Hjem
Universitetsbiblioteket

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

Forskere fra Universitetet i Bergen kan søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering.

Hovedinnhold

UiB har inngått avtaler om åpen publisering med en rekke ulike forlag. Det er ikke nødvendig å søke om støtte til åpen publisering for artikler som faller inn under disse avtalene. Les mer om avtalene her. Se også gjerne vår veiledning for åpen tilgang - steg for steg.

Det er i budsjettposten satt av midler til å dekke:

1. Open Access-artikler

2. Open Access-bøker

  • Det gis støtte til åpen publisering av monografier med inntil NOK 100 000 + mva.
  • Det gis støtte til åpen publisering av antologikapittel med inntil NOK 30 000 + moms. Det er en forutsetning at boken i sin helhet blir gjort åpent tilgjengelig. Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad og andel UiB-forfattere.

Tildeling av midler vil skje etter søknad og basert på de fullstendige retningslinjene for budsjettposten.

Hovedkriteriene for tildeling er:

  • Søker må være korresponderende forfatter på publikasjonen og tilknyttet UiB. Tilhørigheten til UiB må framkomme i publikasjonens angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må være sendt inn til publisering.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må være en fagfellevurdert, vitenskapelig publikasjon og tellende ved NVI-rapportering (f.eks ledere, kommentarer, debatt, medisinske studieprotokoller (study protocols) og kasuistikker (case reports) er ikke tellende).
  • Tidsskriftet/forlaget må være registrert på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.
  • Artikkelen/boken/kapitlet må publiseres med en Creative Commons-lisens.

Søknadsskjema

Bruk følgende skjema for å søke om midler til støtte for åpen publisering: Søknadsskjema Open Access-publisering  

Behandlingstid er vanligvis 0-2 virkedager. Blir søknaden innvilget vil søker få fullstendig informasjon om betalingsalternativene i svaret.

Kontakt

For spørsmål se vår FAQ eller kontakt bora@uib.no

BioMed Central/SpringerOpen

Universitetet i Bergen har for tiden et "Supporter Membership" hos BioMed Central. Det vil si at universitetet betaler en fast sum i året som gir alle UiB-ansatte 15 % rabatt på publisering i BioMed Centrals tidsskrifter, Chemistry Central og SpringerOpen-tidsskrifter.

Ved søknader til UiBs budsjettpost for åpen publisering må forfatter sørge for at 15 % rabatt på APC blir inkludert og at det er dette beløpet som oppgis i søknaden.

Rabatten blir trukket fra på APC (article-processing charge) og korresponderende forfatter må være ansatt ved UiB. UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt.