Hjem
Det psykologiske fakultet

Våre institutter og sentre

Det psykologiske fakultet har fem institutter og to sentre som egne administrative enheter: SLATE og Senter for Krisepsykologi. Fakultetet har i tillegg flere forskningssentre tilknyttet ulike grunnenheter.