Hjem

Studiekvalitet

Hovedinnhold

Forelesning to personer ser fremover

Kvalitetssystemet ved UiB skal fremja studentane sine moglegheiter for å lukkast i studieløpet, og vera ein integrert del av kvardagen både for studentar og tilsette.

 

Fem studenter sitter rundt et bord med laptop.

Kvalitetssystem for utdanning ved UiB

Universitetet i Bergen sitt kvalitetssystem ble revidert i 2018, og systembeskrivelse av nytt kvalitetssystem ble godkjent i februar 2020.

Bilde av prorektor Pinar Heggernes, prisvinnere Karolina Berg og Eivind Femtehjell, samt nestleder i Studentparlamentet Andrea NEsvik Voss.

Læringsmiljøprisen - studenter nominerer!

Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

UiB logo på glass med ugle

Ugleprisen - intern pris for utdanningskvalitet

Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen vert delt ut av Universitetets utdanningsutval til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellukka tiltak for studiekvalitet.