Hjem

Forskning

UiB satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. Innenfor disse områdene skal vi utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Isflak på havet

Marin forskning

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse.
Klimabilde VIT212

Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen har verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer.
En mann med turban og hvit kjortel står på en grønn åker med en bunt grønt gress i hånden.

Globale samfunnsutfordringer

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.
Kunstig intelligens
Drone, illustrasjonsbilde

Slik skal Norge bli verdensledende på kunstig intelligens

NORA-konsortiet skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens. Nå forteller de ni samarbeidspartnerne hvordan de skal nå målet. 

FORSKNING | COVID-19
Kristin Greve-Isdahl Mohn og Rebecca Cox

Forsker på immunforsvarets korona-angrep

Siden 9. mars har UiB-forskere studert blodprøver fra både pasienter og helsepersonell for å se hvordan immunforsvaret reagerer på korona-viruset. Målet er å bidra til en fremtidig trygg og effektiv vaksine.

KORONAVIRUSET OG HAVET
Marine microorganisms in a a watertank at the Sars Centre at the University of Bergen.

Havforskning i koronaens tid

Hvordan kan havet bidra med kunnskap om og forskning på fremtidens mat og medisiner? Koronaviruspandemien har vist verdenssamfunnet at biologisk mangfold kan være selve nøkkelen for å sikre fremtidens løsninger og har vist at menneskeheten er avhengig av hemmelighetene havet fortsatt skjuler.

Landbruk og miljø
Water irrigation

Blir kunstig vatning det neste hinderet for vekst?

Ny forsking tyder på at noverande modellar sterkt undervurderar uvissa i å føresjå framtidige behov for kunstig vatning. Forskinga indikerar også at den løynde miljømessige påverknaden frå kunstig vatna landbruk kan ha blitt grovt feilkalkulert.