Hjem
Universitetsbiblioteket
FAGRESSURSER

Fysikk og Teknologi

Litteratur- og informasjonsressurser innen fysikk og teknologi.

Hovedinnhold

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen fysikk og teknologi.

Du finner alle type dokumenter ved søk i den blå boksen over.

Får du mange treff, kan feltet til venstre foreslå avgrensinger. Trykte bøker fysisk tilgjengelige fra MatNat-biblioteket er merket med UBBRB.

Utlånte bøker kan du reservere, eller du kan bla etter alternativ på den virtuelle hylla vår. Vil du kikke på hylla, hjelper vi deg gjerne å finne hyllene som er mest relevante for deg.

Savner du bøker i samlingene våre, kan du sende inn et forslag til innkjøp til fagreferent

Søketips

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria med søketips, hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktpersoner for fysikk og teknologi (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker innen fysikk og teknologi som er kjøpt inn etter 2014 blir klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøkene er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon. Alle bøker i fysikk har nummer som begynner på 53x og innen teknologi nummer som begynner på 62x. Bøker om samme tema står på samme hylle. Lenke til kart over hyllene i realfagsbiblioteket finner du ved å trykke på knappen lokaliser.

Klikk på lenkene under for å søke på en hel kategori i Oria. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

530 Fysikk

 • 531 Klassisk mekanikk
 • 532 Fluidmekanikk
 • 533 (Pneumatikk) Gassers mekanikk
 • 534 Lyd og lignende svingninger
 • 535 Lys og ikke synlig-lys
 • 536 Varme
 • 537 Elektrisitet og elektronikk
 • 538 Magnetisme
 • 539 Moderne fysikk

620 Teknologi (ingeniørfag) og lignende fagområder

 • 621 Anvendt fysikk
 • 622 Gruvedrift og lignende operasjoner (inkluderer olje og gassutvinning)
 • 623 Militær og nautisk teknikk
 • 624 Sivil teknikk
 • 627 Vannbygging
 • 628 Sanitær- og kommunalteknikk (teknisk miljøvern)

Litteratur om forskjellige energikilder finner du i tillegg under 333.7-333.9. Bøker om fornybar energi har nummer som begynner med 333.79.

Hvordan bruke e-bøker?

E-bøker blir mer og mer vanlig. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Les mer her.

Vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Under finner du en oversikt over fagspesifikke databaser for geofag som inneholder vitenskapelige artikler.

Følgende lenker går via UiBs proxy, slik at du blir spurt om å logge på hvis du befinner deg utenfor universitetsnettverket.

Sentrale kilder i fysikk

Web of Science Flerfaglig artikkeldatabase med artikler fra over 8500 tidsskrifter.

IEEE Xplore Fulltekstdatabase for teknisk litteratur. Først og fremst dekker den elektronikk og informatikk.

arXiv Er et arkiv for elektroniske fortrykk av vitenskapelige publiseringer innen områdene matematikk, fysikk, astronomi, informatikk, kvantitativ biologi, statistikk. Innen flere av områdene i matematikken og fysikken, kopieres nesten alle artikler til arXiv.

OnePetro Litteratur innen petroleumfag.

CERN Document Server Artikkler, raporter og annen type material innenfor partikkelfysikk.

Du kan også se på liste over alle tilgjengelige databaser og oppslagsverk innen fysikk og teknologi.

Oppslagsverk

For å få tilgang hjemmefra til Oxford Dictionaries kan du koble deg til UiBs nettverk med VPN. Ellers går lenkene via UiBs proxy, sånn at du blir spurt direkte om å logge på hvis du er utenfor universitetsnettverket.

Leksika/ordbøker: som gir ordforklaring

Oxford Dictionary of Physics 
Oxford Dictionary of Energy Science
Oxford Dictionary of Weights, Measurements and Units 
Oxford Dictionary of Science and Technology

Petroleumtilsynet: Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten
Ordlisten tar sikte på å forklare begrepene på en forenklet måte. Forklaringene samsvarer dermed ikke alltid fullt ut med definisjoner i regelverket.  

Encyklopedier: som gir generell og sammenfattende framstilling av emne

Magic Universe: A Grand Tour of Modern Science 
Science, Technology, and Society

Håndbøker : som gir en grunnleggende innføring i emne, eller som en stadig kan slå opp i under arbeidet

Springer Handbook of petroleum processing
Springer Handbook of Ocean Engineering
Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics 
CRC Handbook of Chemistry and Physics
Springer Handbook of Electrochemical Energy 
Springer Handbook of Acoustics 
Springer Handbook of Spacetime 
Springer Handbook of Lasers and Optics
Springer Materials Handbook: A Concise Desktop Reference
ASM Handbooks on ferrous and non-ferrous metals and materials technology

Nyttige ressurser for studenter og forsker

Referansehåndtering

 • EndNote: Alle studenter og ansatte ved UiB tilgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote både på campus og hjemme fra (for windows & Mac). Bibliotek for Realfag tilbyr regelmessig kurs i EndNote.
 • Zotero: Zotero er et gratis referansehåndteringsverktøy som er særlig relevant for laveregradstudenter, for alle som jobber på UNIX maskiner eller med LaTeX. 
 • LaTeX: Universitestbiblioteket tilbyr for nå ingen undervisningsopplegg for BibTeX eller LaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig. Ved konrete spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss.

Hjelp for skriveprosessen - med tipps for litteratursøk, sitering skriving og publisering

 • Søk og Skriv (for studenter): På Søkogskriv.no kan du finne masse nyttig informasjon om informasjonssøk, lesing, skriving og kildebruk.
 • PhD On Track (for stipendiater): PhD on Track er en ressurs for stipendiater med mye informasjon om effektiv litteratursøk,  vitenskapelig publisering og  gode råd og tips for starten av forskerkarrieren.

Aktuelle tema biblioteket kan hjelpe med

Referansehåndtering

- Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i en oppgave-Hjelp med EndNote eller andre referansehåndteringsprogram

  Søk

  - Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling-Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  - Dokumentasjon av søk-Uttømmende og presise søk

  Publisering

  - Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  - Publiseringsfond

  Bibliometri

  - Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
  - Kritisk refleksjon rundt målemetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
  - Det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (Cristin)