Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Informatikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i informatikk

Biblioteket er midlertidig stengt, men vi har tatt med så mange tenester som mogeleg over på digitale plattformar. Klikk for ei fullstendig oversikt over våre tenester og digitale ressursar

Har du spørsmål eller treng å avtale tid for hjelp, kan du kontakte oss på: ubbrb@uib.noUiBHjelp eller vår chat.

Ta kontakt om du ikkje får tilgang til den litteraturen du treng. Kanskje vi kan skaffe digital tilgang eller alternativ litteratur? Sjå også vår "Bestill-og-hent"-tilbod for studenter og ansatte ved UiB.

Purringar kan du trygt sjå vekk frå fram til ny informasjon kjem på nettsida.

 

Biblioteket tilbyr trykte og elektroniske bøker, tidsskrift, oppslagsverk og databaser innan informatikk. Bruk den blå boksen over til å søke i samlinga (sjå korleis du søker i Oria her), og sjå under for direkte lenker til artikkel databaser og oppslagsverk.

Nye bøker i informatikk:

Bibliotektjenester

Vi er tilgjengelige for spørsmål eller veiledning for alle studenter/tilsette, så ikke nøl med å ta kontakt! Veiledningstime kan være spesielt nyttig hvis du skal begynne med en ny oppgave eller nytt forskingsprosjekt. En kan bestille en bibliotekar her, eller sende epost. Aktuelle tema vi kan hjelpe med kan være:

  • Søking: Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling, uttømmende og presise søk, oversikt over aktuelle plattformer og databaser
  • Litteraturbruk: Tips for å holde litteratur organisert, bruk av referansehåndteringsprogram, hvordan sitere ulike kilder korrekt
  • Publisering og impact: Open Access publisering, OA publiseringsfondet, Cristin, BORA, researcher profile og impact
  • Opphavsrett: Publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  • Bibliometri: Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder, kritisk refleksjon rundt malemetodene

Universitetsbiblioteket tilbyr også:

Utdanningsstøtte: Vi kan skreddersy kurs for studentene dine, eller kan vi holde verksted for spesifikke oppgaver.

Forskningsstøtte: Kurs og workshops spesialtilpasset forskerer og administrativt ansatte, som en del av BOA-teamet - for. eks. "Open data and research data management", "How to increase your visibility and impact", og "Literature searching for systematic reviewing"

Finne bøker på hyllene

Du finn våre trykte og elektroniske bøker ved søk i den blå boksen over (Oria). Får du mange treff, kan feltet til høyre foreslå avgrensinger. Trykte bøker fysisk tilgjengelige fra Bibliotek for realfag er merket UBBRB. Den er tematisk ordnet på hyllene, etter Dewey-systemet (koden som står etter "UBBRB").

For ebøker, sjekk her hvordan bruke e-bøker, eller spør i skranken.

Hvis du ikkie finn boken du ser etter ved søk i Universitetsbiblioteket, kan du utvide søk til alle Norske fagbibliotek (endres i søkefeltet). De fleste bøker kan bestilles, og bli sent til vårt bibliotek for deg - dette er gratis. Om boken ikke finst i Oria, kan du bestille den ved å klikke på "Bestille" i hovedmenyen, eller sende epost til oss.

Trykte bøker i informatikk kjøpt inn under og etter 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i informatikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 004, 005 eller 006. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Programmering

Vi prøver å holde oss oppdatert med bøker (trykte og/eller e-bøker) for alle viktige programmeringspråk. Disse finner du på hyllen 005.133 sortert etter språk, sånn at bøker om C står under 005.133 C, C++ under 005.133 CPLUS, etc.

Vitenskapelig artikler og Databaser

Sammen med bøker, rapporter o.l. kan du i Oria finne vitskaplige artikler. Som default viser lista treff du har tilgang til, online eller trykt i biblioteket. Hak av 'Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til', øvst til høyre, for å få med treff utenfor biblioteket sin umiddelbare tilgang. Du kan bestille utskrift av artikler vi ikke har tilgang til fra andre norske bibliotek - dette er gratis.

Gå direkte til fagspesifikke databaser for grundige søk og funksjonalitet som mangler i Oria og Google Scholar. Flere av databasene er tilgjengelige gratis, men våre lenker sikrer 'bonusjtenester' forbeholdt UiB-brukerer.

Følgende lenker går via UiBs proxy, sånn at du blir spurt om å logge på hvis du er utenfor Campus.

Elektronisk Pensum

Vi prøver å ha alt av pensumlitteratur for kurs på biblioteket. Trykte bøker finst i pensumsamlingen (på hyllen merket "pensum") for bruk i biblioteket, og vi holder flere kopier eller eldre utgaver i hovedsamlingen du kan låne.

Flere kurs i informatikk har pensum eller anbefalt litteratur som er elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket. De fleste av lenkene under leder til bibliotekkatalogen Oria. Der klikker du på lenken etter "Fulltekst tilgjengelig på:" for å komme til selve boken.

INF100 Grunnkurs i programmering

INF101 Objektorientert programmering

INF112 Systemkonstruksjon

INF143 Tryggleik i distribuerte system

INF170 Modellering og optimering

INF207 Sosial nettverksteori

INF210 Datamaskinteori

INF222 Programmeringsspråk

INF226 Programvaresikkerhet

INF236 Parallell programmering

INF240 Grunnleggjande koder

INF246 Informasjonsnettverk

INF252 Visualisering

INF270 Lineær programmering

INF272 Non-linear optimization

INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse

INF283 Innføring i maskinlæring

INF285 Genomikk og transkriptomikk

INF329 Utvalde emne i programutviklingsteknologi

INF334 Videregåande algoritmeteknikkar

INF347 Videregåande emner/seminar i kryptografi

INF379 Utvalde emne i optimering

  • A. J. Roberts. Elementary calculus of financial mathematics

Referansehåndtering

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr tips, kurs og støtte til bruk av referanseverktøy som EndNote (guide og programvare), Mendeley, og ZoteroSjekk UB sin kalender og husk å melde på kurs!

For nå tilbyr UB ingen undervisningsopplegg for BibTeX eller BibLaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig.