Hjem
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Reisestøtt til KE-studenter ved UiB
Euro

Invitasjon til søknad om reisestøtte for master- og phd-studenter ved UiB - Klima og energiomstilling 2021

UiBs strategiske satsing Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra UiB-studenter.

Arrangement i Aulaen 6. oktober 2021
Klima og energiomstilling

Klima for energiomstilling?

Er du nysgjerrig på UiBs forskning innen klima og energiomstilling?

Nyhet
Bærek 2021

Ny berekraftspilot for satsingsområdet

Berekraftspilotane har vore tilsett sidan januar i år, og er fire studentar frå fleire forskjellige studieretningar ved Universitetet i Bergen. Berekraftspilotane sine hovudoppdrag er å bidra med studentperspektivet inn i berekraftsarbeidet, samt skape engasjement og drivkraft i berekraftssatsinga...

Pandemiforsking
klimaholdninger under koronapandemien Thea Gregersen

Påverkar pandemien klimahaldningane?

Har vi brukt opp alle bekymringane våre på pandemien, slik at vi har gløymt klimakrisa? Eller har kanskje all handlekrafta under pandemien gitt ny tru på at ein kan stoppe klimaendringane? Ein fersk studie har kartlagt kva pandemien har gjort med klimahaldningane våre.

Nyhet
Meld.St.36

Vestland mobiliserer for nytt hydrogensenter

Forskningsmiljøer og industriaktører i Vestland fylke går nå sammen i konkurransen om nytt hydrogensenter og er energimeldingen 'Energi til arbeid' ambisiøs nok?

Årsmeldingen 2020 for UiBs Klima og energiomstillingsstrategi


UTLYSNING PH.D-PROSJEKT 2021 - STENGT
Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB
Bruk dette søknadsskjemaet
 

DET ER MULIG FOR FORSKNINGSINSTITUSJONER Å SØKE MIDLER TIL PROSJEKTUTVIKLING
Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.