Hjem
Marint bilde forside

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  Forskning
  sebrafisk

  Roper varsko om sebrafiskforsøk

  Sebrafisken er den mest populære forsøksfisken i verden, men genetisk variasjon innen arten kan påvirke resultatene av giftforsøk.

  Forskning

  Torskens lever viser hvor forurenset havet er

  Bli med på laboratoriet til dCod-prosjektet. Velg selv hva du vil se på i videoen over.

  INNOVATIVT PROSJEKT:
  oppdrettsanlegg

  Forskarar skal gje klare reglar for havbruksnæringa

  I havstrategien til regjeringa står havbruksnæringa sentralt. Men kva reglar som skal gjelde for den blå næringa er uklart og fragmentert. Dét skal forskarar og masterstudentar ved Det juridiske fakultet gjere noko med.

  BÆREKRAFTSMÅL 14
  A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.

  UiB blir offisiell FN-partner for bærekraftig hav

  Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.

  Bærekraftsmål #14

  Nettverksorganisasjonen International Association of Universities (IAU) har utpekt Universitetet i som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.