Hjem
Universitetsbiblioteket
FAGRESSURSER

Fysikk og Teknologi

Litteratur- og informasjonsressurser innen fysikk og teknologi.

Hovedinnhold

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen fysikk og teknologi. Du finner alle type dokumenter ved søk i den blå boksen over.

Trenger du hjelp?

På biblioteket setter vi gjerne av tid til deg dersom du ønsker hjelp til å finne litterratur til en oppgave, sette deg inn i  et referansehåndteringsprogram, eller få veiledning i hvordan du skal henvise til kilder i oppgaven din.

Kontakt meg på ingunn.rodland@uib.no. Jeg treffer deg gjerne i biblioteket, eller vi kan møtes digitalt.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB. Her finner du veiledning til Oria med søketips, hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Bøker

E-bøker

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Disse er tilgjengelige så lenge du er tilkoblet nettet via UiB.  Les om hvordan bruker e-bøker.

Trykte bøker

Bøkene er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon. Alle bøker i fysikk har nummer som begynner på 53x og innen teknologi nummer som begynner på 62x. Bøker om samme tema står på samme hylle. Lenke til kart over hyllene i realfagsbiblioteket finner du ved å trykke på knappen lokaliser. Bøker fysisk tilgjengelige fra MatNat-biblioteket er merket med UBBRB.

Klikk på lenkene under for å søke på en hel kategori i Oria. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

530 Fysikk

 • 531 Klassisk mekanikk
 • 532 Fluidmekanikk
 • 533 (Pneumatikk) Gassers mekanikk
 • 534 Lyd og lignende svingninger
 • 535 Lys og ikke synlig-lys
 • 536 Varme
 • 537 Elektrisitet og elektronikk
 • 538 Magnetisme
 • 539 Moderne fysikk

620 Teknologi (ingeniørfag) og lignende fagområder

 • 621 Anvendt fysikk
 • 622 Gruvedrift og lignende operasjoner (inkluderer olje og gassutvinning)
 • 623 Militær og nautisk teknikk
 • 624 Sivil teknikk
 • 627 Vannbygging
 • 628 Sanitær- og kommunalteknikk (teknisk miljøvern)

Litteratur om forskjellige energikilder finner du i tillegg under 333.7-333.9. Bøker om fornybar energi har nummer som begynner med 333.79.

Trykte bøker innen fysikk og teknologi som er kjøpt inn etter 2014 blir klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt.

Google Scholar er en gratis tilgjengelig søkemotor som indekserer akademisk litteratur tvers av disipliner, og er effektiv til gjenfinning av vitenskapelige artikler.

Etter hvert i studiet bør du også kunne søke systematisk etter vitenskapelige artikler fra et gitt forskningsfelt. Da bør du kjenne til de viktigste litteraturbasene som dekker ditt fagområder. Databasene nedenfor er sentrale i fysikk og teknologi:

Web of Science 
Omfattende flerfaglig artikkeldatabase. Web of Science viser fullstendig referanseliste til alle artikler. Du kan også søke på hvem som har sitert ein gitt artikkel.

IEEE Xplore 
Fulltekstdatabase for teknisk litteratur. Først og fremst dekker den elektronikk og informatikk.

arXiv
Arkiv for elektroniske fortrykk av vitenskapelige publiseringer innen områdene matematikk, fysikk, astronomi, informatikk, kvantitativ biologi, statistikk. Innen flere av områdene i matematikken og fysikken, kopieres nesten alle artikler til arXiv.

OnePetro Litteratur innen petroleumfag.

CERN Document Server Artikkler, raporter og annen type material innenfor partikkelfysikk.

Du kan også se på liste over alle tilgjengelige databaser og oppslagsverk innen fysikk og teknologi.

Nyttige ressurser for studenter og forskere

Referansehåndtering

 • EndNote: Alle studenter og ansatte ved UiB tilgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote både på campus og hjemme fra (for windows & Mac). Bibliotek for Realfag tilbyr regelmessig kurs i EndNote.
 • Zotero: Zotero er et gratis referansehåndteringsverktøy som er særlig relevant for laveregradstudenter, for alle som jobber på UNIX maskiner eller med LaTeX. 
 • LaTeX: Universitestbiblioteket tilbyr for tiden ingen undervisningsopplegg for BibTeX eller LaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig. Ved konrete spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss.

Hjelp for skriveprosessen - med tipps for litteratursøk, sitering skriving og publisering

 • Søk og Skriv (for studenter): På Søkogskriv.no kan du finne masse nyttig informasjon om informasjonssøk, lesing, skriving og kildebruk.
 • PhD On Track (for stipendiater): PhD on Track er en ressurs for stipendiater med mye informasjon om effektiv litteratursøk,  vitenskapelig publisering og  gode råd og tips for starten av forskerkarrieren.

Aktuelle tjenester fra biblioteket

Referansehåndtering

- Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i en oppgave-Hjelp med EndNote eller andre referansehåndteringsprogram

  Søk

  - Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling-Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  - Dokumentasjon av søk-Uttømmende og presise søk

  Publisering

  - Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  - Publiseringsfond

  Bibliometri

  - Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
  - Kritisk refleksjon rundt målemetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
  - Det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (Cristin)