Hjem
Universitetsbiblioteket

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

Forskere fra Universitetet i Bergen kan søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering.

Hovedinnhold

UiB har inngått avtaler om åpen publisering med en rekke ulike forlag. Det er ikke nødvendig å søke om støtte til åpen publisering for artikler som faller inn under disse avtalene. Les mer om avtalene her.

Merk! Nye retningslinjer gjelder for budsjettposten fra 1. januar 2020.

Det er i budsjettposten satt av midler til å dekke:

1. Open Access-artikler

2. Open Access-bøker

  • Det gis støtte til åpen publisering av monografier med inntil NOK 100 000 + mva.
  • Det gis støtte til åpen publisering av antologikapittel med inntil NOK 30 000 + moms. Det er en forutsetning at boken i sin helhet blir gjort åpent tilgjengelig. Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad og andel UiB-forfattere.

Tildeling av midler vil skje etter søknad og basert på de fullstendige retningslinjene for budsjettposten.

Hovedkriteriene for tildeling er:

  • Søker må være korresponderende forfatter på publikasjonen og tilknyttet UiB. Tilhørigheten til UiB må framkomme i publikasjonens angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må være sendt inn til publisering.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må være en fagfellevurdert, vitenskapelig publikasjon og tellende ved NVI-rapportering (f.eks ledere, kommentarer, debatt, medisinske studieprotokoller (study protocols) og kasuistikker (case reports) er ikke tellende).
  • Tidsskriftet/forlaget må være registrert på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må publiseres med en Creative Commons-lisens.

Søknadsskjema

Bruk følgende skjema for å søke om midler til støtte for åpen publisering: Søknadsskjema Open Access-publisering  

Behandlingstid er vanligvis 0-2 virkedager. Blir søknaden innvilget vil søker få fullstendig informasjon om betalingsalternativene i svaret.

Kontakt

For spørsmål se vår FAQ eller kontakt bora@uib.no

BioMed Central/SpringerOpen

Universitetet i Bergen har for tiden et "Supporter Membership" hos BioMed Central. Det vil si at universitetet betaler en fast sum i året som gir alle UiB-ansatte 15 % rabatt på publisering i BioMed Centrals tidsskrifter, Chemistry Central og SpringerOpen-tidsskrifter.

Ved søknader til UiBs budsjettpost for åpen publisering må forfatter sørge for at 15 % rabatt på APC blir inkludert og at det er dette beløpet som oppgis i søknaden.

Rabatten blir trukket fra på APC (article-processing charge) og korresponderende forfatter må være ansatt ved UiB. UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt.

UiB har for tiden ikke avtale med andre OA-utgivere (f. eks. PLoS, Hindawi).