Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket

Bibliometriske analyser

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket analyserer publiseringsvirksomheten ved UiB

Sampublisering
Foto/ill.:
fra bibliometri.w.uib.no

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket er ansvarlig for nettsiden om Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen. På nettsiden synliggjøres universitetets publiseringsaktivitet over tid, i sammenligning med norske breddeuniversitet, og i forhold til satsningsområder.

Bibliometrigruppen er videre representert i UiBs analysegruppe og BOA-teamet. Vi deltar i nasjonale utvalg og prosjekt om bibliometri.

I tillegg besvarer vi forskjellige typer henvendelser som gjelder publiseringsaktiviteten ved UiB. Analyser vi har utført etter forespørsel i det siste:

  • Sampublisering mellom UiB og utvalgte institusjoner/land
  • Utdrag av publikasjoner for utvalgt prosjekt
  • Publiseringsvirksomhet for utvalgt fakultet per stillingstype
  • Bibliometrisk kartlegging av bærekraftsmål