Hjem

Centre for Cancer Biomarkers

Hovedinnhold

Collage of photos from CCBIO situations; research, teaching, symposia.

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Merk at CCBIO har en sterk internasjonal profil og de engelske websidene er hovednettsidene til CCBIO, der du finner mye mer informasjon og flere nyhetssaker. Webkalenderen (nederst på denne siden) derimot blir oppdatert på både norsk og engelsk web.

Hurtiglenker:

CCBIOs Principal Investigators: Lars A. Akslen, Donald Gullberg, Karl-Henning Kalland, Oddbjørn Straume, Bjørn Tore GjertsenJames Lorens, Roger Strand , Line Bjørge og Emmet McCormack

CCBIOs Associate Investigators

CCBIOs utgivelser av nyhetsbrev

CCBIOs årsrapporter

CCBIOs seminarserie 

CCBIOs forskerskole for kreftforskning

Introduksjonsvideo om CCBIO

Forskning
Photo of Ole and Heidrun working in the lab.

Nerver kan påvirke brystkreft

Doktorgradsarbeidet til Ole Vidhammer Bjørnstad, som inkluderer tre kommende vitenskapelige publikasjoner, kaster lys over forekomsten av nevrale forløperceller i brystkreft, og interaksjonene mellom nevrale forløper celler og brystkreftceller. Resultatene viser at nerver kan påvirke brystkreft, ved...

Forskning
Christiane in the lab.

Avansert 3D-modell for kreft i eggstokkene

I et nytt doktorgradsarbeid fra CCBIO, av Christiane Helgestad Gjerde, har gruppen utviklet avanserte 3D-modeller av eggstokkreft, også kalt «minisvulster». Disse modellene fungerer som et verktøy for å studere levende kreftceller i laboratoriet. Denne kunnskapen kan føre til ny kreftbehandling og...

Brukermedvirkning i forskning
Collage av forelesere og publikum på brukermedvirkningskurset 2024.

En viktig møteplass for brukere og forskere i medisinsk og helsefaglig forskning

17.– 19. april 2024 ble forskerskolekurset Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forsking gjennomført på Eitri medisinske inkubator-senter – en perfekt ramme for et innovativt kurs med både forskerskolestudenter, forskere og brukerrepresentanter som deltakere. Denne gangen ble kurset utvidet...

Nyhet
Portrait of Lars A. Akslen next to the Helse Vest Research Award diploma.

Akta utmerkingar til Lars A. Akslen og CCBIO

Helse Vest sin forskarpris 2023 går til Lars Andreas Akslen og CCBIO for si banebrytande forsking på tumormarkørar i kreftforsking. Denne hausten har også gjeve fleire akta utmerkingar til Akslen, ettersom han nyleg blei vald som medlem av prestisjetunge Academia Europaea.

Kreftforskning
Microscopy image of AML cells.

Blodprøve tatt timer etter cellegift forutsier overlevelse

Akutt blodkreft er en aggressiv kreftsykdom med kort overlevelse. Yngre og ellers friske pasienter gjennomgår tøffe cellegiftbehandlinger, ofte med tillegg av stamcelletransplantasjon, men det er vanskelig å vite hvem som kommer til å respondere på behandling og ikke. Men nå kan en en enkel...