Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

Opprop
Vaksiner

Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.

Konferanse
Bente Moen og Thorkild Tylleskär

Helse, migrasjon og ulikhet er tema for europeisk kongress i Bergen

Sente for internasjonal helse på Universitetet i Bergen er vertar for den 12. europeiske konferansen innan tropemedisin og internasjonal helse (ECTMIH). Det er fyrste gongen denne kongressen finn sted i Norge. 

Nyhet
Mor med barn på brystet

«Surrogatreiser» blir tema på UiB-ledet helsekonferanse

Stadig flere krysser landegrensene for å benytte utradisjonelle metoder for å få barn. Onsdag blir problemstillinger knyttet til såkalt «reproduktiv turisme» belyst under konferansen «European Congress on Tropical Medicine and International Health».

REGJERINGSUTVALG | INTEGRERING
Sinding Aasen

Sinding Aasen leder nytt utvalg om negativ sosial kontroll

Professor Henriette Sinding Aasen ved Det juridiske fakultet skal lede et regjeringsutvalg som skal undersøke de juridiske problemstillingene rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Målet er å styrke integreringsarbeidet i Norge.

Nye prosjekt
Bente Moen og Stefan Kölsch

Ph.D.-midlar til forsking på alzheimer og elbilar 

To forskingsprosjekt innan globale samfunnsutfordringar har fått midlar til å tilsette Ph.D.-stipendiatar. 

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.