Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

SDG Conference Bergen 2022
Logo SDG Conference Bergen 2022
feb 09

Day Zero: Onsdag 9. februar 2022

Day Zero er et gratis, heldigitalt arrangement på dagen før plenumssesjonene på Bærekraftskonferansen i Bergen.

BERGEN sommer-forskerskole
Bergen houses

Hvordan kan vi forstå og møte ulikhet?

Bli med på digital sommer-forskerskole for PhD-kandidater med seks parallelle kurs som tar for seg store globale utfordringer. Søknadsfrist 1. februar 2022.

RETTSVITENSKAP SOM FORMER SAMFUNNET
Tvang i psykiatrien

– Helseministeren kan skape ro om tvang i psykiatrien med et enkelt grep

Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad mener at debatten etter hendelsene i Kongsberg og på Bislett er ubalansert og at pressen svikter ved ikke å stille kritiske spørsmål til dem som roper på mer tvang. De rettsvitenskapelige miljøene har et særlig ansvar for å løfte frem perspektiver som mangler i...

Nyhet
Portrett av filosof Lars Fredrik Händler Svendsen

Aarebrotforelesningen 2022 skal holdes av Lars Fredrik Händler Svendsen

Den fjerde Aarebrotforelesningen går av stabelen 16. januar 2022 og skal holdes av filosofen Lars Fredrik Händler Svendsen. Tema for forelesningen er frihet.

Opprop
Vaksiner

Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.