Hjem
Det medisinske fakultet
Ph.d.-utdanning

Skjemaer og avtaler - forskerutdanningen

Alle skjemaer du trenger i forskerutdanningen.

Hovedinnhold

Opptak
Merk at søknad med vedlegg skal sendes til det instituttet du skal være tilknyttet.

Søknadsskjema for opptak til forskerutdanning (PDF)

Avtaleskjema ved opptak til organisert forskerutdanning ved UiB (PDF)

Opplæringsdelen
Retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen finner du under reglement og retningslinjer. Så snart man har gjennomført aktiviteter som skal inngå i opplæringsdelen bør man søke om godkjenning for disse slik at man kan holde oversikt over sin egen progresjon på StudentWeb. 

Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen (skjemaker)

Forlengelser
Kandidater som ikke blir ferdige innenfor opprinnelig periode, men som ønsker å ferdigstille sitt ph.d.-prosjekt, kan søke om forlengelse i ph.d.-programmet. Søknaden skal være begrunnet og inneholde en realistisk plan for ferdigstillelse. Merk at dette ikke er søknadsskjema for forlenget finansiering. Separat søknad om forlenget finansiering må rettes til finansieringskilden.

Søknad om forlengelse av doktorgradsperiode (PDF)

Endringer i veiledningsforhold

Søknad om endringer i veilederforhold (PDF)

Avslutningsfasen

Kandidatens søknad om innlevering av doktorgradsarbeid

Forslag til bedømmelseskomité (fylles ut og leveres av veileder) 

Erklæring om medforfatterskap (PDF - kun på engelsk, lastes opp i skjemaet over)

Mal for innstilling (PDF - kun på engelsk)


Opptak til enkeltemner for ph.d.-kandidater ved andre institusjoner og ansatte ved samarbeidende helseforetak
Søknadsskjema, opptak til enkeltemner for eksterne ph.d.-kandidater

Søknad til CCBIO-emner (søknadsperiode 10. august - 1. september)