Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

Bergen-Sudan-samarbeidet
Bergen-Sudan-markering

Feirer 60 år med samarbeid mellom Bergen og Sudan

Onsdag, 8. mars arrangerte Universitetet i Bergen (UiB) 60-års-markering av det akademiske samarbeidet mellom Bergen og Sudan. Markeringen ble holdt på Institutt for sosialantropologi hvor det hele startet.

Ny Science artikkel
bile av elv i Amazonas med grønt frodig landskap rundt

Menneskelig påvirkning ødelegger Amazonas' økosystemer raskere enn noen gang

En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.

SDG CONFERENCE BERGEN 2023
Bilde fra SDG-konferansen i Bergen 2023.

- Vi har behov for en bredere debatt om radikale endringer 

Temaet for konferansen var "En rettferdig transformasjon til en bærekraftig fremtid", noe som passer perfekt med konferansens globale publikum: Mer enn 1700 deltakere fra 117 land hadde meldt seg på det heldigitale arrangementet. 

Horisont 2020 | Flyktningepolitikk
Hakan G. Sicakkan PROTECT konferanse

Skal fremme anbefalinger knyttet til flyktningevern på Brussel-konferanse

Det internasjonale forskningsprosjektet PROTECT har fremlagt en rekke anbefalinger omkring hvordan systemer for flyktningevern bør forbedres. På en forestående konferanse i Brussel skal anbefalingene presenteres for sentrale beslutningstakere innen politikk og sivilsamfunn.

Nyhet
A rear view of people with placards and posters on global strike for climate change

Nytt masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning

Høsten 2023 er det oppstart av vårt nye engelskspråklige masterprogram "Politics and Governance of Global Challenges"

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.