Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

Nyhet
Cecilie Ødegaard og Marianna Betti

Hva skjer når maritim sektor automatiseres?

Det satses stort på automatisering i maritim industri. Hvilke følger får dette for samfunn, arbeidsrelasjoner og risikohåndering? Forskningrådet gir nå 17 millioner i støtte til et sosialantropoligisk prosjekt som skal granske automatiseringen av maritim industri de neste fire årene.

Pandemisenteret Nasjonal studentkonferanse
Bergen Offentlig Bibliotek

Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?

Pandemisenteret søker engasjerte fremtidige forskere og formidlere! Er du student eller skoleelev? Bli med på nasjonal konferanse i Bergen i oktober – lær, diskuter og finn nye løsninger for den neste pandemien.

Horisont 2020
Jan Skrobanek og Solvejg Jobst

Skal forske på ulikskap i europeiske utdanningssystem

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.

Nyhet | Forskning
spergillus fumigatus vokser på en petriskål.

Nytt enzym oppdaget på dødbringende sopp

Enzymet kan kanskje være nøkkelen til en ny behandling mot soppen som på verdensbasis dreper rundt en million hvert år, mener forskere ved Institutt for biomedisin.

NYTT STUDIEPROGRAM
Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

Master i bærekraft – et studium for fremtiden

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Bergen Global og BSRS-logoer

 

 

Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Her holdes rundt etthundre foredrag, debatter, seminarer og litterære salonger hvert år. Våre arrangementer er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter og Facebook.