Hjem
Det medisinske fakultet

Studietilbod

Studietilbud ved MOF
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær, Ingrid Hildrum, Emil Breistein

Hovedinnhold

Eit studieprogram er ein tilrettelagt studieveg som leiar fram til ein grad. Det medisinske fakultet tilbyr bachelorgrad, integrert masterprogram, profesjonsstudium, spesialistutdanning i odontologi og ei rekkje mastergradar.

Bachelorprogram

Masterprogram

Integrerte masterstudier / Profesjonsstudier

Emnetilbod 

Studieprogramma er samansett av emne med ulik storleik og innhald. Dei fleste emne krev studierett ved Det medisinske fakultet.