Hjem

Forskning

Hovedinnhold

Sentre for fremragende forskning
SAPIENCE

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiB leder i dag seks Sentre for fremragende forskning som fremmer kvalitet i norsk forskning.

Forskning ved UiB
Tyttebær- og kreklinglyng

Forskning ved fakultetene

De syv fakultetene og Universitetsmuseet i Bergen utgjør universitetets viktigste kunnskapsarenaer.
Horisont Europa
ERC logo og EU-flagg

ERC-prosjekter

Forskere og prosjekter ved Universitetet i Bergen som har fått bevilgning fra Det europeiske forskningsrådet, ERC.