Hjem
Om UiB

Fakulteter og institutter

UiB har syv fakulteter med til sammen 54 institutter og sentre. Se oversikten her.

Det humanistiske fakultet


Institutter

Sentre

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Institutter

Sentre

Det medisinske fakultet


Institutter

Sentre

Det psykologiske fakultet


Institutter

Sentre

Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Institutter

Sentre

Fakultet for kunst, musikk og design


Institutter

Sentre

Universitetsmuseet i Bergen

UiB Global

Sars-senteret