Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

 

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

 

 

globale samfunnsutfordringer
Idapl. 8, Zürich, Switzerland

Ønsker nye prosjektskisser til tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på globale samfunnsutfordringer. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB.

MIGRASJON
Flyktninger venter ved en grensepassering mellom Makedonia og Hellas i februar 2016.

Migrasjonsplattform med enorm symbolsk verdi

For migrasjonsforsker Hakan G. Sicakkan er FNs migrasjonsplattform en spennende nyskapning han vil følge med interesse når den implementeres av verdenssamfunnet.

MIGRASJON
Overlevering av Bergens-deklarasjonen

Overleverte migrasjonsbudskap til regjeringen

Migrasjonsforsker Esperanza Diaz leverte nylig Bergens-deklarasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, som inneholder nye retningslinjer for innvandrerhelse.

SIH 30 ÅR
CIH 30 år

Feiret 30 år med internasjonal helse

Senter for internasjonal helse feiret 30 år med et storslagent heldagsseminar i Universitetsaulaen.

BÆREKRAFTSMÅLENE
Rektor Dag Rune Olsen holder innlegg på den første Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Bergen i februar 2018.

UiB inntar lederrolle i ny langtidsplan

Revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever koblingen mellom kunnskap for bærekraftig utvikling med vitenskapelig rådgivning. SDG Bergen og UiBs lederrolle for bærekraftsmålene blir nevnt eksplisitt i planen.

Making Sense of Global Challenges

Ressursenteret ved UiB/CMI er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Her holdes over seksti åpne foredrag, debatter, seminarer og litterære salonger hvert år.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle - velkommen!

Følg oss på Facebook
   

BSRS logo

Bergen sommer-forskerskole                   

Hver sommer samles etthundre PhD-kandidater fra hele verden for å ta for seg noen av verdens store samfunnsutfordringer. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi hvert år seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs.

Utfordringer innenfor helse, migrasjon, fattigdom, miljø, demokrati, kultur og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av landegrenser.