Hjem
Universitetsbiblioteket
Diverse kurs for forskere

Akademiske ferdigheter – kurs og veiledning for forskere

Vil du som forsker lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du få bredt og oppdatert informasjon gjennom PhD on Track, ta kurs ved ditt bibliotek, eller bestille skreddersydde tematiske kurs og veiledninger etter ditt behov.

text marker
Foto/ill.:
PhD on track

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke kurs på ulike forskningsrelevante områder, se KURSBESKRIVELSER. Egne kurs kan bestilles og skreddersys etter behov.

Tilbudet dekker:

Shut up and write! Synes du det er vanskelig å finne tid til å skrive? Universitetsbiblioteket inviterer stipendiatene til ukentlige skriveverksteder. Som navnet tilsier skal du her være stille og skrive, henholdsvis med 50 minutter skriving og 10 minutters pause og samtale. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe i felleskap, og god samvittighet når du tar pauser. Shut up and write er ikke et kurs – men heller dedikert tid til skriving der alle er uforpliktet velkommen til å være med.

Utvikle din publiseringsstrategi. En publiseringsstrategi handler om smarte valg gjennom publiseringsprosessen. Selv om forskningen din er av høy kvalitet, forblir den ofte ulest når leseren ikke finner og får tilgang til den. Det er derfor nyttig å ha et bevisst forhold til en egen publiseringsstrategi. Den vil øke ditt gjennomslag og din synlighet og slik fremme din karriere. 

Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til forskningen. Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i åpen vitenskap. For å finne ut av hva det betyr for deg og ditt prosjekt, kan universitetsbiblioteket kontaktes. Der finner du mer info om forskningsdata og publisering med aktuelle kurs om emnet. 

PhD on Track. Det nasjonale nettstedet PhD on Track har ph.d.-kandidater og unge forskere fra alle fagområder som målgruppe. Målet med PhD on Track er å lære om effektiv litteratursøking, kritisk lesing og akademisk skriving, samt deling og publisering av forskningsresultater. PhD on Track gir også mange nyttige tips når du skal skrive din avhandling. Nettsiden er delt inn i tre moduler: