Hjem
Marint bilde forside

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  Nyhet
  Ingeborg Rønning

  Ingeborg skal være bærekraftspilot

  Fire studenter er ansatt som veiledere i arbeidet for et mer bærekraftig universitet. Ingeborg Rønning gleder seg til å komme i gang.

  Nyhet
  REV Ocean

  UiB og REV Ocean inngår ambisiøst samarbeid

  REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

  Styrker UiBs internasjonale rolle:
  Forskersamarbeid

  Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

  UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

  NYTT STUDIEPROGRAM
  Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

  Master i bærekraft – et studium for fremtiden

  Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

  Marin
  marinbiologi

  Store regionale ringvirkninger av marinbiologi

  Fra lakselus til dyphav, fra grunnforskning til innovasjon: Den marinbiologiske virksomheten ved Universitetet i Bergen er stor, bred og verdensledende på flere fagfelt.

  Bærekraftsmål #14

  Nettverksorganisasjonen International Association of Universities (IAU) har utpekt Universitetet i Bergen som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.