Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

Bærekraftskonferansen 2023
SDC Conference Bergen 2022

Setter fokus på rettferdig bærekraftig omstilling

9.-10. februar er det igjen klart for gode diskusjoner rundt bærekraft, da den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) skal arrangeres for sjette gang. 8. februar lades det opp med Day Zero.

Ny Science artikkel
bile av elv i Amazonas med grønt frodig landskap rundt

Menneskelig påvirkning ødelegger Amazonas' økosystemer raskere enn noen gang

En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.

NY BOK | MENNESKERETTIGHETER OG HELSE
Henrietter Sinding Aasen

Menneskerettslige utfordringer i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesten står overfor menneskerettslige utfordringer. Professor Henriette Sinding Aasen er redaktør og forfatter av ny bok som tar opp problematikken.

ERC-tildeling
Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen.

ERC Starting Grant til forsking på migrasjon og diamantbelegg

Banebrytande forskingsidear om migrasjon og diamantbelegg har gjeve Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen Starting Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC).

Konferanse
Personer leker med små jordkloder på et jorde
mai 08

Living with Climate Change

Kommende konferanse – SETT AV DATOENE – 8.–9. MAI 2023. Frist for å sende inn abstrakt er 1. desember.

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.