Hjem
Marint bilde forside

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIVET I HAVET
  Rector Margareth Hagen is handed a UN certificate from Lise Øvreås of SDG Bergen Ocean for the University of Bergen becoming UNAI SDG14 Hub 2021-2024 with Marine Director Amund Maage (left) and Edvard Hvidingi of SDG Bergen Science Advice (right).

  UiB får fornyet FN-mandat på bærekraft og hav

  I 2018 ble Universitetet i Bergen utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre år. Nå har FN kunngjort at UiB får tre nye år i denne rollen.

  One Ocean Expedition
  Statsraad Lehmkuhl

  Tar med studenter på jordomseiling

  Universitetet i Bergen tar med studenter på seilas i Karibia og i Stillehavet når seilskipet Statsraad Lehmkuhl legger ut på jordomseiling.

  Ny forskning
  under vann

  Årstidene begrenser artsutbredelser i havet

  Midnattssol og polarnatt skaper barrierer for marine arter som trekker nordover på grunn av global oppvarming. De økologiske endringene fanges ikke opp i modellene.

  Havforsking
  Midnattsol på forskningstokt i Norskehavet, august 2016. Foto: Emil Jeansson

  UiB i verdstoppen på hav

  Universitetet i Bergen er nok ein gong rangert mellom dei ti beste universiteta i verda på oseanografi, vitskapen om havet.

  Styrker UiBs internasjonale rolle:
  Forskersamarbeid

  Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

  UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

  Bærekraftsmål #14

  Nettverksorganisasjonen International Association of Universities (IAU) har utpekt Universitetet i Bergen som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.