Hjem

UiB læringslab

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 
 

 

Korona: Undervisning på digitale flater

All undervisning ved UiB foregår nå digitalt. UiB læringslab har i samarbeid med Studieavdelingen, Universitetspedagogene og IT-avdelingen utarbeidet råd og veiledninger for undervisere og lokal studieadministrasjon for digital undervisning, læring og vurdering våren 2020.

Les mer om nye verktøy, pedagogiske anbefalinger, opplæring og brukerstøtte her

 

Om UiB læringslab

Læringslaben skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:

 •  Videreutvikle undervisningspraksis
 •  Planlegge kurs, emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

Mooc – gratis nettkurs
Ancient Cities illustrasjon

Studer antikkens byer – gratis på nett

Lær om greske og romerske byer, deres utforming, historie, arkeologi og vår felles europeiske kulturarv. Oppstart 2. april.
Digital undervisning
Den nye hverdagen for forelesere og studenter er digital

UiBs digitale dugnad er i gang

For undervisere og studenter ved Universitetet i Bergen er auditorium byttet ut med pc og hjemmekontor. Den digitale hverdagen er godt i gang ved UiB.

For ansatte
Digital undervisning

Hvordan gjennomføre undervisning og vurdering digitalt

For ansatte: Her finner du råd og anbefalinger for digital undervisning og vurdering, oversikt over nye verktøy samt lenker til opplæring og brukerstøtte for undervisere.

Ugleprisen 2020
Ugleprisen 2020 til Ingunn Lunde overrakt av Oddrun Samdal

Fra tradisjonell formidling til aktiv læringsarena

Ingunn Lunde får Ugleprisen for å ha jobbet målrettet med å heve studiekvaliteten på russiskfaget. Lunde har utviklet nye undervisningsmetoder og flyttet fokus fra tradisjonell formidling til aktiv læring og bruk av digitale ressurser.