Hjem
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Pandemiforsking
klimaholdninger under koronapandemien Thea Gregersen

Påverkar pandemien klimahaldningane?

Har vi brukt opp alle bekymringane våre på pandemien, slik at vi har gløymt klimakrisa? Eller har kanskje all handlekrafta under pandemien gitt ny tru på at ein kan stoppe klimaendringane? Ein fersk studie har kartlagt kva pandemien har gjort med klimahaldningane våre.

Polarforskning
nordlys

Forskningen som forklarer endringene

Hva ligger bak de store klimaendringene i polare områder og hva er konsekvensene? Sentrale UiB-forskere bidrar til tidsskriftet Naturens spesialutgave om polarforskning.

Nyhet
Bærekraftspilotene

– Vi vil vise at målrettet arbeid med bærekraft virker

Årets bærekraftspiloter har som mål å inspirere studenter og ansatte til å leve mer miljøvennlig, og å vise fram SDG-fremskrittene som gjøres.

Nyhet
Meld.St.36

Vestland mobiliserer for nytt hydrogensenter

Forskningsmiljøer og industriaktører i Vestland fylke går nå sammen i konkurransen om nytt hydrogensenter og er energimeldingen 'Energi til arbeid' ambisiøs nok?

Ph.d-prosjekt 2018
Forskergruppen LINGCLIM

From parties in Kyoto and Paris to everyday life in Norway

This PhD project seeks to explore attitudes among the Norwegian population regarding climate and lifestyle. It bears the preliminary title “From parties in Kyoto and Paris to everyday life in Norway: A multi-methodological approach to why Norwegians (don’t) take knowledge about climate change into...

Årsmeldingen 2020 for UiBs Klima og energiomstillingsstrategi


UTLYSNING PH.D-PROSJEKT 2021 - STENGT
Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB
Bruk dette søknadsskjemaet
 

DET ER MULIG FOR FORSKNINGSINSTITUSJONER Å SØKE MIDLER TIL PROSJEKTUTVIKLING
Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.