Hjem
Universitetsbiblioteket

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Hovedinnhold

For å registrere publikasjoner, logg inn i Cristin med ditt vanlige brukernavn og passord fra UiB.

Har du spørsmål knyttet til registrering av publikasjoner, se Cristins FAQ, eller kontakt oss.

Kontaktinformasjon:

Problemer med tilgang

Har du problemer med tilgang eller andre spørsmål rundt persondata i Cristin, ta kontakt på cristin@uib.no.

Se også vår side om persondata i Cristin.

Laste opp publikasjoner i Cristin

I Cristin kan du laste opp artikler, bokkapitler, bøker, doktoravhandlinger og rapporter i fulltekst for å gjøre dem åpent tilgjengelige. Filene overføres til UiBs åpne vitenarkiv, BORA. UB sjekker forlagets retningslinjer for egenarkivering før publikasjoner blir gjort tilgjengelig i BORA.

Ved UiB er det høsten 2019 vedtatt en instruks som stiller krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Her finner du informasjon om instruksen og veiledning for opplasting av publikasjoner i Cristin.

Registrere prosjektnummer i Cristin

Det er et krav at prosjektnummer påføres publikasjoner som er finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang. Det er samtidig anbefalt at prosjektnummer påføres alle publikasjoner som er eksternt finansiert. Se veiledning for hvordan du kan registrere prosjektnummer i Cristin. Selv om denne veiledningen er knyttet til registrering av Forskningsrådets prosjektnummer, er prinsippet for registrering av andre finansiører det samme. 

Tellende kanaler på nivå 1 og 2

Register over vitenskapelige publiseringskanaler gir oversikt over kanaler som er godkjent på nivå 1 eller 2. Registeret drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Du finner registeret her.  

Her kan du legge inn forslag til nye kanaler.

Siste frist for å legge inn forslag til kanaler som skal bli tellende for inneværende år, er 30. november.

Ved spørsmål, kontakt: publiseringskanaler@hkdir.no