Hjem

Forskning

UiB er et breddeuniversitet som satser på grunnforskning og utvikling av forskningsmiljøer i verdensklasse. Mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser og institusjoner står i fokus. Våre forskere og studenter skaper ny kunnskap og innsikter for å møte de komplekse utfordringene samfunnet står over.

Forskningstrategi
Forskere ved Centre for Cancer Biomarkers

Forskning

UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.

UiB´s research priorities 2016-2022
Satsingsområder

Satsingsområder

The University of Bergen has three strategic areas: Marine research, Climate and energy transitions and Global challenges. Within these areas, UiB will contribute to society with excellent research, education, interdisciplinary cooperation and dissemination of knowledge and innovation.
KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE
Oversiktsbilde av Bergen med markeringer for fysisk plassering av klyngene.

Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling. Vi skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv om å bygge kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.

Forskningsinfrastruktur

UiB eier og drifter avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger.

UiBs støtte til eksternt finansierte forskningsprosjekter

Forskningsadministrativ støtte

Universitetet i Bergen tilbyr profesjonell assistanse, råd og tjenester til forskermiljøer samt administrasjonene i fakulteter og institutter gjennom hele livsyklus til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

NYHET |INTERNASJONALT SAMARBEID
Fra signeringen av ny avtale om marint forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og Ocean University China, i Qingdao april 2018.

Nytt havsamarbeid i Kina

Universitetet i Bergen har inngått samarbeid med Ocean University i Qingdao i Kina om et omfattende samarbeid innen havforskning.

Nyhet
baby sprøyte

– Vil gi mange barn en ny og bedre hverdag

Studie gjennomført ved Klinisk institutt 2 viser at de fleste med spedbarnsdiabetes kan bytte ut sprøytestikk med piller. – Dette vil gi mange en bedre hverdag, sier Pål Rasmus Njølstad.

Vellykket SpaceX-oppskytning
SpaceX-oppskytning med ASIM-instrumentet.

UiB-teknologi har nådd romstasjonen

ASIM-instrumentet, som forskere på UiB har vært med å utvikle, nådde onsdag 4. april Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Nyheter
Hans Christian Steen-Larsen

Kan endre klimaforskningen

Klimaforsker Hans Christian Steen-Larsen har i mange år oppsøkt noen av de mest ekstreme områdene på jorden i jakten på å forbedre dagens klimamodeller. Om han lykkes med sitt nye ERC-prosjekt, vil betydningen for dagens klimaforskning være stor.

Nyheter
Student centre

Viktige forskningsmidler til UiB

UiB får et særskilt ansvar innenfor hav- og helseforskningsprosjekter. Dette kommer frem gjennom Forskningsrådets tildelinger av 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Blant de 19 prosjektene som har sluppet gjennom nåløyet, er UiB involvert i 12.