Hjem
Bergen sett fra sjøen

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er verdensledende på hav, og er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  ONE OCEAN WEEK
  Cisco Werner, Gretta Pecl og Øyvind Fiksen i samtale om klima, hav og fisk under One Ocean Week

  Klimaendringer fører til at fisk flytter på seg

  Gjennomsnittlig overflatetemperatur i verdenshavene har aldri før vært så høye som i april i år. Økt temperatur har allerede ført til endringer for livet i havet. Hva vet vi om konsekvensene av dette for liv i havet?

  HAVUKEN
  Statsråd Lehmkuhl på åpent hav

  Rett etter påske starter One Ocean Week

  Etter å ha vært på reise i 20 måneder, seilt 55 tusen nautiske mil og besøk 36 havner over hele kloden, feires Statsraad Lehmkuhls hjemkomst med en uke dedikert til havet.

  HAVENERGI | AREALPLAN
  Havvind. Arealplan.

  – Vi trenger arealplaner til havs

  Fremtidige havvindparker, karbonlagring og mineralutvinning til havs konkurrerer om plassen med fiskeri og andre interesser. Økt bruk på havet bør styres med arealplaner, ifølge jussprofessor Sigrid Eskeland Schütz. Hun leverte nylig en rapport på bestilling fra Klima- og miljødepartementet.

  Bærekraftskonferansen 2023
  Margareth Hagen åpner SDG Conference Bergen 2023

  Setter fokus på rettferdig bærekraftig omstilling

  9.-10. februar er det igjen klart for gode diskusjoner rundt bærekraft, da den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) arrangeres for sjette gang.

  ONE OCEAN EXPEDITION
  Participants SDG14 event in Cape Town as part of the One Ocean Expedition.

  Bærekraftig havutdanning på jordomseiling

  Studenter, forskere og forelesere møttes da Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition besøkte Cape Town. Her diskuterte de hvordan bærekraftsmålene best kan innpasses i fremtidens havutdanning og hvordan universiteter kan tilby dette.

  Bærekraftsmål #14

  Universistetet i Bergen har lederroller for United Nations Academic Impact og International Association of Universities, og er utpekt til å koordinere universitetssamarbeid for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  Ocean Sustainability Bergen (OSB) var et virtuelt havforskningssenter ved UiB i perioden 2018-21.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.