Hjem
Enhet for læring

Læringsutbyttebeskrivelser, emne- og programutvikling

Les mer om hvordan du utformer læringsutbyttebeskrivelser (LUB) som beskriver kjernen i studentenes kompetanse. Inneholder også tips for deg som skal utvikle nye emner og/eller revidere emne- og programbeskrivelser.

Hovedinnhold

Her finner du ressurser og verktøy som kan være til hjelp i oppretting av studietilbud, revisjon av emner/studieprogram, og om utforming av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NOKUT sine retningslinjer. 

Hjelp i utforming av læringsutbyttebeskrivelser (LUB)  

Gode læringsutbyttebeskrivelser danner utgangspunktet for den videre planleggingen og gjennomføringen av undervisning. Myndighetene, ved NOKUT (https://www.nokut.no/), legger føringer for hvordan læringsutbyttebeskrivelser skal utformes. De gjelder både for emne- og programbeskrivelser. Malen omtales som «nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk» (forkortes til NKR). 

Les mer om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, NKR, her: 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring | Nokut

Ved Det medisinske fakultet er det laget en veileder til utforming av læringsutbyttebeskrivelser som trekker ut essensen av NKR sine føringer. Se PDF i menyen til høyre. 

Oppretting og revisjon av studieprogram ved UiB

UiB har egne nettsider som beskriver prosedyrer for kvalitetssikringsarbeidet for emner og studieprogrammer. Her beskrives gjeldende fremgangsmåte for både oppretting av nye studieprogrammer, revisjon av studieprogrammer og krav til kvalitetssikring.  

For deg som skal i gang med å revidere et studieprogram anbefaler vi å ta en titt på denne ressursen for program-redesign fra University of Texas: http://cte.tamu.edu/getattachment/Faculty-Teaching-Resource/Program-ReDesign/2018-04-26-v13-Fowler-PRD-Model-for-Curriculum.pdf.aspx?lang=en-US  

Gode emne- og programbeskrivelser

I beskrivelsen av et emne eller et program bør det være godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene, undervisningsformene og vurderingsformen. Dette kalles “constructive alignment” eller meningsfylt samsvar (jfr. Biggs, Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-hill education, UK).