Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Informatikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser i informatikk

Hovedinnhold

Vennligst se UiBs informasjonsside om Coronavirus og Universitetsbibliotekets hovedside for oppdatert informasjon om bibliotekstjenestene i corona-tiden.

Har du spørsmål eller trenger å avtale tid for hjelp, kan du kontakte oss på: ubbrb@uib.noUiBHjelp eller vår chat.

 

Biblioteket tilbyr trykte og elektroniske bøker, tidsskrift, oppslagsverk og databaser innen informatikk. Bruk den blå boksen over til å søke i samlingen (se her hvordan du søker i Oria), og se under for direkte lenker til artikkel databaser og oppslagsverk.

Nye bøker i informatikk:

Bibliotekstjenester

Vi er tilgjengelig for spørsmål eller veiledning for alle studenter/ansatte, så ikke nøl med å ta kontakt! Veiledningstime kan være spesielt nyttig hvis du skal begynne med en ny oppgave eller nytt forskingsprosjekt. Send gjerne epost eller bestill time med en bibliotekar! Aktuelle tema vi kan hjelpe med kan være:

  • Søking: Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling, hjelp til å holde seg oppdatert i fagfeltet, uttømmende og presise søk, oversikt over aktuelle plattformer og databaser.
  • Litteraturbruk: Tips for å holde litteratur organisert, bruk av referansehåndteringsprogram, hvordan sitere ulike kilder korrekt.
  • Opphavsrett: Publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid.
  • Bibliometri: Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder.

Forskningsstøtte: Vi tilbyr kurs og veiledning over hele forskingsprosessen, fra planlegging til publisering.

Utdanningsstøtte: Vi kan skreddersy kurs for studentene dine, eller kan vi holde verksted for spesifikke oppgaver.

Finne bøker på hyllene

Du finner våre trykte og elektroniske bøker ved søk i den blå boksen over (Oria). Får du mange treff, kan feltet til høyre foreslå avgrensinger. Trykte bøker som er fysisk tilgjengelige på Bibliotek for realfag er merket UBBRB. Den er tematisk ordnet på hyllene, etter Dewey-systemet (koden som står etter "UBBRB").

For ebøker, sjekk her hvordan bruke e-bøker, eller spør i skranken.

Hvis du ikke finner boken du ser etter ved søk i Universitetsbiblioteket, kan du utvide søket til alle Norske fagbibliotek (endres i søkefeltet). De fleste bøker kan bestilles, og bli sent til vårt bibliotek for deg - dette er gratis. Om boken ikke finnes i Oria, kan du bestille den ved å klikke på "Bestille" i hovedmenyen, eller sende epost til oss.

Trykte bøker i informatikk kjøpt inn fra og med 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker i informatikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 004, 005 eller 006. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Programmering

Vi prøver å holde oss oppdatert med bøker (trykte og/eller e-bøker) for alle viktige programmeringspråk. Disse finner du på hyllen 005.133 sortert etter språk, sånn at bøker om C står under 005.133 C, C++ under 005.133 CPLUS, etc.

Pensum

Pensumbøker finn du enklest på Mitt UiB ved å klikke på Digitale Pensumlister for dine kurs. Der det er mulig, gjør vi pensum tilgjengelig elektronisk, som e-bøker, tidsskriftartikler eller kapittel. Disse skal være klikkbare fra den digitale pensumlista, så lenge du er koblet til universitetets nettverk. Ikke alt er tilgjengelig elektronisk, og trykte bøker finner du i en egen pensumsamling, hyllen lengst sør i lokalet (mot springvannet). Disse kan du ikke låne, men ofte har vi flere eksemplarer, som vil ha samme oppstillingskode i hovedsamlingen vår. Ta kontakt om vi mangler pensumbøker du trenger!

Vitenskapelig artikler og Databaser

Sammen med bøker, rapporter o.l. kan du i Oria finne vitenskapelige artikler. Ved første søk vil listen vise treff du har tilgang til, online eller trykte bøker, som finnes ved universitetets bibliotek. Hak av 'Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til', øverst til høyre, for å få med treff utenfor biblioteket sin umiddelbare tilgang. Du kan bestille utskrift av artikler vi ikke har tilgang til fra andre norske bibliotek - dette er gratis.

I tillegg kan du søke artikler i generelle eller fagspesifikke databaser. En kan bestille time med en bibliotekar for veiledning.

Flere av databasene er tilgjengelig gratis, men våre lenker sikrer 'bonustjenester' forbeholdt UiB-brukere. Følgende lenker går via UiBs proxy, sånn at du blir spurt om å logge på hvis du er utenfor Campus.

Referansehåndtering

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr tips, kurs og støtte til bruk av referanseverktøy som EndNote (guide og programvare), Mendeley, og Zotero (gratisprogramvare & åpen kildekode) for bruk med MS Word/OpenOffice, LaTeX, eller platformer som egner seg for samskriving som Google Docs eller Overleaf. Sjekk UB sin kalender og husk å melde deg på kurs!

Som LaTeX-bruker kan du lage en bibliografi med BibTeX. En kan finne mer informasjon om BibTeX og referansehåndtering i LaTeX her.

Nyttige ressurser

Studenter 

Søk og Skriv- en studentguide til informasjonssøk og akademisk skriving

Forskere/Stipendiater

- Usikker på et tidsskrifts pålitelighet? Sjekk databaser av kvalitetssikrede tidsskrift, og finn tips på think-check-submit

PhD on Trackinformasjonssøk, publisering og åpen vitenskap

Sjekk staving og bøying i Nynorsk- og Bokmålsordboka