Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

#UiBforklart Ukraina
uibforklart ukraina flagg Torhild Dahl

Sju sider ved krigen i Ukraina

Er Putin ein diktator? Kva retoriske grep brukar Zelensky? Er vi vitne til folkemord? Korleis brukar vi media under krisa? Kva skjer med matforsyninga? Kva med maktbalansen i verda? Korleis møter vi flykningane? Sju forskarar ved UiB forklarer ulike perspektiv ved krigen i Ukraina.

BERGEN sommer-forskerskole
Bergen houses

Hvordan kan vi forstå og møte ulikhet?

Bli med på digital sommer-forskerskole for PhD-kandidater med seks parallelle kurs som tar for seg store globale utfordringer. Søknadsfrist 15. februar 2022.

Nyhet
Nøtter, bønner og linser

Lev ti år lenger ved å spise optimalt

Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse er initiativtaker bak en ny kalkulator som anslår hvor mange ekstra leveår man kan få ved kostholdsendringer.

DIGITALE GJESTEFORELESNINGER
Europe China Forum

Europa-Kina-relasjoner

Seks fremragende og internasjonalt anerkjente historikere vil dele sin kunnskap og innsikt i forelesningsserien «Europa-Kina-relasjoner: Nasjonale perspektiver på forholdet til Kina i utfordrende tider».

Opprop
Vaksiner

Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.