Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

PhD Studenter

Universitetet i Bergen tilbyr forskerutdanning innenfor humaniora, juss, matematikk og naturvitenskap, medisin, psykologi og samfunnsvitenskap.

Doktorpromosjon mai 2017
Dekan, doktores og æresdoktor i Muséhagen

Ærefullt for flere: Moser med doktorander

Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.

Illustrasjon

Til USA med Fullbright stipend? Søknadsfrist 1.oktober

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.
Bergen Summer Research School logo

Bergen sommer-forskerskole

Bergen sommer-forskerskole ble opprettet i 2008 og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Chr. Michelsens institutt, Høgskolen i Bergen, Norges handelshøyskole og Uni Research.

Forskerskolen er et tverrfaglig tilbud til studenter på doktorgradsnivå fra hele verden som er opptatt av globale problemstillinger.