Hjem
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Nyhet
Bærekraftspilotene ved UiB

Berekraftspilotane ved UiB i intervju med Klimapartnere Vestland

Berekraftspilotane har blitt intervjuet om arbeidet med å setje berekraft på dagsorden hjå studentar og tilsette. Her fortel dei om formidlingsarbeid, klimarekneskap, arbeid med universitetets nettsider, og fleire andre prosjekt!

Havvind
Vindturbinar

Kraftig satsing på havvind frå regjeringa

Regjeringa opnar for at det skal produserast nesten like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i Noreg innan 2040. – I tråd med kva UiB tilrår, seier havvindprofessor Finn Gunnar Nielsen.

Nyhet

Stort potensiale på dypt vann

Konferansen Artic Frontiers utfordret direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW) på å introdusere havvind i Norge på 90 sekunder. Se videoen her.

Grøn skipsfart
Stipendiat Agnete Hessevik

Samarbeidsnettverk for grønn skipsfart kan hjelpe rederier med å kutte utslipp

Rederier følger nå nøye med på trender, og nye teknologier og drivstoff som skal bidra til å omstille skipsfarten. Samtidig etableres en rekke samarbeidsnettverk for grønn skipsfart, som har som mål å få fart på dekarboriseringen.

Internasjonal networking
OceanOpps Brussel Mars 2022

EU-nettverket Ocean of Opportunities i Brussel

Oceans of Opportunities (OceanOpps) er et EU-nettverk som har som overordnet mål å bidra til at flere bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører blir mobilisert til å delta i EU-prosjekt.

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI