Hjem
Bilde av vindmølle i havet

Klima Energi 2020

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Havvind
(Arkona-vindparken). (Foto: Tommy Ellingsen)

"For Norge kan bunnfast havvind være mer utfordrende enn flytende"

Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.

Nyhet
Bilde fra østsiden av Svalbard

Hvordan påvirker miljø- og klimaomstilling livsprosjekter og hverdag lokalt?

Stipendiat Tomas Salem undersøker spenningene mellom romantiske forståelser av naturen som kilde til lykke og det gode liv, økonomisk utvikling, og miljø- og klimaendringer med fokus på Longyearbyen og El Chalten i Patagonia (Argentina).

Studentvitnesbyrd
Portrett av ung mann i skogen

Kartlegg diskursane i Fosen-konflikten

Masterstudent i berekraft, Harry Lawford, skriv om diskursane i Fosen-konflikten og korleis alternative diskursar om naturvern og urfolksrettar kompliserer det grøne skiftet frå fossil til fornybar energi.

HAVENERGI | AREALPLAN
Havvind. Arealplan.

– Vi trenger arealplaner til havs

Fremtidige havvindparker, karbonlagring og mineralutvinning til havs konkurrerer om plassen med fiskeri og andre interesser. Økt bruk på havet bør styres med arealplaner, ifølge jussprofessor Sigrid Eskeland Schütz. Hun leverte nylig en rapport på bestilling fra Klima- og miljødepartementet.

Medborgernotat
Haldningr til vindkraft på land

Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? – en oppfølger

Verden har vært gjennom en koronaepidemi. Russland har invadert Ukraina i en krig som har drept titusenvis av soldater og sivile. Europa er blitt kastet ut i en energikrise med skyhøye priser på strøm og gass. Har omveltningene etter 2019 gjort noe med norske holdninger til vindkraft?

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI