Hjem

Enhet for læring

Studenter i samtale

Velkommen til Enhet for læring

Enhet for læring er en pedagogisk enhet som jobber for å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene ved Det medisinske fakultet.

Dette gjør vi gjennom målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Enhet for læring ble etablert i 2015 og består av både pedagogisk- og medisinsk fagpersonell.

 

Nyhet
Medisinstudenter i hvite frakker

Pedagogisk påfyll - våren 2019

Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

News
Bilde av to studenter i en studiesituasjon

Meld deg på vårens kurs

MEDDID601 er et kurs for ansatte ved fakultetet som vil lære å bli bedre undervisere

Nyhet
Hans Petter Eikedal Monika Kvernenes

Lærer å bli bedre lærere

For første gang er det blitt gjennomført et pedagogikkurs ved fakultetet for vitenskapelig ansatte med en stillingsbrøk mindre enn 50 prosent. Det har inspirert førsteamanuensis Hans Petter Eikesdal.

UTDANNING | Innovasjon
Anne Berit Guttormsen tar seg tid til studentene sine. Det merkes på motivasjonen til studentene. Her i dialog med medsinstudent Linda Olson under en gruppeøvelse i akuttmedisin.

Læreren som gjør studentene stolte

Anne Berit Guttormsen bryr seg om studentene lærer seg akuttmedisin, men er også at de får i seg nok pauseføde og at de har det bra utenfor undervisningen.

Enhet for læring jobber blant annet med

  • Rådgiving i forbindelse med studieplanrevisjon- og utvikling
  • Rådgiving og konsultasjon til fagmiljøer/enkeltpersoner i spørsmål om undervisning, læring, eksamen, studentevaluering, digitalisering m.m.
  • Pedagogisk kompetanseheving av undervisningspersonalet ved fakultetet
  • Planlegging og implementering av tiltak som styrker undervisningskvaliteten ved alle fakultetets studietilbud
  • Forskning og formidling