Hjem
Mann i rismark, Bangladesh

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Image for WUN Research Development Fund 2022
okt 02

Søk midler fra WUN Research Development Fund 2022

Research Development Fund (RDF) er et årlig fond som tilbys av det globale universitetsnettverket Worldwide Universities Network (WUN), der UiB har vært medlem siden 2004. Det tilbys stipender på inntil £10.000 (ca NOK 115.000) for samarbeid mellom forskere tilknyttet medlemsinstitusjonene. Intern...

PhD-forskerskole
Mount Elgon cave

Felles PhD forskerskole om globale utfordringer ved Makerere University

Makerere–Bergen Research School arrangeres i Kampala 28. november - 9. desember 2022 med et digitalt knutepunkt for deltakelse i Bergen. Søk innen 30. september.

Nyhet
malariamygg på hud. Gul og rød bakgrunn

Malariaforskning fra UiB endrer WHOs retningslinjer

Mange barn dør av malaria etter utskriving fra sykehuset. UiB-forskning viser at mange av dødsfallene kan forebygges på en enkel måte. Nå har forskningen endret WHOs retningslinjer.

Nyhet
Nasjonal konferanse

Send ditt bidrag - Pandemi, mangfold og sosial ulikhet

Pandemisenteret inviterer til å sende bidrag til den nasjonale konferansen "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet", 27-28 oktober, Bergen.

Logos


Bergen Global er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for å dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Vi organiserer rundt etthundre foredrag, debatter og seminarer hvert år. Alle arrangement er gratis og åpne for alle! Følg oss på Twitter og Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev.
 

 

 

Hver sommer inviterer Bergen sommer-forskerskole etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å ta for seg noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi i juni hvert år, seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook.

 


 

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre.