Hjem
Om UiB
Faglige enheter

Fakulteter, institutter og sentre

UiB har syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og sentre. Se oversikten her.

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutter


Sentre


Senter for fremragende forskning (SFF)


Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)


Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet

Institutter


Sentre


Sentre for fremragende forskning (SFF)


Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Centre for Research-based Innovation on Mobile Mental Health (Helse Bergen er vertsinstitusjon, UiB en av partnerne)


Forskningssenter for klinisk behandling (FKB)

Universitetsbiblioteket