Hjem
Enhet for læring
Nyhet

Ta i bruk digitale læringsressurser som allerede finnes!

Ikke alle læringsressurser og undervisning må lages fra bunnen av. Vi har samlet et utvalg nettsider, e-læringskurs, nettbaserte forelesninger og podkasts som undervisere kan bake inn i egne undervisningsopplegg.

Hovedinnhold

Under finner du en samling nettbaserte ressurser studenter bruker for å lære. Mange av disse er samlet inn gjennom kontakt med medisinstudenter fra alle de medisinske fakultetene i Norge, våren 2020.

Dette er ressurser studentene selv oppgir at de faktisk bruker. Som underviser kan disse være viktig å kjenne til. Kanskje noe av dette kan brukes i undervisningen, som forberedelser, oppsummeringer eller på annen måte supplere egne digital undervisning?

Kom gjerne med tips om andre ressurser du synes burde være på listen, til monika.kvernenes@uib.no.

 

E-læringsportalen – felles for de fire medisinske fakultetene

Elæringsportalen samler e-læringsressurser for helseutdanningene ved de medisinske fakultetene i Norge.

Oppslagsverk

Følgende nettsider kan være gode oppslagsverk å henvise studentene til:

· Store medisinske leksikon

· Legevakthåndboken

· www.uptodate.com

· MyMedicalBooks 

· Norsk elektronisk legehåndbok (tilgjengelig via universitetets nett - VPN)

 

Filmer

For filmer med opplæring i undersøkelsesteknikker kan Journalwiki brukes.

Følgende nettsider eller youtube-sider kan også brukes for å henvise studentene til filmer om tema som inngår i deres undervisning. Filmene bør gjerne kvalitetssikres i forkant av dere som undervisere. Disse sidene har undervisning som handler om flere tema.

· AK lectures

· Khan Academy (kan lenkes til direkte fra MittUiB)

· OnlineMedEd skal være gratis for studenter mot registrering på siden og reklame på filmer

· Armando Hasadungan

· Ninja Nerd Science

· Osmosis

· Dr Najeeb er på youtube med noen filmer, og har i tillegg en nettside som koster penger

· Sketchy Medical er på youtube med noen filmer, og har i tillegg en nettside som koster penger

· Lecturio (koster penger)

Digitale ressurser om kilder, litteratursøk og skriving

· Litteratursøk og kildebruk https://student.oslomet.no/startpakka

· Informasjonskompetanse https://uit.mooc.no

· Systematisk litteratursøk https://systemlit.wordpress.com

· Akademisk skriving https://sokogskriv.no

· Kildekompasset http://kildekompasset.no

Podkast

Surgery101

· Tema: kirurgi

· Kanadisk ressurs, produsert av University of Alberta

· Korte (10-15 min) oppsummeringer av kirurgiske problemstillinger av og for medisinstudenter

· Nettstedet har også mange gode videoar: http://surgery101.org/

 

KVALLM (https://www.kvallm.no/)

· Tema: allmennmedisin

· Svært korte (2- min) og "to-the-point" podkaster om viktige og relevante problemstillinger i allmennmedisin

 

Medeasy Norge (Tidligere: Sykepleie pluss)

· Tema: medisin (alt mulig)

· Veldig lavterskel og uformell stil

· Finnes også en betalt versjon hvor en får innføring i og gjennomgang av sentrale medisinske problemstillinger (video): https://medeasy.no/

 

Louisville Lectures Internal Medicine (http://www.louisvillelectures.org/test-imls-home-page/)

· Tema: indremedisin (høyt nivå)

· Opptak av forelesinger i indremedisin

· Varighet, 30-60 min