Hjem
Klima Energi

KlimaEnergiOmstilling_front

Klima og energiomstilling

Vi har verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer

Nyhet
Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB

– UiB sitt potensiale for energiomstilling er stort

Kristin Guldbrandsen Frøysa har hatt eitt år i stillinga som energidirektør ved Universitetet i Bergen. Her er dei viktigaste erfaringane ho har gjort seg. 

Nyhet
Noen steder – som her på Kraftla på Island – er jordvarmen ganske lett tilgjengelig. Andre steder må man flere kilometer ned i grunnen for å hente opp det som kalles dyp geotermisk energi.

Matematiske modeller gir bedre forståelse av menneskeskapte jordskjelv

Når det pumpes vann ned i undergrunnen for å øke produksjonen av olje, gass eller jordvarme, kan det oppstå menneskeskapte jordskjelv, også etter at pumpingen har stoppet. Nå har forskere funnet ut hvorfor.

Energi
I prosjektet «Underground Sun Storage» ble hydrogen laget av solkraft lagret i et naturlig reservoar i Østerrike. I et lignende forskningsprosjekt i Argentina, ble elektrisitet fra vindkraft spaltet til hydrogen og lagret i et gassreservoar. Foto: RAG

Slik kan vi lagre vind og sol under bakken

Sol- og vindkraft krever nye metoder for lagring av overskuddsenergi. En løsning er å omdanne elektrisitet til hydrogen og lagre den under bakken, mener UiB-professor Martin Fernø, som har vært med på et av verdens aller første forsøk med denne teknologien.

Nytt emne i berekraftig innovasjon:
bilde av jord

Vil du arbeide med grøn innovasjon?

FN sitt klimapanel har trykka på den raude knappen: Tida er i ferd med å renne ut. - Mange studentar kjenner på at dei ikkje har tid til å studere i mange år før dei begynner å arbeide med berekraft, klima og byutvikling, seier Jakob Grandin, leiar for emnet CET201 i berekraftig innovasjon.

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.