Hjem
Universitetsbiblioteket
Avtaler med forlag om åpen publisering

Open access-avtaler

UiB har avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. For å være kvalifisert til å publisere under avtalene må du være tilknyttet UiB og korresponderende forfatter på publikasjonen. Artikkelen må også være kategorisert som en gyldig artikkeltype. Enkelte avtaler inkluderer også korresponderende forfatter fra Helse-Bergen/Haukeland universitetssjukehus.

Publiseringsavtalene dekker kostnadene til åpen publisering. Andre publiseringskostnader som for eksempel ekstra sidetall og fargetrykk, dekkes ikke av avtalene.

Ved publisering i open access-tidsskrift som ikke faller inn under avtalene kan det søkes støtte gjennom UiBs publiseringsfond. Merk at publiseringsfondet ikke støtter åpen publisering i abonnementstidsskrift. For mer informasjon, se vår veiledning for åpen tilgang - steg for steg.

ACM Digital Library (ACM)

Avtalens varighet:1.1.2022-31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

De fleste tidsskrift og konferanseserier er inkludert, sjekk NSDs kanalregister eller OpenScience.no. Kanaler som ikke er eid av ACM, for eksempel IEEE, er ikke dekket av avtalen.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author". Det er viktig at forfattere oppgir sin UiB-epostadresse ved innsending.
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Inkluderte artikkeltyper:

Research Article, Short Paper, Review Article, Survey Article, Technical Note, Tutorial, Interview, Note

Arbeidsflyt: 

Forfatterautorisering er basert på epostdomene. Bruk din UiB-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil ACM gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

ACS - American Chemical Society

Avtalens varighet:1.1.2023-31.12.2024.
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra American Chemical Society.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelig lisens: CC BY 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Annual Reviews 

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:Subscribe to open (eksisterende abonnementsutgifter opprettholdes og dekker åpen publisering framfor lesetilgang)
Inkluderte tidsskrift: Se tittelliste. Nye titler blir lagt til programmet basert på oppslutning.
Kvalifiserte forfattere:Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside

Berghahn 

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:Subscribe to open (eksisterende abonnementsutgifter opprettholdes og dekker åpen publisering framfor lesetilgang)
Inkluderte tidsskrift: Alle tidsskrift som er inkludert i Berghahn Open Anthro
Kvalifiserte forfattere:Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside

Biomed Central (BMC), SpringerOpen, Nature, Palgrave

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:Pay-as-you-publish, sentral fakturering til biblioteket
Inkluderte tidsskrift: 

Åpne tidsskrift fra BMC, SpringerOpen, Nature og Palgrave

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: 

Forskningsartikler

Tilgjengelig lisens:CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet ved innsending av manus. Bruk din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

Cambridge University Press

Avtalens varighet:1.1.2023–31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper:Research articles, review articles, rapid communications, brief reports and case reports
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Cambridge University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

De Gruyter

Avtalens varighet:1.1.2021-31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering og forlagets open access-titler.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author". (Publisering i forlagets open access-tidsskrift dekkes kun for UiB-forfattarere, ikke forfattere tilknyttet Helse Bergen-Haukeland)   
Inkluderte artikkeltyper: Research articles, review articles
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil De Gruyter gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB/Helse Bergen-Haukeland vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Elsevier

Avtalens varighet:1.1.2019-31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: De fleste av Elseviers hybridtidsskrift er inkludert, med noen unntak. Sjekk NSDs kanalregister eller OpenScience.no. UiB dekker i tillegg publisering i forlagets åpne tidsskrift for UiB-forfattere.
Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author". (Publisering i forlagets open access-tidsskrift dekkes kun for UiB-forfattarere, ikke forfattere tilknyttet Helse Bergen-Haukeland)   
Inkluderte artikkeltyper: 

Case reports, Data in Briefs, Full-length articles, Micro-articles. Original software publication, Practice guidelines, Protocols, Review articles, Replication studies, Short communications, Short surveys, Video articles

Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Frontiers

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:Pay-as-you-publish, sentral fakturering til biblioteket.
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra Frontiers

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: 

Artikkeltype A og B som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

OpenAccess.no - Hovedtrekkene i avtalen

Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'payer' (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

MDPI

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:Pay-as-you-publish, sentral fakturering til biblioteket.
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra MDPI

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: 

Research articles

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'IOAP program' ved innsending av manus. Bruk din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

Microbiology Society

Avtalens varighet:1.1.2023-31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: Alle forlagets titler 
Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: Alle typer
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

Norske åpne humaniora- og samfunnsvitenskapstidsskrift (NÅHST)

Avtalens varighet:Pågåande
Avtaletype:Subscribe to open (eksisterende abonnementsutgifter opprettholdes og dekker åpen publisering framfor lesetilgang)
Inkluderte tidsskrift: Tittelliste
Kvalifiserte forfattere:Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon:Les mer på openscience.no

Open Library of Humanities (OLH)

Avtaletype:Medlemsskap/Støtteordning
Inkluderte tidsskrift: Alle forlagets titler er gratis å publisere i og gratis å lese (Diamant åpen tilgang).
Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside

Oxford University Press (OUP)

Avtalens varighet:1.1.2023–31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset åpen publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: 

Research articles, review articles, brief reports, case reports

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Oxford University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtalens varighet:1.1.2023–31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset åpen publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil RSC gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Sage

Avtalens varighet:1.1.2023–31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Tittelliste for inneværende år.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author". (Publisering i forlagets open access-tidsskrift dekkes kun for UiB-forfattarere, ikke forfattere tilknyttet Helse Bergen-Haukeland)   
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

SciPost

Avtaletype:Medlemsskap/Støtteordning
Inkluderte tidsskrift: Alle forlagets titler er gratis å publisere i og gratis å lese (Diamant åpen tilgang).
Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside

SCOAP3 - Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics

Avtaletype:Medlemsskap/Støtteordning
Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte tidsskrift, se SCOAP3-tittelliste.

Kvalifiserte forfattere:Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet.
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon:Konsortiets nettside

SpringerNature

Avtalens varighet:1.1.2023–31.12.2024. 
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Tittelliste Springer compact. Det er to faner nederst i dokumentet. «Reading list» viser titlene deltakerinstitusjonene har lesetilgang til. «Publishing list» viser titlene forskerne tilknyttet deltakerinstitusjonene kan publisere i.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Inkluderte artikkeltyper: 

Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education

Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil SpringerNature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Taylor & Francis 

Avtalens varighet:01.01.2023-31.12.2024
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Forlagets åpne tidsskrift, samt de fleste abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. Sjekk NSDs kanalregister eller OpenScience.no

Kvalifiserte forfattere:

Korresponderende forfatter tilknyttet UiB kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfatter tilknyttet Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus kan publisere åpent i inkluderte abonnementstidsskrift.

Inkluderte artikkeltyper: 

Original articles

Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Wiley

Avtalens varighet:01.01.2023-31.12.2024
Avtaletype:Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Flesteparten av forlagets hybrid-tidsskrift (OnlineOpen), sjekk NSDs kanalregister eller OpenScience.no. UiB dekker i tillegg publisering i forlagets åpne tidsskrift.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author". (Publisering i forlagets open access-tidsskrift dekkes kun for UiB-forfattarere, ikke forfattere tilknyttet Helse Bergen-Haukeland)   
Inkluderte artikkeltyper: 

Research article, review article

Tilgjengelig lisens: Creative Commons (lisenstype er avhengig av hva det enkelte tidsskrift tilbyr) 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.