Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Biologi

Litteratur- og informasjonsressurser innen biologi

Biblioteket tilbyr trykte og elektroniske bøker, tidsskrift, oppslagsverk og databaser innan biologifag. Bruk den blå boksen over til å søke i samlinga (sjå korleis du søker i Oria her), og sjå under for direkte lenker til artikkel databaser og oppslagsverk.

Visste du at vi og har stort utval av populærvitskaplege bøker og hagebøker?

Bibliotektenester

Vi er tilgjengelege for spørsmål eller veildedning for alle studentar/tilsette, så ikkje nøl med å ta kontakt! Veiledningstime kan være spesielt nyttig hvis du skal begynne med ny oppgåve eller nytt forskingsprosjekt. Ein kan bestille ein bibliotekar her, eller sende epost. Aktuelle tema vi kan hjelpe med kan være:

 • Søking: Hjelp til å finne kjelder for ei gitt oppgåve eller problemstilling, uttømmande og presise søk, oversikt over aktuelle plattformar og databasar
 • Litteraturbruk: Tips for å halde litteratur organisert, bruk av referansehandteringsprogram, korleis sitere ulike kjelder korrekt
 • Publisering og impact: Open Access publisering, OA publiseringsfondet, Cristin, BORA, researcher profile og impact
 • Opphavsrett: Publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
 • Bibliometri: Analysere faglitteratur ved bibliometriske metodar, kritisk refleksjon rundt målemetodane

Universitetsbiblioteket tilbyr også:
Utdanningsstøtte: Vi kan skreddersy kurs for studentane dine, eller kan vi halde verksted for spesifikke oppgaver.
Forskningsstøtte: Kurs og workshops spesialtilpassa forskarar og administrativt tilsette, som en del av BOA-teamet - for. eks. "Open data and research data management", "How to increase your visibility and impact", og "Literature searching for systematic reviewing"

Bøker og E-bøker

Du finn våre trykte og elektroniske bøker ved søk i den blå boksen over (Oria). Får du mange treff, kan feltet til høgre foreslå avgrensingar. Du kan effektivisere søket i Oria med våre standardiserte emneord; Realfagstermar.

Trykte bøker fysisk tilgjengelege frå Bibliotek for realfag er merkte UBBRB. Dei er tematisk ordna på hyllene, etter Dewey-systemet (koden som står etter "UBBRB"). Vi har laget ei liste over særlig relevante deweykoder her. For ebøker, sjekk her korleis nå eller bruke e-bøker, eller spør i skranken.

Utlånte bøker kan du reservere, eller du kan bla etter alternativ på den virtuelle hylla vår - den finn du nedst på sida av den valgte boka. Vil du kikke på hylla i biblioteket, hjelper vi deg gjerne å finne hyllene som er mest relevante for deg.

Hvis du ikkje finn boka du ser etter ved søk i Universitetsbiblioteket, kan du utvide søk til alle Norske fagbibliotek (endres i søkefeltet). Dei fleste bøker kan bestilles, og bli sent til vårt bibliotek for deg - dette er gratis.

Vitskaplege artiklar

Saman med bøker, rapportar o.l. kan du i Oria finne vitskaplege artiklar. Som default viser lista treff du har tilgang til, online eller trykt i biblioteket. Hak av 'Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til', øvst til høyre, for å få med treff utanfor biblioteket sin umiddelbare tilgang. Du kan bestille utskrift av artiklar vi ikke har tilgang til fra andre norske bibliotek (gratis).

Gå direkte til fagspesifikke databasar for grundige søk og funksjonalitet som manglar i Oria og Google Scholar. Nokre av databasane er tilgjengelege gratis, men våre lenker sikrar 'bonustenester' forbeholdt UiB-brukarar. Forlagsdatabasar (t.d. BioOne) kan og brukast, men desse viser bare resultat fra eittt eller et par forlag.

Abstraktdatabasar (søk på tvers av forlag)

Web of Science
ASFA - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts
JSTOR
Biosis Previews
Helminthological abstracts and Review of Plant Pathology
PubMed (Medline)
Zoological Record

Fagspesifikke leksika, oppslagsverk, og artskunnskap

--- Ei liste over artskunnskaps- og taksonomiressursar finn du her ---

Finn definisjonar, set deg inn i nye emne, eller skaff deg oversikt i korte artiklar skrivne av fagspesialistar i våre biologiske oppslagsverk. Artiklane her er gode utgangspunkt for oppgåveskriving.

Vi har både elektroniske og trykte oppslagsverk. Trykte oppslagsverk står i referansesamlinga vår (du kan sjå desse her: Generelle biologi, planter og dyr;- Landbruk, fiske og akvakultur; - Paleontologi). Du kan finne e-oppslagsverk ved å søke i Oria med keywords.

Under finn du ei liste over generelle elektroniske oppslagsverk vi anbefalar. Nokre av desse er gratis tilgjengeleg, dei andre har vi abonnement på.

 • eLS Essential for Life Science – fra Wiley. Obs: Eit sammendrag vil vise i søkeresultatet - følg lenke "Full Article on Wiley Online Library" for full tekst.
 • Oxford Reference Collection har mange relevante oppslagsverk (e.g. biology, genetics, ecology, animal behaviour, plant sciences, underwater life, insects, og global change and conservation).
 • Springer Link - Life sciences har fleire oppslagsverk (e.g. wetlands, molecular sciences, entomology, marine natural products). Det finnst og relevante oppslagverk i andre kategorier (e.g. Earth sciences - geobiology, coral reefs, palaeoclimatology; Environmental Science - aquatic ecotoxicology, environmental change). Avgrense søk til oppslagsverk med bruk av "Content type" (bruk Reference works eller Reference work entry).
 • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia dekkjer Amfibiar, Fugl og Fiskar
 • The Prokaryotes
 • The Encyclopedia of ecology (Jorgensen et al., 2008) fra Elsevier

Pensum

Vi prøvar å ha alt av pensumlitteratur for kurs på Institutt for Biovitenskap på biblioteket. Trykte bøker finst i pensumsamlinga (på hylla merka "pensum") for bruk i biblioteket, og i mange tilfelle er det fleire kopier eller eldre utgaver i hovudsamlinga du kan låne. Fleire kurs i biovitskap har pensum eller tilrådd litteratur som er elektronisk tilgjengeleg gjennom biblioteket. Dei fleste av lenkene under fører til bibliotekkatalogen Oria. Der klikkar du på lenken etter «Fulltekst tilgjengelig på:» for å komme til sjølve boka.

Obs: Ressursar for molekylærbiologi finnes her

BIO100 nivå

BIO200 nivå

BIO300 nivå

På biblioteket har vi også stort utvalg av populærvitenskapelige bøker (UBBRB popvit), samt bøker om hage og husdyr (koder 635-636 på hyllene). Og visste du at Charles Darwin sine samla verk er å finne gratis og tilgjengeleg for alle?