Hjem

UiB læringslab

Hovedinnhold

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 
 

Om UiB læringslab

UiB læringslab skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:

 •  Videreutvikle undervisningspraksis
 •  Planlegge kurs, emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

Ressurssider for digital undervisning

Læringslabens anbefalinger og veiledninger for digital- og hybrid undervisning.

Aktuelt
Illustrasjonsfoto fra UiB læringslab

Utvikling av studieprogram - åpent nettkurs

Å lage nye studieprogram, eller introdusere større endringer i etablerte program, innebærer omfattende og komplekst utviklingsarbeid. I et åpent kurs i Mitt UiB, kan du bli klokere på hvordan slikt arbeid foregår i praksis.

Digitale læringsverktøy

Mentimeter

Mentimeter er et responsverktøy som lar deg som underviser interagere med studentene i sanntid. Gjennom verktøyet kan du gjennomføre live avstemminger, undersøkelser og quizer, skape ordskyer, hente spørsmål fra studentene, samt bygge disse funksjonene inn i presentasjoner. Studentene kobler seg...

For ansatte
tegnet illustrasjon av seks mennesker foran hver sin laptop med et nettverk av ulike undervisnings-symboler over seg, som globus, forstørrelsesglass, reagensrør, mikroskop etc.. Hovedfargen i bildet er lyseblå.

Råd og hjelp for digital og hybrid undervisning

Planlegger du for digital eller hybrid undervisning? Her finner du råd og hjelp!

Retningslinje
illustration GDPR people on electronic devices

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr mars 2022. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.