Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studietilbod

Studietilbud ved MOF
Photo:
Anne Sidsel Herdlevær, Ingrid Hildrum, Emil Breistein

Studieprogram

Eit studieprogram er ein tilrettelagt studieveg som leiar fram til ein grad. Det medisinske fakultet tilbyr bachelorgrad, integrert masterprogram, profesjonsstudium, spesialistutdanning i odontologi og ei rekkje mastergradar.

Emne 

Studieprogramma er samansett av emne med ulik storleik og innhald. Dei fleste emne krev studierett ved Det medisinske fakultet.