Hjem

UiB læringslab

Media City Bergen at Night

UiB læringslab

Pådrivere og støttespillere for å fremme
læring og innovasjon ved UiB.

Besøk oss i Media City Bergen,
Lars Hillesgate 30, 3. etg.

Kontakt UiB læringslab for råd og veiledning 
 

 

Hybrid undervisning og læring fra høsten av

Høstsemesteret 2020 vil undervisningen ved UiB foregå dels fysisk, dels via digitale flater. UiB læringslab har revidert anbefalinger og veiledninger for hybrid undervisning og utarbeidet eget nettkurs for studenter om digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring. Vi holder også jevnlige webinarer hvor du kan få opplæring i bruk av digitale verktøy. Les mer på vårt åpne Mitt UiB-emne: 

Hybrid undervisning og læring høsten 2020

Om UiB læringslab

UiB læringslab skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

Du og ditt fagmiljø kan få hjelp til å:

 •  Videreutvikle undervisningspraksis
 •  Planlegge kurs, emner og studieprogram
 •  Bruke læringsteknologi
 •  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

For ansatte
Råd til UiBs undervisere om undervisning høsten 2020

Hvordan skal vi undervise i høst?

Hvordan skal du som underviser planlegge for fysisk versus digital undervisning? Hvilke digitale læringsverktøy egner seg for ulike undervisningsformer, hva er viktig å tenke på når det gjelder personvern og hvor kan du få opplæring og brukerstøtte?

Retningslinje
illustration GDPR people on electronic devices

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr juni 2020. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.

Spørjeundersøking
Del av et tastatur med grønn knapp hvor det står online teaching på engelsk

Korleis har det gått med undervisinga?

Alle undervisarar ved UiB er invitert til å svare på ei undersøking om konsekvensar av stenging av universitetet våren 2020.

Korona
Digital undervisning med studenter og underviser. Skjermdump

Hvordan har studentene taklet overgangen til heldigital undervisning?

Våren 2020 stengte UiB tilgangen til campus for ansatte og studenter grunnet koronapandemien, og all undervisning og vurdering ble flyttet til digitale flater. Ny studentundersøkelse skal finne ut mer om hvordan dette har påvirket studie- og læringssituasjonen for studentene.