Hjem

UiB læringslab

Hovedinnhold

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 
 

Om UiB læringslab

UiB læringslab skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:
 •  Utvikle emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Produsere video og podcast

Ressurssider for digital undervisning

Læringslabens anbefalinger og veiledninger for digital- og hybrid undervisning.

Verktøy basert på kunstig intelligens i utdanning

Få nye digitale ferdigheter på 1-2-3
Illustrasjon av digitalisering ved et universitet

DIGI emnepakken våren 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

Invitasjon til deltagelse
Flyer til Læringskonferansen
okt 17

UiB Læringskonferanse 2024

Tilknytning, fellesskap, inkludering

Råd og veiledning
tegnet illustrasjon av seks mennesker foran hver sin laptop med et nettverk av ulike undervisnings-symboler over seg, som globus, forstørrelsesglass, reagensrør, mikroskop etc.. Hovedfargen i bildet er lyseblå.

Råd og hjelp for digital og hybrid undervisning

Planlegger du for digital eller hybrid undervisning? Her finner du råd og hjelp!