Hjem
Enhet for læring

STUP - Styrket utplassering i praksis

Her kommer informasjon om prosjektet STUP - Styrket utplassering i praksis

Hovedinnhold

Høsten 2019 har Enhet for læring jobbet med prosjektet Styrket Utplassering i Praksis (STUP). Prosjektet har hatt fokus på å styrke en av de viktigste læringsarenaene for helsefagstudenter ved UiB, nemlig helsetjenesten. Hvordan tas studenter imot når de kommer ut i praksis? Hva kjennetegner gode læringsmiljøer? Og hva slags veiledning får studentene? 

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet de siste års fokus på praksisstudier i høyere utdanning (https://www.regjeringen.no/contentassets/86921ebe6f4c45d9a2f67fda3e6eae08/praksisprosjektet-sluttrapport.pdf). 

I prosjektet har vi jobbet med to studieprogrammer; 8. semester medisinstudiet og master i klinisk ernæring. Vi har gjort en grundig kartlegging av praksisstudier ved sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde og samlet erfaringer og eksempler på "best practice" som har overføringsverdi for alle helsefaglige praksisstudier. Resultatet av kartleggingen ble diskutert på et fagseminar 28.november 2019 i Bergen hvor 35 praksisveiledere deltok.