Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

SAMARBEIDSMIDLER 2024
PC

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.

Kunngjøring
Holberg- og Nils Klim-prisen 2024

Holbergprisen til en av Afrikas fremste intellektuelle

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2024 tildeles kamerunske Achille Mbembe, for hans banebrytende forskning innen afrikansk historie og politikk. Nils Klim-prisen går til indiske Siddharth Sareen.

Nyhet
Man with a black t-shirt

– Migrasjon, produktivitet, utdanning og urbanisering gjør ikke alle lykkelige

Kapitalisme er ikke bare et økonomisk system, men en samfunnstype, ifølge professor i sosialantropologi, Don Kalb.

forskerutdanning
BSRS avtalesignering

Sammen om tverrfaglig forskerutdanning

Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen formaliserer samarbeid om PhD-utdanning. Nå har de signert samarbeidsavtale om Bergen Summer Research School, ​som hvert år tar for seg noen av de store utfordringer verden står overfor.

Nyhet
Portrettfoto av Terje Einarsen

Prestisjeoppdrag til Terje Einarsen

Professor Terje Einarsen er redaktør av den nypubliserte kommentaren til FNs flyktningkonvensjon.

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.