Hjem
Universitetsbiblioteket

Open access-avtaler

UiB har avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag.

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Noen avtaler gir rabatt på APC (Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. For å kvalifisere til rabatt eller dekning av APC, må du være tilknyttet UiB og korresponderende forfatter på publikasjonen.  

Elsevier

Avtalens varighet:1.1.2019-31.12.2020. (Gjelder artikler som er innsendt i 2019-2020, eller publisert i 2019)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

(Omkring 400 tidsskrift utgitt av Elsevier er ikke inkludert, blant annet Cell Press-titlene og The Lancet.)

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Alle typer.
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Wiley

Avtalens varighet:1.5.2019–31.12.202 (Artikler akseptert etter 1.mai 2019 vil kunne publiseres open access)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Primary research og review articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons (lisenstype er avhengig av hva det enkelte tidsskrift tilbyr) 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Arbeidsflyt

Institute of Physics (IoP)

Avtalens varighet:1.1.2017–31.12.2019
Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget:Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IoP gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

 Biomed Central og Springer Open

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:

15% rabatt på APC (Article Processing Charges)

Inkluderte tidsskrift: 

Alle

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens:CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt. (se veiledning)