Hjem
Marint bilde forside

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

  online exhibition
  Life through the looking glass

  Life through the looking glass

  The online exhibition presents works-in-process of young scientists from the EvoCELL network. The researchers are studying animal evolution from a cellular perspective, by applying cutting-edge technologies to uncover a previously invisible world.

  SMÅFISK OG ERNÆRING
  BLUE ECONOMY: Small-scale fisheries provide hope to fight malnutrition among large parts of the world population, illustrated by this photo from Zanzibar of the boat Uchumi Bluu, which means “blue economy” in Swahili.

  Kampen om småfisken

  I det Norad-støttede prosjektet Samaki arbeider norske forskere sammen med kolleger i Tanzania for å studere hvordan småskalafiske er nøkkelen til bedre ernæring. Samtidig pågår det en kamp om ressursene: Skal småfisken brukes til menneskemat eller fiskefôr?

  ENERGIOMSTILLING | HAVVIND
  Havmøller.

  Millioner til raskere utbygging av norsk havvind

  Med 56 millioner i støtte møtes akademia, industrien og staten for å få fortgang i utbygging av havvindparker på norsk sokkel. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder deler av to arbeidspakker i det regionale samarbeidsprosjektet ImpactWind Sørvest, innvilget av...

  Plastforskning

  Plastforskere aktuelle i ny NRK-serie

  Marte Haave og Gaute Velle ved NORCE og UiB er blant forskerne som nå er aktuelle i NRK-serien Plasthavet.

  Marin forskning
  SARS

  På nervene løs

  Forskere ved Sars-senteret har plassert embryoet til et sekkedyr under mikroskopet. Genene til dyret er modifisert slik at nervecellene lyser opp på dataskjermen.

  Bærekraftsmål #14

  Universistetet i Bergen har lederroller for United Nations Academic Impact og International Association of Universities, og er utpekt til å koordinere universitetssamarbeid for bærekraftsmål 14: Liv under vann.

  Ocean Sustainability Bergen (OSB) var et virtuelt havforskningssenter ved UiB i perioden 2018-21.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.