Hjem

Forskning

UiB er et breddeuniversitet som satser på grunnforskning og utvikling av forskningsmiljøer i verdensklasse. Mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser og institusjoner står i fokus. Våre forskere og studenter skaper ny kunnskap og innsikter for å møte de komplekse utfordringene samfunnet står over.

Forskningstrategi
Forskere ved Centre for Cancer Biomarkers

Forskning

UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.

UiB´s research priorities 2016-2022
Satsingsområder

Satsingsområder

The University of Bergen has three strategic areas: Marine research, Climate and energy transitions and Global challenges. Within these areas, UiB will contribute to society with excellent research, education, interdisciplinary cooperation and dissemination of knowledge and innovation.
KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE
Oversiktsbilde av Bergen med markeringer for fysisk plassering av klyngene.

Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling. Vi skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv om å bygge kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.

Forskningsinfrastruktur

UiB eier og drifter avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger.

UiBs støtte til eksternt finansierte forskningsprosjekter

Forskningsadministrativ støtte

Universitetet i Bergen tilbyr profesjonell assistanse, råd og tjenester til forskermiljøer samt administrasjonene i fakulteter og institutter gjennom hele livsyklus til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Nyhet
Blombos Exterior

UiB-arkeologer fant verdens eldste tegning

Arkeologer fra UiB har oppdaget verdens edste kjente tegning i en hule i Sør Afrika. Utdraget av tegningen viser et rødt kryssmønster laget med en form for okerfargestift for 73 000 år siden.

BÆREKRAFTIG BARNDOM
Scott Drimie from Stellenbosch University and Marguerite Daniel from the University of Bergen after presenting their research project at University of Western Cape on Thursday 1 November 2018.

Om klimaendring og barnehelse

Hvordan påvirker endringer i klima barns helse? Det er utgangspunktet for et forskningssamarbeid mellom UiB og Stellenbosch University i Sør-Afrika.

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Nyhet | Forskning
Torsk

Torskeprotein kan forebygge nyresvikt

Overvektige rotter foret på protein fra torsk hadde bedre nyrefunksjon enn overvektige rotter som fikk diett basert på melkeproteiner, viser forskning av Oddrun Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1.