Hjem
Det medisinske fakultet

Skjemaer og avtaler - forskerutdanningen

Alle skjemaer du trenger i forskerutdanningen.

Hovedinnhold

Opptak

Søknadsskjema for opptak til forskerutdanning (PDF)

Avtaleskjema ved opptak til organisert forskerutdanning ved UiB (PDF)
 


Opplæringsdelen

Retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen finner du under reglement og retningslinjer. Så snart man har gjennomført aktiviteter som skal inngå i opplæringsdelen bør man søke om godkjenning for disse slik at man kan holde oversikt over sin egen progresjon på StudentWeb. 

Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen (skjemaker)

 

Forlengelser

Kandidater som ikke blir ferdige innenfor opprinnelig periode, men som ønsker å ferdigstille sitt ph.d.-prosjekt, kan søke om forlengelse i ph.d.-programmet. Søknaden skal være begrunnet og inneholde en realistisk plan for ferdigstillelse. Merk at dette ikke er søknadsskjema for forlenget finansiering. Separat søknad om forlenget finansiering må rettes til finansieringskilden.

Søknad om forlengelse av doktorgradsperiode (PDF)

 

Endringer i veiledningsforhold

Søknad om endringer i veilederforhold (PDF)

 

Avslutningsfasen

Søknad om innlevering av doktorgradsarbeid (PDF)

Erklæring om medforfatterskap (PDF - kun på engelsk)

Mal for innstilling (PDF - kun på engelsk)Kontrakter - overdragelse av rettigheter
-Gjelder stipendiater finansiert av UiB, NFR eller EU.

Overdragelse av rettigheter UiB (PDF)

Overdragelse av rettigheter NFR (PDF)

Overdragelse av rettigheter EU (PDF)

 

Opptak til enkeltemner for ph.d.-kandidater ved andre institusjoner og ansatte ved samarbeidende helseforetak

Søknadsskjema, opptak til enkeltemner for eksterne ph.d.-kandidater (frist: 4 uker før kurset starter)

Søknad til CCBIO-emner (søknadsperiode 10. august - 1. september)