Hjem
Energi Illustrasjon

Klima og energiomstilling

Befolkningsvekst og økende velstand vil gi en vesentlig vekst i det globale energibehovet de kommende tiår. Fremtidens viktigste energiutfordring er å møte FNs bærekraftsmål nr 7; sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Energiomstilling griper inn i alle samfunnsområder og er et forskningsområde som gjennom høy faglig kvalitet vil bidra til å svare på en av vår tids store samfunnsutfordringer.

Klima
Forskarar i felt

Klimaendringar sett gjennom plantene sine augo

Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.

Klimaendringer
Antarktis

Mer is og kaldere hav etter særegen endring

– Nedgang i CO2-konsentrasjon i atmosfæren har trolig ført både til nedkjøling av havet og utvidelse av isdekket, mener klimaforsker Thomas Leutert. En ny studie endrer synet på nedkjølingen av Sørishavet.

Klimaendringer
Bilde av Valdemaras D. fra Pexels

Hva vi vet og ikke vet om global oppvarming

Selv om vi vet mye om sammenhengen mellom CO2 og temperatur, er det også områder hvor vår forståelse av sammenhengen ikke er fullstendig.

Befolkningsundersøkelse
Gatebilde

Klimabekymringen holder seg høy

Et klart flertall av nordmenn mener klimaendringene er menneskeskapte og har vært like bekymret for klimaet i flere år.

Sommerskole
UiB Rector Dag Rune Olsen welcomes PhD students to NorRen Summer School

"En unik mulighet"

NorRen-sommerskolen hadde i 2020 deltakere fra et bredt spekter av disipliner og i år var hovedtemaet fleksible energisystemer.

Det er nå mulig for forskningsinstitusjoner å søke midler til prosjektutvikling.
Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.