Hjem

Det medisinske fakultet

Studietilbod

Studietilbud ved MOF
Foto:
Anne Sidsel Herdlevær, Ingrid Hildrum, Emil Breistein

Studieprogram

Eit studieprogram er ein tilrettelagt studieveg som leiar fram til ein grad. Det medisinske fakultet tilbyr bachelorgrad, integrert masterprogram, profesjonsstudium, spesialistutdanning i odontologi og ei rekkje mastergradar.

Emne 

Studieprogramma er samansett av emne med ulik storleik og innhald. Dei fleste emne krev studierett ved Det medisinske fakultet.