Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekstjenester

Forskningsstøtte fra biblioteket

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og verksteder om akademiske ferdigheter. Aktivitetene kan også tilpasses til spesifikke emner eller grupper, og du kan be om individuell støtte.

Illustrasjon over personer som holder ulike biter av et puslespill
Foto/ill.:
Photo: UB/colourbox.com

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket tilbyr støtte for ulike deler av forskningsprosessen. Du kan be om individuell veiledning eller delta på kurs i akademiske ferdigheter. Disse kursene dekker temaer relevante for forskere, inkludert vitenskapelig skriving, publisering, samarbeid og åpen forskning. Oversikt over kursportfolioen for akademiske ferdigheter for forskere er her.

Du kan be om individuell veiledning gjennom 'Bestill en bibliotekar'-tjenesten, eller ved å sende en e-post adressert til de ulike områdene beskrevet under. I tillegg kan vi tilpasse kurs spesifikt for din avdelingeller forskningsgruppe etter forespørsel. Oversikt over kursportfolioen for akademiske ferdigheter for forskere er her.

 

Støtte i forskningsprosessen

Åpen vitenskap

Åpenhet, gjennomsiktighet og kunnskapsutveksling er kjerneverdier for Universitetet i Bergen. I 2020 vedtok Universitetsstyret Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen. Forskningsfinansører har også krav som forskere må følge.

Biblioteket tilbyr støtte og veiledning for forskere innen åpen vitenskap, spesielt innen åpen publisering og åpne forskningsdata. Vi arrangerer også kontinuerlige aktiviteter om emnet, som Åpen vitenskap-seminarserien hvert semester og det månedlige BOTT-samarbeidet Lunsj med åpen vitenskap (se UB-kalenderen). 

Publisering

Universitetsbiblioteket kan veilede forskere gjennom publiseringsprosessen, for eksempel ved Open Access (OA)-publisering og publiseringsavtaler. Vi administrerer også UiBs OA-publikasjonsfond, der forskere ved UiB kan søke om midler til å dekke artikkelbehandlingsavgifter (APC) for å publisere åpent tilgjengelig. Kontakt: bora@uib.no

Biblioteket fungerer som det organisatoriske knutepunktet for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter gjennom CRISTIN. Kontakt: cristin@uib.no.
Vi er også en del av brukergruppen for testing og implementering av det nye Cris/NVA-arkivet.

Forskningsdata

Universitetsbiblioteket hjelper med ulike aspekter ved åpen tilgang til forskningsdata. Vi gir veiledning om utarbeidelse av Datahåndteringsplaner (DMP), finne og gjenbruke datasett, siterbar kode og datadeponering i UiBs forskningsdataarkiv DvNO eller generiske eller fagspesifikke dataarkiver. Kontakt: research-data@uib.no.

Synlighet og publiseringsstatistikk

Det finnes aktiviteter forskere kan bruke for å øke synligheten og påvirkningen av arbeidet sitt. Universitetsbiblioteket gir tips og veiledning om synlighet og publiseringsstrategi, bruk av forskerprofiler og profilstatistikk (f.eks. ORCID), og bibliometriske tjenester. Kontakt: bibliometri@uib.no.

Litteratursøk, systematiske oversikter, referansehåndtering

Å skrive spesifikke, men fleksible, søkefraser er et viktig trinn i litteratursøk og utvikling av systematiske oversikter. På samme måte er bevisst og korrekt kildehenvisning viktig i skriveprosessen. Biblioteket tilbyr flere kurs for studenter og ansatte innen disse emnene. Forskere kan i tillegg be om tilpassede kurs. Se fanen Ditt fag for fagtilpassede tjenester, eller fyll ut skjemaet for å bestille veiledning til en systematisk oversikt.

Digital lab 

Digital lab (D-Lab) er et tverrfaglig møtested for forskere, undervisere og studenter, både fysisk og digitalt. Her kan man lære, diskutere og anvende ulike digitale verktøy og metoder. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har ideer eller ønsker å ta initiativ til nye arrangementer i samarbeid med oss! 

Aktiviteter og ressurser rettet mot stipendiater og unge forskere

Shut up and write! 

Bli med i et uforpliktende skrivefellesskap, hvor du kan få unnagjort skrivingen din i løpet av tidfestede økter i bibliotekets tilrettelagte lokaler. Kontakt ditt bibliotek

PhD on Track

PhD on Track er en nasjonal nettressurs for ph.d.-kandidater og unge forskere fra alle fagområder. Nettstedet gir informasjon om arbeidsteknikker i forskningsprosessen, publisering av forskningsresultater og åpen vitenskap. 

UiB Ferd

Universitetsbiblioteket samarbeider tett med karrieresenteret UiB Ferd. Abonner på nyhetsbrevet for å se aktiviteter for ph.d-kandidater, postdoktorer og unge forskere.