Hjem
Det medisinske fakultet

Velkommen til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet

Ønsker du å fordype deg i de helsevitenskapelige fagene? Da kan ph.d.-utdanning være noe for deg!

Hovedinnhold

Hvorfor søke opptak til ph.d.-programmet hos oss?

Som ph.d.-kandidat får du fordype deg i et felt du har interesse for. I tillegg til arbeidet med en vitenskapelig avhandling, får du ta kurs i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. Ph.d.-utdanningen er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode, inklusive opplæringsdelen. I løpet av forskerutdanningsperioden får du også trening i formidling av faglig arbeid. 

Ph.d.-utdanningen skal være finansiert. Det betyr at du enten får lønn som stipendiat eller gjennom andre ansettelsesforhold i avtaleperioden. Som ph.d.-kandidat vil du jobbe sammen med andre engasjerte kandidater og forskere, og du vil få mulighet til å reise ut og til å etablere nye faglige nettverk. En ph.d.-utdanning er en god start på karrieren, i eller utenfor akademia. 

Det medisinske fakultet har mange sterke forskningsgrupper og er blant annet vertskap for tre Senter for framragende forsking (SFF), Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS), Centre for cancer biomarkers (CCBIO) og Centre for intervention science in maternal and child health (CISMAC), samt flere K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning. Vi publiserer i høyt rangerte tidsskrift og har som mål å hente inn 400 millioner kroner årlig til høykvalitetsforskning. Hos oss kan du bli del av et internasjonalt forskningsmiljø med tilgang på god forskningsinfrastruktur gjennom våre kjernefasiliteter.

 

Hvordan søke opptak i ph.d.-programmet?

Alle kandidater som ønsker opptak i ph.d.-programmet, må fylle fakultetets opptakskrav (se under).

Det er to veier inn i ph.d.-programmet. Gjennom UiBs egne stipendiatstillinger, eller via eksternfinansiering. UiBs stipendiatstillinger lyses ut på websiden Jobb Norge og på UiB sine hjemmesider. Du kan ellers få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering hos en privat eller offentlig aktør. Flere av disse stillingene vil være utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver. Uavhengig av finansieringstype, er det et krav at du kan dokumentere både midler til livsopphold og til driftskostnader knyttet til forskningen. Se også UiBs sentrale sider om opptak til ph.d.-programmet.

 

Søknadsskjema finnes på siden for skjema og avtaler i forskerutdanningen