Hjem

Enhet for læring

Studenter i samtale

Velkommen til Enhet for læring

Enhet for læring er en pedagogisk enhet som jobber for å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene ved Det medisinske fakultet.

Dette gjør vi gjennom målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Enhet for læring ble etablert i 2015 og består av både pedagogisk og medisinsk fagpersonell.

 

Nyhet
Gruppebilde Dar es Salaam

Pedagogisk kompetansebygging i Tanzania

Enhet for læring har igjen vært på reise, denne gang til Dar es Salaam, Tanzania. I samarbeid med to NORPART-prosjekter kurset de 27 undervisere i studentaktiv undervisning.

MEDISIN | UTDANNING
Praksisseminar Enhet for læring, UiB.

Vil styrke studentpraksis på sykehusene

Medisinstudenter ved UiB får praksis ved sykehus på Vestlandet som del av sin utdanning. Nylig møttes partene for å styrke ordningen.

Enhet for læring
Deltakere fra Norge på konferansen International Conference on Faculty Development in the Health Professions

Impulser fra Canada – fokus på forskningsbaserte pedagogiske prinsipper

Tre forskere fra UiBs Medical Education Research Group deltok i september på International Conference on Faculty Development in the Health Professions i Ottawa. To muntlige forskningsbidrag og en poster med utspring fra forskningsmiljøet ved UiB ble presentert.

Seminarrekke
Tavle

Pedagogisk påfyll våren 2020

Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

Enhet for læring jobber blant annet med

  • Rådgiving i forbindelse med studieplanrevisjon og -utvikling
  • Rådgiving og konsultasjon til fagmiljøer/enkeltpersoner i spørsmål om undervisning, læring, eksamen, studentevaluering, digitalisering m.m.
  • Pedagogisk kompetanseheving av undervisningspersonalet ved fakultetet
  • Planlegging og implementering av tiltak som styrker undervisningskvaliteten ved alle fakultetets studietilbud
  • Forskning og formidling