Hjem

Enhet for læring

Hovedinnhold

Fleire bileter av læring. Studenter, underviser, skrive på data, lyspære

Velkommen til Enhet for læring

Enhet for læring er en pedagogisk enhet som jobber for å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene ved Det medisinske fakultet.

Dette gjør vi gjennom målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Enhet for læring ble etablert i 2015 og består av både pedagogisk og medisinsk fagpersonell.

Nyhet
Dame foran tavle

Pedagogisk påfyll våren 2021

Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

Emner og kurs
Samling ikoner

Aktiviteter ved Enhet for læring våren 2021

Enhet for læring tilbyr flere kurs og emner våren 2021. Les mer om det enkelte tilbud ved å følge lenkene.

Nyhet
Digitalt tre

Ta i bruk digitale læringsressurser som allerede finnes!

Ikke alle læringsressurser og undervisning må lages fra bunnen av. Vi har samlet et utvalg nettsider, e-læringskurs, nettbaserte forelesninger og podkasts som undervisere kan bake inn i egne undervisningsopplegg.

Meritteringsordning
Dekan Per Bakke

Nå kan du søke status som merittert underviser!

I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.

Enhet for læring jobber blant annet med

  • Rådgiving i forbindelse med studieplanrevisjon og -utvikling
  • Rådgiving og konsultasjon til fagmiljøer/enkeltpersoner i spørsmål om undervisning, læring, eksamen, studentevaluering, digitalisering m.m.
  • Pedagogisk kompetanseheving av undervisningspersonalet ved fakultetet
  • Planlegging og implementering av tiltak som styrker undervisningskvaliteten ved alle fakultetets studietilbud
  • Forskning og formidling