Hjem

Universitetsbiblioteket

Fagressurser

Informatikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i informatikk

Realfagsbiblioteket tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser i informatikk. Kontakt gjerne biblioteket for veiledning eller bokønsker.

Nye bøker i informatikk:

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker i informatikk kjøpt inn under og etter 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i informatikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 004, 005 eller 006. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Programmering

Vi prøver å holde oss oppdatert med bøker for alle viktige programmeringspråk. Disse finner du på hyllen 005.133 sortert etter språk, sånn at bøker om C står under 005.133 C, C++ under 005.133 CPLUS, etc.

Elektronisk Pensum

Flere kurs i informatikk har pensum eller anbefalt litteratur som er elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket. De fleste av lenkene under leder til bibliotekkatalogen Oria. Der klikker du på lenken etter "Fulltekst tilgjengelig på:" for å komme til selve boken.

INF112 Systemkonstruksjon

INF143 Tryggleik i distribuerte system

INF170 Modellering og optimering

INF207 Sosial nettverksteori

INF210 Datamaskinteori

INF222 Programmeringsspråk

INF226 Programvaresikkerhet

INF236 Parallell programmering

INF240 Grunnleggjande koder

INF246 Informasjonsnettverk

INF270 Lineær programmering

INF272 Non-linear optimization

INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse

INF283 Innføring i maskinlæring

INF285 Genomikk og transkriptomikk

INF329 Utvalde emne i programutviklingsteknologi

INF334 Videregåande algoritmeteknikkar

INF347 Videregåande emner/seminar i kryptografi

Referansehåndtering i LaTeX

Universitestbiblioteket tilbyr for nå inget undervisningsopplegg for BibTeX eller BibLaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig.