Hjem
Universitetsbiblioteket

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler - instruks

UiB støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. Åpen tilgang skal sikres gjennom åpen publisering og/eller tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitenarkiv.

Hovedinnhold

For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra Forskningsrådet og EU, stilles følgende krav:

Forskere

  • Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen. Se veiledning for opplasting av artikler i Cristin.

Superbrukere i Cristin

  • Vitenskapelige artikler skal ikke godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon er lastet opp på posten i Cristin. Dersom fulltekst ikke er avlevert innen 1. februar skal det sendes en påminnelse til forfatter om at fulltekst må lastes opp.

Les hele instruksen.

Har du spørsmål?
Sjå vår side med ofte stilte spørsmål eller kontakt oss på cristin@uib.no