Hjem
Vindkraft og månen

Klima og energiomstilling

Befolkningsvekst og økende velstand vil gi en vesentlig vekst i det globale energibehovet de kommende tiår. Fremtidens viktigste energiutfordring er å møte FNs bærekraftsmål nr 7; sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Energiomstilling griper inn i alle samfunnsområder og er et forskningsområde som gjennom høy faglig kvalitet vil bidra til å svare på en av vår tids store samfunnsutfordringer.

Norske holdninger
Gatebilde

Klimabekymringen holder seg høy

Et klart flertall av nordmenn mener klimaendringene er menneskeskapte og har vært like bekymret for klimaet i flere år.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | HAVFORSKNING
Starfish / Sjøstjerne

UiB lager serie om bærekraftig hav for FN

I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.

Klimaendringer
Bilde av Valdemaras D. fra Pexels

Hva vi vet og ikke vet om global oppvarming

Selv om vi vet mye om sammenhengen mellom CO2 og temperatur, er det også områder hvor vår forståelse av sammenhengen ikke er fullstendig.

Nyhet
Harald Ulrik Sverdrup

Slik vart Sverdrup ein vitskapleg måleeining

Harald Ulrik Sverdrup vart ikkje ein like berømt polfarar som kollegaene Nansen og Amundsen, men det var han som fekk naturvitskapleg stjernestatus med ei måleeining i sitt namn. I Nature Physics fortel Tor Eldevik og Peter M. Haugan historia om éin sverdrup. 

Klimaendringer
Havis

Havnivået steg voldsomt etter brå temperaturøkning

Smeltevann fra Norge og Barentshavet kan ha bidratt til at havet steg opptil 14 meter på under 350 år, viser en ny oppsiktsvekkende studie. Hittil har man trodd at dette skyldtes smeltevann fra Nord-Amerika og Antarktis.

Det er nå mulig for forskningsinstitusjoner å søke midler til prosjektutvikling.
Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.