Hjem

UiB læringslab

Hovedinnhold

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 

 

 

Om UiB læringslab

UiB læringslab skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:

 •  Videreutvikle undervisningspraksis
 •  Planlegge kurs, emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

Ressurssider for digital undervisning

Læringslabens anbefalinger og veiledninger for digital- og hybrid undervisning.

For ansatte
Anbefalinger for fysisk, digital eller hybrid undervisning våren 2021

Hvordan skal vi undervise høsten 2021?

Alle ekstraordinære tiltak og begrensninger for undervisning er opphevet fra og med lørdag 25. september. Det vil fortsatt være opp til fakultetene å avgjøre om det skal gjøres endringer eller om undervisningen skal gå som allerede planlagt ut dette semesteret.

Retningslinje
illustration GDPR people on electronic devices

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr juni 2020. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.