Hjem
Bilde av vindmølle i havet

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Energimasteroppgåver
Supplybåt og Hywind Tampen vindturbiner i Sløvåg

Havvind, hydrogen, vasskraft og solceller

Mange av årets energimasteroppgåver tek opp praktiske problemstillingar innan havvind, industriell hydrogenbruk, solcelleteknologi og optimal drift av vasskraftanlegg.

Nyhet
Ann Louise Egelandsdal ved det flytende vindkraftverket Hywind Tampen.

Studerer energi ved UiB for å redde verden

I god tid før uteksaminering har Ann Louise Engelandsdal, masterstudent ved studieprogrammet som utdanner sivilingeniører innen energi, allerede fått jobb. Hun skal bidra til å forme samfunnet som prosjektutvikler innen solenergi.

Ny doktorgrad
Christiane Anabell Duscha

Hva kan en laser fortelle om vinden?

Christiane Anabell Duscha disputerer 22.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterizing the convective boundary layer with wind-profiling and scanning Doppler lidar".

PUBLIKASJON
Joseph Gaudard på feltarbeid i Aurland.

Tundra kan gå frå karbonsluk til karbonkjelde

Eit eksperiment utført over store deler av Arktis, viser at tundraen i snitt slepper ut 30 prosent meir karbondioksid når temperaturen stig med 1,4 °C, noko som tilsvarer tjue års oppvarming. Resultatet kjem fram i ei stor samlestudie nyleg publisert i Nature.

Boklansering
BOW - Boklansering om havvind 08.02.2024
apr 08

Havvind er i vinden som aldri før og nå er det lanseret to nye bøker om temaet

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)s egne havvindeksperter, professor emeritus Finn Gunnar Nielsen og førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, har skrevet to nye bøker om havvind og det var mange som møtte opp for å høre mer da disse ble lansert.

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI