Hjem
Det psykologiske fakultet

Opptak til ph.d.-programmet

Opptakskravene til fakultetets ph.d.-utdanning er hjemlet i UiB sin forskrift for ph.d.-graden og ph.d.-programmet for Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Søknadsskjema for opptak sendes til (hoved)veileders institutt, sammen med utarbeidet prosjektbeskrivelse (maks 10 sider). Instituttet foretar vurdering av søknaden i henhold til gjeldende retningslinjer for vurdering av opptakssøknader ved fakultetet.

Endelig vedtak om opptak gjøres av fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg (FFU). Det er fortløpende opptak til forskerutdanningen.

Kun kandidater med eksternt finansiert forskerutdanningsløp søker om opptak. Søkere til universitetsstipendiatstillinger ved fakultetet vil bli vurdert for opptak til forskerutdanningen samtidig som de vurderes for tilsetting.

Vilkår for opptak til ph.d.-programmet finner man i fakultetets programbeskrivelse.