Hjem
Universitetsbiblioteket

Kjemi

Litteratur- og informasjonsressurser for kjemi og kjemirelaterte fag.

Hovedinnhold

Bøker og annet materiale som finnes ved Universitetsbiblioteket finner du via søkefeltet øverst på siden. De trykte bøkene er oppstilt er dewey-systemet (forklaring), e-bøkene er tilgjengelige så lenge du er tilkoblet nettet via UiB.  Har vi ikke boken du leter etter? Kom med innkjøpsforslag.

Trenger du hjelp?

På biblioteket setter vi gjerne av tid til deg dersom du ønsker hjelp med å finne frem til materiale til en oppgave, finne ut av et referansehåndteringsprogram, eller hvordan du skal henvise til kilder i oppgaven din. Kontakt meg på ingunn.rodland@uib.no. Jeg treffer deg gjerne i biblioteket, eller vi kan møtes digitalt.

Læringsressurser og verktøy

Oppslagsverk

CRC Handbook of Chemistry and Physics
Oppslagsverk kjemi fra SpringerLink
Oxford dictionary of chemistry

Vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Royal Society of Chemistry har laget en guide for hvordan man kan gå frem når man leser vitenskapelige artikler i kjemi.

Google Scholar er en gratis tilgjengelig søkemotor som indekserer akademisk litteratur tvers av disipliner, og er effektiv til gjenfinning av vitenskapelige artikler.

Etter hvert i studiet bør du også kunne søke systematisk etter vitenskapelige artikler fra et gitt forskningsfelt. Da bør du kjenne til de viktigste litteraturbasene som dekker kjemi og relaterte fagområder:

SciFinder
SciFinder er den mest omfattende databasen for kjemiske litteratur. Den gir tilgang til indekserte vitenskapelige artikler, patenter, samt kjemiske stoffer og reaksjoner. SciFinder er kun tilgjengelig for ansatte og studenter tilknyttet UiB, og krever at du registerer deg med brukernavn og passord. Ved registreringen må du oppgi din UiB e-postadresse. Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp med registreringen.

Web of Science
Flerfaglig artikkeldatabase. Web of Science viser fullstendig referanseliste til alle artikler. Du kan også søke på hvem som har sitert ein gitt artikkel

PubMed
Referanser til forskningsartikler innen medisin, farmasi og biokjemi

Bibliotektjenester

Biblioteket tilbyr en rekke støttetjenester for studenter og ansatte:

Referansehåndtering
-Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i en oppgave
-Hjelp med EndNote eller andre referansehåndteringsprogram

  Søk
  -Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling
  -Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  -Dokumentasjon av søk
  -Uttømmende og presise søk
  -Patentsøk

  Publisering
  -Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  -Publiseringsfond

  Bibliometri
  -Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
  -Kritisk refleksjon rundt målemetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
  -Det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (Cristin)

  Patenter

  Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet.

  Patentstyret er et norsk statlig forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter innen industrielle rettigheter. Hovedoppgaven er å behandle søknader om beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design. De tilbyr også forundersøkelser der du kan få tilbakemelding på ideer, overvåking av tekniske fagfelt og konkurrenter. Deres søketjeneste er et fint sted å starte dersom du letter etter et norsk patent.

  Google Patents er en søkemotor fra Google som indekserer patenter og patentsøknader fra patentkontorer fra hele verden.

  PatentPak er en arbeidsflytløsning for patentsøk tilgjengelig i SciFinder. Denne tjenesten krever at du er tilknyttet UiB, og har opprettet en brukerkonto hos SciFinder.