Hjem
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

COP27

Karbonbudsjettet 2022: Utsleppa aukar igjen

Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.

Grønn ammoniakk
UiB - Direkte produksjon av grønn ammoniakk

Alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk

Forskere på Kjemisk institutt ved UiB forsker på en alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk. Målet er å erstatte den energi-intensive Haber-Bosch prosessen med en mindre energikrevende prosess basert på fornybar elektrisitet.

Havvind
To kvinner og to menn snakker sammen på et podium

The 2022 offshore wind conference Science Meets Industry

The topic of the 2022 conference on 25 October was the speed and volume of the offshore wind energy development in Norwegian waters.

Hydrogen
Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen, Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder for HyValue, og olje- og energiminister, Terje Aasland.

Åpnet hydrogensenteret HyValue

Senteret HyValue skal gjøre en kraftig innsats for å avkarbonisere verden. Universitetet i Bergen spiller en viktig rolle i forskningsenteret.

Industrisamarbeid
To menn foran inngangen til Geofysisk institutt

Eviny gir 300 000 kroner til havvindforskning ved UiB

Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI