Hjem
Utdanning
Bli student

Slik søker du opptak

Søk opptak til grunnstudier, masterstudier, PPU, norskkurs, etter- og videreutdanning og emner.

Bergen by oversiktsbilde
Foto/ill.:
Frode Ims

Hovedinnhold

Grunnstudier

Søk om opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak.

Toårig master

For deg som vil gå videre fra bachelor til master. Fordyp deg i faget du synes er mest spennende.

Kunst, musikk og design

Studieprogrammene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) har egne opptakskrav, opptaksprosesser og frister. 

Enkeltemner 

Du kan ta enkeltemner på bachelornivå, selv om du ikke er tatt opp til et studieprogram, dersom det er ledig plass. 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kvalifiser deg til arbeid som lektor i skolen gjennom et ettårig påbyggingsstudium i PPU.

Etter- og videreutdanning (EVU)

For deg som ønsker en fleksibel etter- og videreutdanning på deltid, tilpasset dine behov og ditt ståsted, uavhengig av bosted. Få nye muligheter gjennom studiepoeng og økt kompetanse.

Doktorgrad og forskerkarriere

Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (Ph.d.-grad). Ph.d.-utdanning gir deg muligheter til å jobbe i akademia og forske i dybden av et felt du har interesse for.