Hjem
Illustrasjon energi

Intro to climate and energy transition

Klima og energiomstilling

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

2021 SDG CONFERENCE BERGEN - DAY ZERO
Euro

Når bærekraft blir business

Webinaret om "Når bærekraft blir business", på Day Zero av SDG-Bergen 2021, tok for seg EUs nye taksonomi, hva den betyr i praksis og det grønne skifte vi står ovenfor. Under er lenke til webinaret og presentasjonene som ble holdt.

2021 SDG CONFERENCE BERGEN - DAY ZERO
Offshore windfarm - Equinor

Vindkraft - redning eller mareritt?

Webinaret om vindkraft tok opp mange av dei utfordringane vi står overfor i dag. Thomas Hansen, Bergen Offshore Wind Centre, UiB, starta webinaret med å gi ei grunnleggjande innføring i vindkraft og stipendiat Eirik Finserås og professor Ingunn Elise Myklebust, Det juridiske fakultet, UiB, tok oss...

NYTT STUDIEPROGRAM
Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

Master i bærekraft – et studium for fremtiden

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Etter- og videreutdanning
KARBONLAGRING: Riggen i bakgrunnen kan simulere karbonlagring. Forskningsgruppen i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi har utviklet det nye tilbudet. Fra venstre: Martin Fernø, Zachary Alcorn, Arne Graue og Else Johannesen. Foto/ill.: As

Nå er vi igang med det nye EVU-kurset om CCUS!

Nå er vi i gang med det helt nye kurset i karbonfangst, -bruk og -lagring! Fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet dette videreutdanningskurset for å møte den forventede etterspørselen etter kompetanse innen fagfeltet. Så langt har etterspørselen vært over all...

Nyhet
Nele Meckler

Får EU-millioner for å finne dryppsteinenes hemmeligheter  

Nele Meckler leter etter klimasvar i bittesmå vanndråper lukket inne i dryppsteiner i tropiske huler.  Det Europeiske forskningsrådet støtter henne med den høythengende stipendet ERC Consolidator Grant. 

UTLYSNING PH.D-PROSJEKT 2021 - STENGT
Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB
Bruk dette søknadsskjemaet
 

DET ER MULIG FOR FORSKNINGSINSTITUSJONER Å SØKE MIDLER TIL PROSJEKTUTVIKLING
Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.