Hjem

UiB læringslab

Hovedinnhold

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 

 

Om UiB læringslab

UiB læringslab skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:

 •  Videreutvikle undervisningspraksis
 •  Planlegge kurs, emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

Ressurssider for digital undervisning

Læringslabens anbefalinger og veiledninger for digital- og hybrid undervisning.

For ansatte
Anbefalinger for fysisk, digital eller hybrid undervisning våren 2021

Hvordan skal vi undervise høsten 2021?

Hvordan skal du planlegge videre for fysisk- versus digital undervisning, både resten av vårsemesteret og for høsten? Her finner du foreløpige retningslinjer og praktisk informasjon, så langt vi vet per april.

Retningslinje
illustration GDPR people on electronic devices

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr juni 2020. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.

Spørjeundersøking
Del av et tastatur med grønn knapp hvor det står online teaching på engelsk

Korleis har det gått med undervisinga?

Alle undervisarar ved UiB er invitert til å svare på ei undersøking om konsekvensar av stenging av universitetet våren 2020.

Korona
Digital undervisning med studenter og underviser. Skjermdump

Hvordan har studentene taklet overgangen til heldigital undervisning?

Våren 2020 stengte UiB tilgangen til campus for ansatte og studenter grunnet koronapandemien, og all undervisning og vurdering ble flyttet til digitale flater. Ny studentundersøkelse skal finne ut mer om hvordan dette har påvirket studie- og læringssituasjonen for studentene.