Hjem
Klima Energi

KlimaEnergiOmstilling_front

Klima og energiomstilling

Vi har verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer.

Klimaendringer
Fjellplanter

Slik klarte fjellplantene å overleve historiske klimaendringer

Ny, unik DNA-teknologi har satt forskere i stand til å se på DNA hele 24 000 år tilbake i tid. De fant ut at de fleste fjellplanter ikke ble utryddet, men overlevde forrige varmeperiode. Hvordan klarte plantene det?

Vindkraft
Vindturbiner

Dette mener nordmenn om vindkraft på land og til havs

De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.

Grønn omstilling
Grønn omstilling. Ferge i fjordlandskap

Skipsfarten jobber aktivt for klimaomstilling

I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser på for lavere klimagassutslipp. Staten virker innimellom som en bremsekloss, viser ny forskning.

Klima
Disko-bukta

Havet var ti meter høyere i forrige mellomistid

For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.

Fornybar energi
oljeraffineri

Å kopiere oljebransjen tar oss raskere til et fornybart samfunn

– For å få økonomi i fornybarbransjen, må vi kopiere oljeraffineriene og lage bioraffinerier som utnytter alt råstoffet og konsekvent utvinner mest mulig av det som har høyest verdi, sier UiB-professor Tanja Barth.