Publiserer forskere du kjenner/samarbeider med i valgt tidsskrift?
 • Leser du innhold fra tidsskrifter/utgiveren?
 • Er tidsskriftet indeksert i databaser du bruker for å finne litteratur?

Du kan lese mer råd om valg av publiseringskanal på PhD on Track.

Gjør deg selv gjenfinnbar

Veiledningen øverst er relatert til gjenfinnbarhet av forskningslitteratur – men er det mulig å gjenfinne deg? Er det lett å finne ut hva du jobber med, hva du er interessert i, og en oppdatert publikasjonsliste? For å oppnå dette er det viktig å ha tenkt gjennom sin digitale tilstedeværelse/identitet.

 • Ta kontroll: Ha en oversikt over din digital identitet, og presenter deg slik du ønsker å fremstå. Det er viktig at informasjonen om forskningen din er riktig og konsistent. Hold informasjon om deg, forskningen din og prosjektene dine oppdatert. Unngå at gammel og irrelevante informasjon ligger ute og skaper forvirring om dine forskningsinteresser eller tilhørighet.
 • Sjekk at det er tydelig hvem du er: Bruk alltid same navn på publikasjonen din (inkludert mellomnavn), og helst en entydig digital ID for å dermed skille deg fra andre forskere med samme navn. Vi anbefaler ORCiD som entydig identifikator. Du kan lese mer om dette under synlighet på denne siden

Tilgjengelighet

Du kan gjøre det enklere for alle å få tilgang til forskningen din og gjenbruke resultatene dine ved å tilgjengeliggjøre publikasjonene og forskningsdataene dine.

Gjør publikasjonene dine åpent tilgjengelige

Åpen vitenskap er bra for forskningen og øker siteringstall for dine publikasjoner. Det finnes forskjellige måter å gjøre publikasjoner åpent tilgjengelig. Du kan publisere i open access tidsskrift/forlag, du kan publisere åpent i lukkede tidsskrift gjennom UiBs open access avtaler, eller du kan arkivere publikasjoner i BORA. Les mer om hvordan tilgjengeliggjøre dine publikasjoner her.

Ved valg av tidsskrift/forlag, bør du sjekke:

Gjør forskningsdata og andre verk tilgjengelige

Du kan gjøre forskningen din mer åpen ved å tilgjengeliggjøre andre verk også, som datasett, konferanse presentasjoner eller kode. Les mer under "Åpen vitenskap" på meny på toppen av denne siden.

For å kunne tilgjengeliggjøre forskningsdata i dataarkiver (fagspesifikke dataarkiver eller UiB Open Research Data) trengs god dokumentasjon og metadata. Du kan lese mer om datahåndteringsplaner og FAIR prinsippene og åpen forskningsdata på bibliotekets nettside.

Synlighet

Denne seksjonen handler om å bruke profiler på nett for å øke synlighet av deg som person, dine prosjekter og publikasjoner.

Kommunikasjonsavdelingen eller din lokale kommunikasjonsrådgiver kan gi råd om sosiale medier, eller andre former for synlighet og formidling - se arbeidsstøtte for kommunikasjon her

1. Bestem hvor mye tid du vil bruke

Ikke alle er interessert i å bruke tid på profiler eller sosiale medier. Men vedlikehold av en informativ tilstedsværelse på nettet trenger ikke å ta mye tid! Det kan gjøres gjennom en oppdatert ORCiD profil og UiB personside - vi anbefaler at alle vedlikeholder disse to. Les mer om disse under.

Om du vil gjøre mer, er det mulig å opprette flere profiler. Er du en veldig ivrig bruker av sosiale medier og liker å delta i diskusjoner? Da er kanskje akademisk twitter eller akademisk blogging noe for deg.

2. Oppdater din UiB personside

Alle ansatte har en egen personside. Siden vil sannsynligvis være en av de øverste treffene om noen søker på deg.

 • Det er viktig at denne siden presenterer deg slik du ønsker å fremstå. Skriv gjerne litt om forskningen din slik at alle vet og forstår hva du jobber med – gjerne også forskere utenfor ditt fagfelt, studenter og journalister.
 • Du kan legge til "custom tabs" (fane) for å vise fram det som er viktig om deg
 • Du kan legge til kompetansefelter, og publiseringslistene blir automatisk oppdatert fra CRISTIN.
 • Du kan også lenke andre profiler - for eks. ORCiD, Publons, Twitter, ResearchGate.

Du kan lese mer om personsiden på ansattsidene og UiBs webmanual.

3. Akademiske profiler og forfatter ID

Med akademiske profiler menes profiler som gi en entydig digital ID og profilere din forskningsaktivitet. For å lese hvordan å sette opp en slik profil, eller velge riktig tjeneste for deg, sjekk vår veileder "Profiles and Publishing statistics", på MittUiB. Slike profiler har to fordeler:

 • Entydig identifikasjon: ORCID, Publons og Scopus Author IDs gjør det mulig å få en entydig forfatter ID og således skille deg fra andre forskere med lignende navn. Vi anbefaler at alle bruker ORCID, en ikke-kommersiell organisasjon som er brukt av mange tidsskrift og funding agencies. Din ORCID kan oppgis når du publisere og søke midler.
 • Vis fram forskningsaktiviteten din: Du kan lage en forskerprofil på ORCID, Google Scholar, Publons og Scopus. Her kan man enkelt vise fram publikasjoner eller datasett i en fullstendig liste, legge til utdanning, arbeidssted og angi kompetansefelt. På noen av dem kan du også legge til en tekst med informasjon om forskningen din, fagfelle- og redaktørarbeid m.m. Noen profiler viser ulike indikatorer, for eks. h-index og siteringer.

4. Akademiske sosiale nettverk

For eksempel, ResearchGate og Academia.edu. Disse erstatter ikke en akademiske profil (ingen ID funksjonalitet), men kan være nyttig for å:

 • Vise fram publikasjoner og forskningsdata
 • Følge andre forskere og prosjekter
 • Delta i diskusjoner og enkelt ta kontakt med andre forskere

Om du laster opp publikasjoner må du passe på at du ikke bryter opphavsretten. Det er ofte større begrensinger på hva som kan legges lovlig ut i et kommersielt forskningsarkiv (som sosiale nettverk) enn i eit institusjonelt arkiv. Hvis du vil gjør ditt arbeid åpent, være bevisst på at opplasting til sosiale medier fyller ofte ikke åpen tilgangs krav. Vi anbefaler at man tilgjengeligjør sitt arbeid gjennom en av de tre etablerte veiene, og så kan man lenke til en åpen versjon på sosiale medier for synlighet.