Hjem
Det medisinske fakultet

Studietilbod

Studietilbud ved MOF
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær, Ingrid Hildrum, Emil Breistein

Hovedinnhold

Eit studieprogram er ein tilrettelagt studieveg som leiar fram til ein grad. Det medisinske fakultet tilbyr bachelorgrad, integrert masterprogram, profesjonsstudium, spesialistutdanning i odontologi og ei rekkje mastergradar.

Bachelorprogram

Masterprogram

Nedlagt studieprogram: Human ernæring, master, 2 år (nedlagt)

Integrerte masterstudier / Profesjonsstudier

Dersom du er interessert i medisinsk datavitenskap og ønsker å spesialisere deg i dette, tilbyr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet det integrerte masteprogrammet Informatikk: Data Science (sivilingeniør).

Emnetilbod 

Studieprogramma er samansett av emne med ulik storleik og innhald. Dei fleste emne krev studierett ved Det medisinske fakultet.