Hjem
Universitetsbiblioteket
Referansehåndtering

Referansehåndtering i LaTeX

BibTeX

Hovedinnhold

LaTeX er et typesettingssystem for dokumentproduksjon som ofte blir brukt for vitenskapelige tekster som artikler, avhandlinger og bøker. Det egner seg utmerket for skriving av matematiske formler, som ofte er vanskelig med visuelle programmer, og sterkt strukturerte tekster fordi innholdsfortegnelse lagres og oppdateres helt automatisk. LaTeX baserer seg på at forfatteren skal konsentrere seg om innholdet av dokumentet og ikke trenger å bry seg om formatteringen. Resultatet er et dokument med professionelt utseende typografi uten at man bruker tid på det. Som nybegynner må man sette seg litt inn i LaTeX, men senere pleier man å spare mye tid, f.eks. når man vil overføre en artikkel fra et journalformat til et annet.
Tekstrepresentasjon og formattering skilles i LaTeX. Hvert LaTeX dokument består av en preamble som innholder allmenne formatterings-instillinger (man legger til pakker med \usepackage{}), etterfulgt av selve innholdet som blir innerammet av \begin{document} og \end{document}.

LaTeX kan installeres lokalt på datamaskin eller man kan bruke online-editoren Overleaf, som også egner seg for samskriving.

BibTeX er det referanseverktøyet som er integrert i LaTeX-installasjonen. Referansestilen bestemmer man i preamble, mens selve referanseinformasjonen ligger strukturert i en separat tekstfil (BibTeX-fil, .bib) som man lenker til. Hver referanse blir identifisert med et nøkkelord, en cite key (ofte: forfatter & årstall), som man referer til i teksten.
Man kan lage .bib-filen manuelt (hos flere forlag er det mulig å eksportere referanser som BibTex), men det er mer komfortabel å bruke et referanseverktøy som legger til rette for eksportering av .bib filer, f.eks.:

Hvis man ønsker flere siteringssstiler anbefales de LaTeX-pakkene natbib, som er en re-implementering av BibTeX, eller biblatex.
Du kan finne mer nyttig informasjon i LaTeX-veiledning fra UiS, Bib(La)TeX-veiledning fra biblioteket ved UiO og på mange nettsider, f.eks. Wikibook om LaTeX og Overleaf.

En mal for LaTeX-doktorgradsavhandlinger ved UiB finner man i Avhandlingsportalen.
Linjeforeningen for informatikk, echo, har også en LaTeX-mal for mastergradsoppgaver i sitt GitHub-repositorium.
Det finnes også noen eksempel-dokumenter fra UiB på Overleaf.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker hjelp eller er interessert i kurs.

Eksempel på kronologisk sitering med natbib

%preamble
%%%
%format
\documentclass{article}
\usepackage{a4wide}
%encoding & font
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
%spellcheck
\usepackage[english]{babel}
%references with natbib
\usepackage[square,numbers]{natbib}
\bibliographystyle{abbrvnat}
\usepackage{doi}

%mathematics
\usepackage{mathtools}

\begin{document}

\tableofcontents

\section{References with \LaTeX}

\textit{Open Science} is an "approach to the scientific process that focuses on spreading knowledge as soon as it is available using digital and collaborative technology" \cite{EuropeanUnion2021}. One important aspect of Open Science is the availability of so-called FAIR data, which describes data that are archived in a findable, accessible, interoperable and reusable manner. The \textit{FAIR principles} were introduced by Wilkinson et al. in 2016 \cite{Wilkinson2016}.

\bibliography{my_library}

\section{Formula example}

Many mathematical operators are defined as commands in \LaTeX. This is an example for a formula.
\begin{equation}
F(x) = \int^a_b \frac{1}{3}x^3
\end{equation}

\end{document}


Compiled document

The colored boxes indicate hyperlinks.

Latex example document. Numeric references with natbib.
Foto/ill.:
Jenny Ostrop, UiB

Eksempel på kronologisk sitering med biblatex

%preamble
%%%
%format
\documentclass{article}
\usepackage{a4wide}
%encoding & font
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
%spellcheck
\usepackage[english]{babel}
%references with biblatex
\usepackage[backend=biber,style=numeric,bibstyle=numeric,sorting=none]{biblatex}
\addbibresource{my_library.bib}
\usepackage{doi}

%mathematics
\usepackage{mathtools}

\begin{document}

\tableofcontents

\section{References with \LaTeX}

\textit{Open Science} is an "approach to the scientific process that focuses on spreading knowledge as soon as it is available using digital and collaborative technology" \cite{EuropeanUnion2021}. One important aspect of Open Science is the availability of so-called FAIR data, which describes data that are archived in a findable, accessible, interoperable and reusable manner. The \textit{FAIR principles} were introduced by Wilkinson et al. in 2016 \cite{Wilkinson2016}.

\printbibliography

\section{Formula example}

Many mathematical operators are defined as commands in \LaTeX. This is an example for a formula.
\begin{equation}
F(x) = \int^a_b \frac{1}{3}x^3
\end{equation}

\end{document}

 

Compiled document

The colored boxes indicate hyperlinks.

Latex example document. Numeric references with biblatex.
Foto/ill.:
Jenny Ostrop, UiB