Hjem
Det psykologiske fakultet
STRATEGI 2023-2030

Strategiplan for Det psykologiske fakultet 2023-2030

Det psykologiske fakultet skal være et fakultet som er drevet av nysgjerrighet og vitenskapelige fremgangsmåter. Vi skal være et fakultetet for samfunnet og allmennheten, samt være preget av deltakelse, trivsel og medvirkning.

Bilde av bygning med teksten "Det psykologiske fakultet" på veggen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Fakultetets hjørnestein er faglig autonomi. Vi vektlegger verdien av sterke grunndisipliner, tverrfaglighet og flerfaglighet, samt et trygt, motiverende og kreativt arbeidsmiljø for ansatte og studenter. 

Les mer om våre visjoner og strategiske valg for forskning og innovasjon, utdanning, formidling og samfunnskontakt, samt arbeidsmiljø, arbeidsplass og økonomi i Strategiplan for Det psykologiske fakultet 2023-2030.