Hjem
Marint bilde forside

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  Marin
  Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø

  Han er UiBs marine dekan

  Nils Gunnar Kvamstø har tatt over som marin dekan ved UiB. Havet kan løysa verda sine framtidige utfordringar, meiner dekanen.

  Nyhet
  Ilker Fer

  Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium til 100 millioner kroner

  Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet? Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

  Havet
  Havet

  Derfor gir vi råd til FN om livet under vann

  Som Norges største marine universitetet tar vi ansvar for forskning, utdanning og rådgiving for at verden skal nå FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  Forskning
  Satellittfoto av planktonoppblomstring i Nordsjøen

  Mørkere vann forsinker algenes årlige vårfest i Nordsjøen

  I løpet av 1900-tallet har Nordsjøen blitt så mye mørkere at den årlige oppblomstringen av planteplankton er forskjøvet med flere uker. Mye av årsaken til formørkningen finner vi faktisk på land.

  Nyhet
  Då forskarane sette torsk i bur på sjøbotnen ved ei tidlegare søppelfylling, vart fisken tydeleg påverka av miljøgifter. Berre seks veker var nok til å skape endringar i hormonnivå og genar knytte til reproduksjon. Her vert bura henta opp frå sjøen.

  Forskarar bura torsken inne for å studere effektane av miljøgifter

  Han hadde ikkje gjort noko gale, torsken som vart bura inne på sjøbotnen utanfor Bergen. Han skulle tvert imot hjelpe oss til å finne ut korleis miljøgifter påverkar livet i havet.

  Bærekraftsmål #14

  Nettverksorganisasjonen International Association of Universities (IAU) har utpekt Universitetet i Bergen som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.