Hjem
Universitetsbiblioteket

Open access-avtaler

UiB har avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag.

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Noen avtaler gir rabatt på APC (Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. For å kvalifisere til rabatt eller dekning av APC, må du være tilknyttet UiB og korresponderende forfatter på publikasjonen.  

ACS - American Chemical Society

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. (Gjelder artikler som er akseptert etter 1.1.2020)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra American Chemical Society.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelig lisens: CC BY 
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Elsevier

Avtalens varighet:1.1.2019-31.12.2020. (Gjelder artikler som er innsendt i 2019-2020)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

Titler fra societies som inkluderer publisering for deltakerinstitusjonene (fra. 1. oktober 2019)

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Alle typer.
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Frontiers

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. 
Avtaletype:Pay-as-you-publish, 10% rabatt på publiseringsavgift.
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra Frontiers

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Artikkeltype A og B som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

OpenAccess.no - Hovedtrekkene i avtalen

Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'payer' (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

Wiley

Avtalens varighet:1.5.2019–31.12.2021. (Artikler akseptert etter 1.mai 2019 vil kunne publiseres open access)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Primary research og review articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons (lisenstype er avhengig av hva det enkelte tidsskrift tilbyr) 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Arbeidsflyt

Taylor & Francis

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra Taylor & Francis som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen (Open Select journals).

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Original articles

Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

SpringerNature

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Tittelliste Springer compact. Det er to faner nederst i dokumentet. «Reading list» viser titlene deltakerinstitusjonene har lesetilgang til. «Publishing list» viser titlene forskerne tilknyttet deltakerinstitusjonene kan publisere i.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil SpringerNature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Sage

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle hybridtidsskrift (med unntak av 12 titler)

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Cambridge University Press

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Cambridge University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Institute of Physics (IoP)

Avtalens varighet:1.1.2017–31.12.2020
Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget:Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IoP gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

 Biomed Central og Springer Open

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:

15% rabatt på APC (Article Processing Charges)

Inkluderte tidsskrift: 

Alle

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens:CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt. (se veiledning)