Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

Den årlige SKOK-debatten
Banner for debatten med tittel, logo, bilder og titler på debattantene
mar 09

Ytringsfrihet og akademisk frihet: Debatt om rasisme og sexisme

Velkommen til årets SKOK-debatt 2021! Debatten arrangeres i samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen, og i år kan du følge debatten på Zoom.

SDG CONFERENCE BERGEN 2021
Norway's Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide speaking at the opening of the 2021 SDG Conference Bergen on Thursday 11 February.

Bærekraftskonferansen i Bergen ble global suksess

Publikum fra over 100 land var tilstede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den fjerde Bærekraftskonferansen I Bergen. Totalt var det 2.600 publikummere med på konferansen av totalt 3.500 registrerte. På konferansen diskuterte deltakerne hvordan bærekraftsmålene vil bli påvirket av den...

COVID-19 | JUSS
Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen.

Bidrog med norsk koronakunnskap til det danske Folketinget

Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.

SDG-konferansen Day Zero

Vil vise fram de diskriminerende sidene av akademia

Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.

NYTT STUDIEPROGRAM
Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

Master i bærekraft – et studium for fremtiden

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Bergen Global og BSRS-logoer

 

 

Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Her holdes rundt etthundre foredrag, debatter, seminarer og litterære salonger hvert år. Våre arrangementer er gratis og åpne for alle! Følg oss på Facebook eller motta våre nyhetsbrev.
 

 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter og Facebook.