Hjem

Studiekvalitet

Forelesning to personer ser fremover

Kvalitetssystemet ved UiB skal fremja studentane sine moglegheiter for å lukkast i studieløpet, og vera ein integrert del av kvardagen både for studentar og tilsette.

 

Fem studenter sitter rundt et bord med laptop.

Kvalitetssystem for utdanning ved UiB

Universitetet i Bergen sitt kvalitetssystem ble revidert i 2018, og systembeskrivelse av nytt kvalitetssystem ble godkjent i februar 2020.