Hjem
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

ENERGIOMSTILLING | HAVVIND
Havmøller.

Millioner til raskere utbygging av norsk havvind

Med 56 millioner i støtte møtes akademia, industrien og staten for å få fortgang i utbygging av havvindparker på norsk sokkel. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder deler av to arbeidspakker i det regionale samarbeidsprosjektet ImpactWind Sørvest, innvilget av...

Nyhet
Norske klimaholdninger

Hvor bekymret er nordmenn for klimaendringene?

Norske klimaholdninger og psykologisk distanse - Hvor alvorlig mener nordmenn klimatrusselen er generelt sett?

Nyhet
Studenter i energipraksis høsten 2021

Fremtidsrettet praksis hos BKK

Sivilingeniørstudenter i energi kull 2020 er nå ferdige med sin halvårige praksis i bedrift. 2 dager i uken har studentene fått prøve seg i spennende bedrifter i bergensregionen som driver innen energifeltet. Tiril, Christian og Tobias er 3 av 5 heldige studenter som har vært i praksis hos BKK.

Nyhet - sivilingeniørstudiet i Energi
Studenter i energipraksis høsten 2021

Stor etterspørsel etter energistudenter i praksis

Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.

Energiomstilling

Energiomstilling ved UiB

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa forteller om forskningssatsingen på energiomstilling.

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI