Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

 

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

 

 

SAMARBEIDSMIDLER: Vår 2020
Hand holding crystal ball

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. mars 2020.

BERGEN sommer-forskerskole 2020
Stacking rocks

Forskning som stimulerer til sosial handling

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring? Søknadsfrist 15. Februar 2020.

HELSEPRIORITERINGER
Kangaroo Mother Care Ethiopia.

Kartla helsetiltak i Etiopia

Nyfødthelse, forebygging av hjerte- og karsykdommer og behandling av depresjon og epilepsi gir mest helse for pengene i Etiopia. Det viser en omfattende UiB-studie på helseprioriteringer.

Nyhet
Bilder av folk som feirer

Feirer 30-års Uganda-samarbeid

En delegasjon fra UiB var nylig i Kampala for å markere 30 år med samarbeid mellom bergensuniversitetet og Makerere University i Uganda.

BÆREKRAFTSMÅL
Bærekraftskonferansen 2020

– Næringslivet må på banen for å oppnå FNs bærekraftsmål

For å oppnå FN bærekraftsmål og tilby helsehjelp til alle bør akademia samarbeide mer med næringslivet, mener Tore Lærdal i Lærdal Medical AS. Forsker Kristine Onarheim ved UiB og UCL, mener derimot at fokus bør ligge på forebygging.

Bergen Global og BSRS-logoer

    

   

Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Her holdes rundt etthundre foredrag, debatter, seminarer og litterære salonger hvert år. Våre arrangementer er gratis og åpne for alle! Følg oss på Facebook eller motta våre nyhetsbrev.
   

   

   
 


Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter og Facebook.